Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Forex Trading Signals

Andrews Pitchfork na mga Signal

0 0 Vote
Instructor

Andrews Pitchfork na mga Signal

Ika-apatnapu t Pitong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito ang Andrew s Pitchfork na mga Signalay pag-aaralan ng detalyado.

Unang Modelo ng Signal

Sa isang Bullish na format, pagkatapos maabot ng presyo ang ikatlong pivot, ito ay tataas hanggang sa linya ng unang pivot. Saka bababa ang presyo hanggang sa ikatlong linya ng pivot. Isang order ng Pagbenta ang maaaring ilagay sa breakout point na ito na may TP katumbas ang presyo ng ikatlong pivot. Ang SL ay maaaring nasa ibabaw ng isang breakout point hanggang ang huling tuktok ay masaling ang unang linya ng pivot. Isang halimbawa ng pataas na takbo ay nagpapakita na ang presyo ay naabot ang mga kundisyon ng modelong ito, saka nakatagpo ng presyo ng ikatlong pivot.

Sa isang Bearish na format, pagkatapos maabot ng presyo ang ikatlong pivot, ito ay bababa hanggang sa linya ng unang pivot. Saka tataas ang presyo hanggang umabot sa linya ng ikatlong pivot. Isang order ng Pagbili ang maaaring ilagay sa breakout point na ito na may TP na katumbas ang presyo ng ikatlong pivot. Ang SL ay maaaring nasa ibabaw ng isang breakout point hanggang ang huling tuktok ay masaling ang unang linya ng pivot.

Ikalawang Modelo ng Signal

Sa isang Bullish na format, pagkatapos maabot ng presyo ang ikatlong pivot, ito ay tataas hanggang sa linya ng unang pivot. Saka bababa ang presyo papunta muli sa linya ng ikatlong pivot, ngunit bago pa sumaling sa linyang ito magbabago na ito ng direksyon. Isang order ng Pagbili ang maaaring ilagay sa pasalungat na punto na ito na may TP katumbas ang presyo ng unang pivot. Ang SL ay maaaring mas mababa kaysa sa linya ng ikatlong pivot.

Andrew’s Pitchfork Signals - Pivot and Trigger Lines and Levels, Breakpoints, MetaTrader MT4 Price Chart

Sa isang Bearish na format, pagkatapos maabot ng presyo ang ikatlong pivot, ito ay bababa hanggang sa linya ng unang pivot. Saka tataas ang presyo papunta muli sa linya ng ikatlong pivot, ngunit bago pa sumaling sa linyang ito magbabago na ito ng direksyon. Isang order ng Pagbenta ang maaaring ilagay sa pasalungat na punto na ito na may TP katumbas ang presyo ng unang pivot. Ang SL ay maaaring mas mataas kaysa sa linya ng ikatlong pivot.

Ang isang Bullish na uri ay maaaring iguhit sa MT4. Pagkatapos bumalik ng presyo mula sa unang linya ng pivot, hindi ito lumampas o sumaling sa linya ng ikatlong pivot. Kaya, isang orderng Pagbili ang maaaring ilagay sa huling lambak na presyo ng TP na katumbas ng presyo ng pinakabagong nilampasan na linya ng unang pivot.

Ikatlong Modelo ng Signal

Sa isang Bullish na format, pagkatapos maabot ng presyo ang ikatlong pivot, ito ay tataas ngunit hindi ito lalampas o sasaling sa linya ng unang pivot, kaya magbabago muli ito ng direksyon papunta sa ilalim. Pagkatapos lumampas ng presyo sa Trigger line, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order ng Pagbenta na may presyo ng TP na katumbas ng presyo ng unang pivot. Ang presyo ng SL ay sa pagitan ng breakout point at ng huling tuktok.

Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Point on Awesome Oscillator - Pivot and Trigger Lines

Sa isang Bearish na format, pagkatapos maabot ng presyo ang ikatlong pivot, ito ay bababa ngunit hindi ito lalampas o sasaling sa linya ng unang pivot, kaya magbabago muli ito ng direksyon papunta sa itaas. Pagkatapos lumampas ng presyo sa Trigger line, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order ng Pagbili na may presyo ng TP na katumbas ng presyo ng unang pivot. Ang presyo ng SL ay sa pagitan ng breakout point at ng huling lambak.

Sa USDJPY na simbulo, ang presyo ay nabuo sa uring ito ng Andrew s Pitchfork. Ang presyo ay hindi sumaling sa linya ng unang pivot pagkatapos nito lumampas sa ikatlong pivot, kaya ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili pagkatapos malampasan ang Trigger line. Ang presyo ng TP ay naabot sa patternna ito kung ang order ng Pagbili ay nailagay.

Andrew’s Pitchfork Signals - Median Line, Support and Resistance Levels, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit

Ang mangangalakal ay kailangan magsanay ng maraming beses upang paghusayin ang kanyang abilidad na tumuklas ng may kabuluhan at tamang pattern.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates