Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Forex Market

Mga Karagdagang Linya at Signal sa Andrews Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Mga Karagdagang Linya at Signal sa Andrews Pitchfork

Ika-apatnapu t Siyam na sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Mga karagdagang linya at signal sa Andrew s Pitchforkay pag-aaralan sa sesyon na ito.

Unang Uri Karagdagang Linya

Sa isang Bullish na pattern, kung ang presyo ay nag-fluctuate sa ibabaw ng ikatlong linya ng pivot, na hindi nagtagal ay pinutol ang linyang ito sa pamamagitan ng isang Bearish na kandila, isang may kabuluhang signal ng Pagbenta ang mabubuo lamang kung ang fluctuation ng presyo ay hindi kayang putulin ang linya sa pagitan ng una at ikatlong linya ng pivot. Ang Bearish na kandila ay kailangan magsara sa ilalim ng ikatlong linya ng pivot.

Sa isang Bearish na pattern, kung ang presyo ay nag-fluctuate sa ilalim ng ikatlong linya ng pivot, na hindi nagtagal ay pinutol ang linyang ito sa pamamagitan ng isang Bullish na kandila, isang tamang signal ng Pagbili ang mabubuo lamang kung ang fluctuationng presyo ay hindi kayang putulin ang linya sa pagitan ng una at ikatlong linya ng pivot. Ang Bullish na kandila ay kailangan magsara sa ilalim ng ikatlong linya ng pivot.

Mayroong isang Bullish Andrew s Pitchfork sa MT4 na tsart na naiguhit. Ang presyo ay umikot sa pagitan ng kalahating linya at ng ikatlong linya ng pivot, saka nito pinutol ang ikatlong linya ng pivotat tumuloy papunta sa ilalim.

Ikalawang UriKaragdagang Signal

Sa isang Bullish na pattern, pagkatapos sumaling ng presyo sa unang linya ng pivot at tumuloy papunta sa ilalim, kung ang isang AGWAT ay lumitaw sa isang presyo ng merkado at ang takbo ay nagpatuloy sa pababa nitong galaw, isang signal sa Pagbenta ang nabuo at ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta na may presyo ng TP sa ikatlong linya ng pivot at presyo ng SL sa unang linya ng pivot.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Bullish and Bearish trend - Awesome Oscillator

Sa isang Bearish na pattern, pagkatapos lumampas ng presyo sa unang linya ng pivot at tumuloy papunta sa itaas, kung ang isang AGWAT ay lumitaw sa isang presyo ng merkado at ang takbo ay nagpatuloy sa pataas nitong galaw, isang signal sa Pagbili ang nabuo at ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili na may presyo ng TP sa ikatlong linya ng pivot at presyo ng SL sa unang linya ng pivot.

Ikatlong UriKaragdagang Signal

Sa isang Bullish na pattern, pagkatapos tumaas ng presyo papunta sa unang linya ng pivot, kung hindi nito maabot ang linyang ito at tanging ang High ng kandila ang lumapit o sumaling dito at bumalik sa mas mababang presyo, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili sa ilalim ng kandilang ito. Ang gayong kandila, tulad ng Shooting Star, ay nagpapakita ng pagkakataon sa takbo ng merkado papunta sa ilalim. Ang presyo ng TP ay nasa ikatlong linya ng pivot, habang ang presyo ng SL ay nasa unang linya ng pivot.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Fibonacci Levels Confirmations

Sa isang Bearish na pattern, pagkatapos bumaba ng presyo papunta sa unang linya ng pivot, kung hindi nito maabot ang linyang ito at tanging ang Low ng isang kandila, tulad ng isang Hammer, ang lumapit o sumaling dito at bumalik sa isang presyo, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili sa ibabaw ng kandilang ito. Ang gayong kandila ay nagpapakita ng isang pasalungat na punto sa isang presyo ng merkado. Ang presyo ng TP ay nasa ikatlong linya ng pivot, habang ang presyo ng SL ay nasa unang linya ng pivot.

Sa tsart ng Langis sa isang Lingguhang haba ng oras, mayroong pababang pattern ng Andrew s. Ang mataas na presyo ng isang kandila ay nagpunta malapit sa unang linya ng pivotkasunod ng isang mabisang Bullish na kandila. Ang presyo ay tumaas at lumampas sa ikatlong linya ng pivot, kaya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili sa ibabaw ng tiyak na kandila.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Pivot Levels, Trading Analysis, Candlesticks Pattern

Ang mangangalakal ay kailangan magsanay ng madalas upang matuklasan ang karagdagang mga linya at signal kasama ang pangsuporta at pangpigil na linya na nakakaapekto sa mga signal na hango sa pattern ng Andrew s Pitchfork. Ang Andrew s Pitchfork na pattern ay madalas nabubuo kasama ang Double Top at Double Bottom na mga pattern. Kaya, ang mangangalakal ay maaaring ihango ang presyo ng SL mula sa Andrew s na pattern, habang ang presyo ng TP ay makukuha mula sa isang Double Top / Bottom na pattern.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates