Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

Andrews Pitchfork na Indicator

0 0 Vote
Instructor

Andrews Pitchfork na Indicator

Ika-apatnapu t Anim na sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito ang Andrew s Pitchfork na Indicatoray pag-aaralan ng detalyado.

Andrew s Pitchfork

Ang Andrew s Pitchfork ay isang madalas na ginagamit na indicator sa isang pinansyal na merkado na nagtuturo ng pangsuporta, panglaban, kasalungat at tuloy-tuloy na antas. Ang mga tuktok at lambak ay mga pivot ng mga alon na kayang tumukoy sa pangsuporta at panglaban na mga antas. Ang hinaharap na takbo ng merkado ay maaaring mahulaan sa pamamagitan ng paggamit ng pinakabagong pivot kasama ang Andrew s Pitchfork na indicator na mayroon sa MT4 na platform. Ang tatlong pivot na ito ay tinatawag na Entry Point, High Pivotat Low Pivot. Tulad ng Fibonacci na pagkakasunod-sunod, ang Andrew s Pitchfork ay hango mula sa pangkalawakang kaayusan at sistema, kaya ang Andrew s Pitchfork ay isa sa pinakamabisang estratehiya sa pinansyal na merkado. Ang unang prinsipyo ng estratehiyang ito ay pinapaliwanag na sa walumpu t limang porsyento ng mga kaso, ang presyo ng merkado ay babalik sa pangalawang linya at sasaling dito. Karagdagan sa estratehiyang ito, ang AO ay maaaring gamitin upang tuklasin ang direksyon ng takbo at ang RSI o Stochastic ay maaaring gamitin upang tukuyin ang pagbabad sa mga rehiyon.

Ang ilang mga halimbawa sa MT4 ay magiging kagamit-gamit. Ang mga punto ng pivot ay maaaring markahan ng mangangakal upang padaliin ang pagguhit ng Andrew s Pitchfork.Ang Andrew s Pitchfork na patternay maaaring ipasok mula sa isang toolbar na button. Kung hindi ito makita ng mangangalakal sa toolbar, saka siya maaaring mag-right-clicksa toolbar, ang Andrew s Pitchfork na button ay maaaring ikabit mula sa isang nababagong window. Halimbawa, sa isang pataas na takbo, maaaring makatulas ang mangangalakal ng tatlong pivot na maaaring gamitin upang gumuhit ng isang Andrew s Pitchfork na pattern. Pagkatapos pindutin ang ipinasok na button, kailangan pumili ng mangangalakal ng tatlong punto sa tsart upang tukuyin ang mga pivot. Tatlong magkakahilerang linya ang nakaguhit sa tatlong pivot. Ang una at ikatlong punto ay nasa pataas na takbo, habang ang pangalawang pivot ay nasa pababang takbo. Upang linawin ang unang prinsipyo, isa pang halimbawa ang maaaring iguhit. Sa pababang takbo na may matalas na gradient, isang Andrew s Pitchfork na pattern ang maaaring iguhit. Pagkatapos bumalik ng presyo mula sa ikatlong pivot, hindi nito magawang sumaling sa pangalawang linya dahil sa matarik na slope.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

Ang katumbas na mga punto ng pangalawa at pangatlong Andrew s Pitchforkna punto sa indicator na tsart ay may magkakaibang yugto. Ang pinakamataas na tuktok at pinakamababang lambak ay tinatawag na Highat Low.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

Ang nakalipas na halimbawa ay ipinaliwanag ang iba t-ibang yugto ng pangalawa at pangatlong pivot sa indicator na tsart. Maaaring gumuhit ng patayong Trendline ang mangangalakal upang humanap ng High at Low sa mga takbo. Kaya, ang pagpili ng tatlong pivotsa mga seksyon ay mapapadali sa pamamagitan ng paggamit ng patayong Trendline. Ang mga pivot ay napili ng tama sa halimbawang ito.

Kapag ang presyo ay sumaling sa pangalawang linya, ang direksyon ng takbo ay magbabago sa o pagkatapos lumampas ng punto ng higit sa animnapu t limang porsyento ng lahat ng kaso. Sa MT4 na halimbawa, ang presyo ay nabago ang direksyon bago sumaling sa ikalawang linya.

Ang una at ikatlong pivot na punto ay may parehas na yugto sa indicator na tsart, habang ang ikalawang pivot ay may salungat na yugto. Sa MT4 na halimbawa, ang una at ikatlong pivot ay nasa ilalim ng antas na 0, habang ang ikalawa ay nasa ibabaw ng linyang ito sa indicator.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

Kung ang mangangalakal ay kumonekta sa una at ikatlong pivotkasama ang Trendline, ang Trigger line ay mabubuo kung saan ay may pangsuporta at pangpigil na epekto sa presyo ng merkado. Sa MT4 na platform, ang Trigger line ay maaaring iguhit sa pamamagitan ng Trendlinena pag-uusapan mamaya. Nirerekomenda na baguhin ang punto ng Andrew s Pitchforksa mas maikling haba ng oras para sa eksaktong resulta. Sa MT4 na halimbawa, ang haba ng oras ay nasa D1 na maaaring ilagay sa H4. Pagkatapos maglapat ng bagong haba ng oras, ang mangangalakal ay maaaring pumili ng eksaktong pivotng Andrew s na pattern.

Ang huwarang kondisyon ng pattern na ito ay kapag ang unang pivot ay wala sa ikalawa at ikatlong pahalang na channelng pivot, gayunpaman, nandito sa rehiyon na ito bababa ang pagiging mabisa ng Andrew s Pitchfork. Ang MT4 na halimbawa ay nagpapakita na ang unang pivot ay wala sa rehiyon sa pagitan ng ikalawa at ikatlong pivot. Isa pang halimbawa ang maaaring iguhit upang suriin ang sitwasyon kung saan ang unang pivot ay nasa rehiyon sa pagitan ng ikalawa at ikatlong mga punto ng pivot. Sa kabila ng kaunting lakas, ang pattern na ito ay may makabuluhang prediksyon. Maaaring ilipat ng mangangalakal ang unang pivotsa isa pang tuktok na nasa labas ng ikalawa at ikatlong channel.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

Ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng isang Fibonaccina pattern sa ikalawa at ikatlong pivot upang suriin kung ang punto ng ikatlong pivot ay natuklasan ng tama. Kung ang presyo ay bumalik bago ang antas na 38.2% ang ikatlong punto ng pivot ay natukoy ng tama. Sa MT4, ang Andrew s Pitchfork na pattern ay maaaring ilagay. Isang Fibonacci na pattern ang maaaring iguhit mula sa ikalawa hanggang ikatlong pivot. Ang presyo ay bumalik sa antas na 38.2%, kaya ang ikatlong pivot ay katanggap-tanggap.

Sa isang Bullish na takbo, isang mas mababang linya ang ginamit upang gumawa ng isang order na signal, habang ang mas mataas na linya ang ginamit upang gumawa ng order na signal sa isang Bearish na takbo. Sa kararaan lang na halimbawa, ang signalay maaaring magawa ng mas mababang linya mula sa ikatlong pivot. Sa isa pang halimbawa, ang pinakamataas na linya ay ginamit sa isang Bearish na takbo upang lumikha ng mga signal at prediksyon.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates