Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Forex

Breakaway - Pagtaas at Pagbaba na Tatlong Paraan

0 0 Vote
Instructor

Breakaway - Pagtaas at Pagbaba na Tatlong Paraan

Ika-animnapu t Apat na sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyagang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang BreakawayPagtaas at Pagbaba na Tatlong Paraan na kandila ay pag-aaralan.

Bearish Breakaway

Ang Bearish Breakaway na patternng kandila, na pinapakita sa kaliwang graph, ay nabubuo sa pataas na takbo at naglalaman ng tatlong magkakakonektang Bullish na kandila na may maliit na katawan, High at Low na sinusundan ng Mahabang Bearishna kandila. Ang gitnang kandila sa pattern ng tatlong hanay na Bullishay maaaring Bearish din. Ang huling Bearish na kandila ay kailangan na may Saradong Presyo na mas mababa kaysa sa Bukas na Presyo ng unang kandila sa tatlong hanay na pattern, gayundin ang Low na presyo ng Bearish na kandila ay kailangan mas mababa kaysa sa Lowna presyo ng Bullish na kandila. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta na may ipinasok na presyo na mas mababa kaysa sa Lowna presyo ng huling Bearish na kandila. Kung isinasaalang-alang ng mangangalakal ang haba ng Bearish na kandila bilang X, ang presyo ng TP ay magiging X na pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo, habang ang SL ay mas mataas kaysa sa High na presyo ng Bearish na kandila.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Take Profit and Stop Loss Prices

Bearish Falling Three Methods

Ang Bearish Falling Three Methods na patternng kandila ay nabubuo sa pababang takbo. Pagkatapos ng isang Bearish na kandila, tatlong magkakakonektang Bullish na kandila na may maliliit na kandila ang nabubuo sa pattern ng tatlong hanay na kandila, na sinusundan ng isang Mahabang Bearish na kandila. Ang gitnang kandila sa patternng tatlong hanay na Bullish ay maaaring Bearish din. Ang Lowna presyo ng huling Mahabang Bearish na kandila ay kailangan mas mababa kaysa sa Low na presyo ng unang Bullish na kandila. Gayundin, ang Saradong presyo ng huling Bearish na kandila ay kailangan na mas mababa kaysa sa Bukas na presyo ng unang Bullish na kandila. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta sa ibaba ng huling Bearishna kandila. Kung isinasaalang-alang ng mangangalakal ang haba ng Bearishna kandila bilang X, ang presyo ng TP ay magiging X na pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo, habang ang SL ay mas mataas kaysa sa Highna presyo ng Bearish na kandila.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Bullish and Bearish Trend - Reversal Signals

Bullish Breakaway

Ang Bullish Breakaway na pattern ng kandila, ay nabubuo sa pababang takbo at tinutukoy nito ang isang pasalungat na punto. Tulad ng isang Bearish Breakaway sa pataas na takbo, ang pattern na ito ay may patternna tatlong hanay na magkakakonektang maliliit na kandila ngunit sa isang Bearishna Format na sinusundan ng isang Mahabang Bullish na kandila. Ang gitnang kandila sa pattern ng tatlong hanay na Bearish ay maaaring Bullish din. Ang huling Bullish na kandila ay kailangan na may Saradong Presyo na mas mataas kaysa sa Bukas na Presyo ng unang Bearish na kandila sa tatlong hanay na pattern, gayundin ang High na presyo ng Bullish na kandila ay kailangan mas mataas kaysa sa High na presyo ng Bearish na kandila. Kung isinasaalang-alang ng mangangalakal ang haba ng Bullish na kandila bilang X, ang presyo ng TP ay magiging X na pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo, habang ang SL ay mas mababa kaysa sa Low na presyo ng Bullish na kandila.

Bullish Rising Three Methods

Ang Bullish Rising Three Methods na pattern ng kandila ay nabubuo sa pataas na takbo. Pagkatapos ng isang Bullish na kandila, tatlong magkakakonektang maliliit na Bearish na kandila ang nabubuo sa patternng tatlong hanay na kandila, na sinusundan ng isang Mahabang Bullish na kandila. Ang gitnang kandila sa pattern ng tatlong hanay na Bearishay maaaring Bullish din. Ang High na presyo ng huling Mahabang Bullishna kandila ay kailangan mas mataas kaysa sa High na presyo ng unang Bearishna kandila. Gayundin, ang Saradong presyo ng huling Bullish na kandila ay kailangan na mas mataas kaysa sa Bukas na presyo ng unang Bearish na kandila. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili sa itaas ng huling Bullish na kandila. Kung isinasaalang-alang ng mangangalakal ang haba ng Bullish na kandila bilang X, ang presyo ng TP ay magiging X na pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo, habang ang SL ay mas mababa kaysa sa Low na presyo ng Bullish na kandila.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - High and Low Prices of Bearish and Bullish Patterns

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Buy and Sell Signals - Continuation Trades

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates