Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

Iba\\'t ibang Uri ng Kontrata ng Binary na Option

0 0 Vote
Instructor

Iba\\'t ibang Uri ng Kontrata ng Binary na Option

Ika-animnapu t Siyam na sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyagang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Iba t-ibang uri ng Kontrata ng Binary na Option. Bagaman ang ating pangunahing tututukan ay ang Binary na Option, atin ding ipapakilala ang Optionng detalyado.

Mga Uri ng Binary

Mayroong dalawang uri ng Binary na Option:European at American.

European na Option

Sa Option na ito, kailangan maghintay ng mga mangangalakal hanggang sa oras ng pagtatapos ng kontrata. Ang kontrata ay maaari lamang ipatupad kung ang oras ng pagtatapos ay naabot na.

American na Option

Ito ang pinakamadalas na uri ng Option na maaaring ipatupad sa pagitan ng petsa ng pagsisimula ng kontrata at ng oras ng pagtatapos.

Mga Uri ng Binary na Option

Ang tagapagbigay ng Binary na Optionay kumakatawan sa maraming uri ng Binary na Option base sa nais ng kanilang mga kliyente. Ang mga pinakasimpleng uri ang pinakamadalas na paraan ng pagkakalakal.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

Ang Binary na Option ay ikinategorya base sa iba t-ibang aspeto nito.

Ang isang kategorya ay base sa tubo/panganib na halaga ng isang uri ng kalakalan. Dahil dito, ang mas mapanganib na uri ay hindi mapipigilan na may mas kaakit-akit na halaga ng tubo. Ang tubo ng pinakakilala at pinakasimpleng uri ay sa pagitan ng apatnapu at walumpung porsyento ng Premium, habang ang pinaka komplikadong uri ay maaaring may tubo na higit sa limang daang porsyento ng Premium. Kapag mas mataas ang strike price na iyong pinili sa isang kontrata, mas mataas ang halaga ng tubo. Kung pipiliin mo ang pahagdan na uri ng kalakalan, ang mas malayong antas ng strike price ay mas kapakipakinabang kaysa sa mas malapit na antas.

Ang pinaka karaniwan na kategorya, kung saan ang Binary na Option ay naiayos na, ay base sa paggalaw ng strike price habang nasa oras ng kontrata.

Pataas/Pababa, Classic High/Low, Call/Put

Kilala bilang pinakamadali at pinakakaraniwang pangkalakal na uri ng Binary na Option, kung saan ang mangangalakal ay hinuhulaan ang direksyon ng paggalaw ng presyo mula sa kasalukuyang presyo. Kung ang Call ay binili, ang presyo ay kailangan tumaas mula sa kasalukuyang presyo sa katapusan ng oras ng pagtatapos, upang makamit ang tubo. Ang Pay out ng ganitong uri ay sa pagitan ng apatnapu at siyamnapung porsyento. Ang mas maraming agwat sa pagitan ng strike price at ng kasalukuyang presyo, kasama ang pagiging hindi mahuhulaan nito ang magpapataas ng Pay out.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Mas mataas/Mas mababa, Itaas/Ilalim

Dahil sa mas komplikado nitong kaso kaysa sa Call/Put, ang pay out ng ganitong uri ng kalakalan ay higit sa isandaang porsyento ng Premium na tumataas ng isanlibo at dalawang daang porsyento. Sa ganitong uri, kailangan tukuyin ng mangangalakal ang strike price (inaasam na presyo). Kung nanatili ang presyo o lumampas sa strike price sa katapusan ng oras ng pagtatapos, ang tubo ay makukuha. Halimbawa, inaasahan ng mangangalakal na ang strike price ay dalawampu t limang pipsna mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo na may pang isang araw na oras ng pagtatapos. Kung sa oras ng pagtatapos, ang presyo ay nanatili o lumampas sa inaasam na presyo magiging matagumpay ang mangangalakal sa kanilang kontrata.

Range, Channel, Tunnel, Boundary, Antas

Sa kabila ng magkakaibang pangalan, ang konsepto ng kalakalan ay nananatiling pareho, kailangan tukuyin ng mangangalakal ang isang rehiyon na nag-fluctuateang presyo sa loob o sa labas. Ang ganitong uri ay nahati sa dalawang uri:isang Inside Range (In-Range) at isang Outside Range (Out-Range).

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

In-Range

Sakaling ang isang asset ay may monotonic na galaw, ang mangangalakal ay maaaring magduda na ang isang kontrata na may isang linggong oras ng pagtatapos ay magiging matagumpay. Ang isang lugar, na may mas mataas at mas mababang edge price mula sa kasalukuyang presyo, ay kailangan matukoy. Kung nasa oras ng pagtatapos, ang presyo ay hindi lumampas sa hangganan ng tinukoy na lugar, saka magkakaroon ng tubo ang mangangalakal, kung hindi, mawawala sa kanila ang Premiumat ang kasunduan. Habang ang ilang tagapagbigay ng Binary na Optionay pinapayagan ang mga mangangalakal na pumili ng mataas o mababang hangganan sa rehiyon, ang ilan ay kumakatawan sa naitakdang gilid ng lugar na kailangan galawan ng presyo. Ang mga lugar na may mahigpit na gilid ay magdadala sa mas malaking halaga ng Pay out, mula sampu hanggang anim na raang porsyento.

Out-Range

Hindi gaya ng In-Rangena uri, ang presyo ay kailangan lumampas sa hangganan ng tinukoy na lugar at manatili sa labas ng rehiyon sa oras ng pagtatapos. Ang ganitong uri ay kapakipakinabang sa mataas na walang kasiguraduhang mga asset, lalo na kung magkakaroon ng epektibong pangyayari o pag-aanunsyo habang nasa oras ng kontrata. Ang Pay out ng ganitong uri ay mula limampu hanggang pitong daang porsyento base sa agwat sa pagitan ng edge price, kasama ang sumunod na mga resulta mula sa pangunahing mahalagang pagtatagpo habang nasa kontrata.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

Ladder

Ang Ladder ay isa sa pinakabagong uri, na kinakatawan ng mga tagapagbigay tulad ngIGMMarkets at GOptions. Ang strike prices (inaasam na presyo) na may magkakaibang antas at magkakaibang halaga ng pay out ay maaaring irepresenta sa mga nakatakdang halaga, kung hindi maaaring tukuyin ng mangangalakal ang antas at halaga. Walang duda, ang mas malapit na halaga ay may mas kaunting Pay out kaysa sa mas malayo. Upang makakuha ng tinutukoy na tubo mula sa kontrata, ang presyo ay kailangan lumampas at dumaan sa binigay na antas sa huling bahagi ng pagtatapos. Maaaring kahawig nito ang pangpigil at pangsuportang mga antas ng isang asset, gayunpaman, ang oras ng pagtatapos ay kailangan din isaalang-alang. Ang mga pivot pointay kagamit-gamit kapag ang mangangalakal ay ninais na magkaroon ng kasunduan sa isang kontrata sa ganitong uri. Ang Payout ay magiging animnapu hanggang apat na raang porsyento na sumaling sa halaga ng antas sa oras ng pagtatapos.

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Touch

Ang ganitong uri ng kontrata ay may isa o dalawang antas ng presyo, na tumutukoy sa pagiging matagumpay o pagiging bigo ng isang kasunduan. Ang mga susunod na uri ang magbibigay linaw sa mga kundisyon ng kontrata na kailangan matupad para sa matagumpay na kasunduan.

One Touch

Ang presyo ay kailangan umabot man lang ng isang beses sa strike price bago ang oras ng pagtatapos. Hindi mahalaga kung ang presyo ay lumampas o sumaling sa strike price ng maraming beses, mahalaga na ang tubo ay nakamit mula sa kontratang ito.

No Touch

Kung ang strike price ay sumaling o naabot kahit isang beses sa loob ng haba ng kontrata, ang mangangalakal ay mawawalan ng kasunduan at kasunod nito, ang Premium.

Double One Touch

Katulad ito ng One Touch na paraan, gayunpaman, mayroong dalawang strike price, isang mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo, at ang isa ay mas mababa. Kahit na tumama ang presyo sa alinman sa mga strike price sa loob ng oras ng kontrata, ang kasunduan ay magiging matagumpay para sa mangangalakal.

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

Double No Touch

Hindi gaya ng Double One Touch, ang presyo ay hindi dapat maabot ang strike price, na nasa itaas at ilalim ng kasalukuyang presyo, habang nasa kontrata. Kahit isang pagtama ng anumang strike na antas ay magdudulot ng pagkawala ng kasunduan. Ang Price Action na paraan, na ipinaliwanag sa seksyon ng Kalakalan ng Banyagang Pagpapalitan, ay kagamit-gamit kapag ang mangangalakal ay nakikipagkasundo sa ganitong uri ng kontrata. Ang Payout ay magiging tatlumpu hanggang apat na raan at walumpung porsyento karamihan ay apektado ng agwat ng strike at kasalukuyang presyo.

Pair Option

Isa itong bihirang paraan ng pagkakalakal ng Binary na Option kung saan ang mangangalakal ay kailangan ikumpara ang dalawang malayang asset at tukuyin kung alin ang may mas mataas na pagbabago sa presyo sa isang pantay na oras ng kontrata. Ang Payout ng modelo ng Pair Option ay mula limampu hanggang siyamnapung porsyento.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at huling sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates