Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

Ang Dark Cloud Piercing na Linya at Engulfing Candlestick Pattern

0 0 Vote
Instructor

Ang Dark Cloud Piercing na Linya at Engulfing Candlestick Pattern

Ikadalawampu t Pitong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Ang Dark Cloud Piercing na Linya at Engulfing Candlestick pattern ay tatalakayin sa sesyon na ito.

Dark Cloud na Kandila

Ang Dark Cloud na Kandila ay isa sa pinakaimportanteng pattern, na madalas na lumalabas sa pasalungat na pwesto ng pataas na takbo. Habang ang takbo ay papunta sa itaas, isang makabuluhang balita ang nagdudulot ng biglaang pagbabago sa direksyon pababa kasunod ng Bearish candle. Ang pa-aanalisa sa Dark Cloud na kandila ay base sa huling dalawang kandila. Kung ang Open at Highna presyo ng pangalawang candlestick ay nasa ibabaw ng Close at Highna presyo ng unang kandila, saka mabubuo ang Dark Cloud na kandila. Ang huwarang porma ng Dark Cloud na kandila ay kapag ang Close na presyo ng pangalawang kandila ay mas mababa kaysa sa gitna ng katawan ng unang kandila; gayundin, ang Open na presyo ng pangalawang kandila ay mas mataas sa High na presyo ng unang kandila.

Piercing na Linya

Ang Piercing na Linya ay nabubuo sa pababang takbo, kasalungat ng Dark Cloud na pattern, tinuturo nito ang pasalungat na takbo ng pababang direksyon. Tulad ng Dark Cloud, ang pattern ng Piercing na linya ay naglalaman ng dalawang kandila. Ang Piercing na linya ay nabubuo kapag ang makabuluhang balita o pangyayari ay binago ang pababang direksyon ng takbo papunta sa pataas. Ang Openat Low na presyo ng pangalawang kandila ay mas mababa kaysa sa Closeat Low na presyo ng unang kandila. Ang huwarang pattern ng Piercingna linya ay nabubuo tuwing ang Open na presyo ng pangalawang kandila ay mas mababa sa Low na presyo ng unang kandila, gayundin tuwing ang Closena presyo ng pangalawang kandila ay mas mataas sa gitna ng buong katawan ng unang kandila.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

Sa Dark Cloud at Piercing na linya, alinman sa mga huwarang kondisyon ay nagtuturo ng tamang presyo, ang kalakal ay maaaring i-order para sa matagumpay na kalakalan.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

Ilang halimbawa sa MT4 ay magiging kapaki-pakinabang. Ang Piercing line candle ay nabuo sa pababang takbo. Ang Open na presyo ng pangalawang kandila ay wala sa ilalim ng Closena presyo ng unang kandila, kaya, ang isa sa mga huwarang kondisyon ay hindi nangyari. Ang Close na presyo ng pangalawang kandila ay mas mataas kaysa sa gitna ng katawan ng unang kandila, ang kinahinatnan nito, ang ibang kondisyon ng huwarang linya ng Piercing ay nangyari. Ang ipinasok na presyo para sa Buy na order ay dapat mas mataas sa High na presyo ng pangalawang kandila, gayundin, ang SL ay Low na presyo ng pangalawang kandila at ang TP ay maaaring 122 pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo sapagkat ang kabuuang haba ng pangalawang kandila ay katumbas ng 122 pips. Ang presyo ng merkado ay tumaas kasunod ang pagbaba, na katagalan ay tumaas sa ninanais na presyo. Isa pang halimbawa ay pinapakita ang pattern ng Dark Cloud sa pataas na takbo, kung saan ang Openna presyo ng pangalawang kandila ay mas mataas sa Close na presyo ng unang kandila, habang ang High na presyo ng unang kandila ay mas mababa kaysa High na presyo ng ikalawang kandila. Kung suriin ng mangangalakal ang mga huwarang kondisyon, matutuklasan niya na ang unang kandila ay 38 pips. Ang Close na presyo ng pangalawang kandila ay mas mababa sa gitna ng katawan ng unang kandila, kaya, isa sa mga huwarang kondisyon ay nangyari. Kung ang impormasyon sa kandila ay isasaalang-alang, ang Open na presyo ng pangalawang kandila ay 98.80, habang ang High na presyo ng unang kandila ay 98.80 din. Ang Open na presyo ng pangalawang kandila ay katumbas ng Highna presyo ng unang kandila, kaya, magandang oportunidad ito sa mga mangangalakal na maglagay ng Sell na order. Ang mangangalakal ay maaaring mag-zoom out upang humanap ng marami pang pattern sa tsart, kasunod ng pag-zoom in para sa karagdagang pagsisiyasat. Sa isa pang halimbawa, ang pattern ay maaaring suriin, na nagtuturo na hindi iyon Dark Cloud na pattern pagkatapos i-zoom sa binigay na halimbawa. Ang sumunod na halimbawa ay nagsasabi na mayroong Piercing na linya sa pababang takbo na may pangangailangan ng pattern ng Piercingna linya. Ang order na presyo ay maaaring ilagay sa High na presyo ng pangalawang kandila na may presyo ng TP na 100 pips na mas mataas sa ipinasok na presyo ng order.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

Ang Piercing na linya at Dark Cloud pattern ay mahalaga at epektibong pattern na kailangan isaalang-alang ng mga mangangalakal.

Bearish Engulfing Candle

Ang Bearish Engulfing ay isang mahalagang kandila na mabubuo sa kasalungat na pwesto ng pataas na takbo. Ito ay naglalaman ng dalawang kandila, kung saan ang Close na presyo ng pangalawang kandila ay mas mababa sa Open na presyo ng unang kandila. Ang Low ng pangalawang kandila ay kailangan mas mababa sa Low ng unang kandila.

Ang huwarang kondisyon para sa Bearish Engulfing ay ang sumusunod:

  1. Ang Open na presyo ng pangalawang kandila mas mataas sa Close na presyo ng unang kandila
  2. Ang High na presyo ng pangalawang kandila ay nasa ibabaw ng unang kandila
  3. Ang Close na presyo ng pangalawang kandila ay nasa ilalim ng Open na presyo ng unang kandila
  4. Ang Low na presyo ng pangalawang kandila ay mas mababa sa Low ng unang kandila

Ang pangalawang kandila ay sinasakop ang lahat ng pwesto sa presyo ng unang kandila, kaya ito ay tinatawag na Engulfing.

Bullish Engulfing Candle

Ang Bullish Engulfing na pattern ay nagtuturo ng pasalungat na pwesto sa pababang direksyon na may kasamang dalawang kandila. Kinakailangan nito ang mga sumusunod: Ang High ng pangalawang kandila ay nasa ibabaw ng unang kandila, at ang Close na presyo ng pangalawang kandila ay kailangang mas mataas sa Close na presyo ng unang kandila.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

Ang huwarang kondisyon para sa pattern na ito ay ang sumusunod:

  1. Ang Open na presyo ng pangalawang kandila mas mababa sa Close na presyo ng unang kandila
  2. Ang High na presyo ng pangalawang kandila ay nasa ibabaw ng unang kandila
  3. Ang Close na presyo ng pangalawang kandila ay nasa ilalim ng Open na presyo ng unang kandila
  4. Ang Low na presyo ng pangalawang kandila ay mas mababa sa Low ng unang kandila

Maraming kagamit-gamit na halimbawa sa tsart. Ang Bullish Engulfing na kandila ay nabuo sa pababang takbo, kung saan ang High na presyo ng pangalawang kandila ay nasa ibabaw ng High na presyo ng unang kandila; Ang Closena presyo ng pangalawang kandila ay nasa itaas ng Open na presyo ng unang kandila. Inaasahan na ang merkado ay lalaki ng 123 pips na mas mataas. Ang ikalawang kandila ay isang Long na kandila din. Ito ay isang magandang pwesto upang maglagay ng Buy na order.

Isa pang halimbawa ay nagpapakita ng Bearish Engulfing na kandila na may huwarang kondisyon na sinusundan ng pababang takbo. Isa pang Engulfing na patternay nabuo na sinusundan ng pababang direksyon. Isa pang Engulfing na kandila ay sinundan ng matalas na pagbaba. Ang iba pang Padagdag na Engulfingna kandila sa isang pababang takbo ay sinusundan ng pataas na direksyon. Ang halimbawa ng Bullish Engulfing na kandila na mayroon ng lahat ng kondisyon para sa huwarang kondisyon, ang pasalungat na pwesto ng pababang takbo. Mayroong ilang halimbawa, lalo na sa Commodity na merkado, tulad ng Langis na tsart. Isa pang Engulfing na pattern ay madaling makita sa tsart na ito. Ang mangangalakal ay kayang alamin ng madali ang maraming pattern sa tsart na ito pagkatapos pag-aralan ng mabuti ang anumang pattern.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates