Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Technical Analysis

Ang Double Top at Double Bottom sa RSI na Estratehiya

0 0 Vote
Instructor

Ang Double Top at Double Bottom sa RSI na Estratehiya

Ika-animnapu t Isang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyagang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang Double Top at Double Bottomna Estratehiya ay pag-aaralan.

Ang Double Topat Double Bottom sa RSI na Oscillator

Ang halaga ng RSI ay maaaring ilagay sa 14, habang ang dalawang antas ay maaaring baguhin sa tatlumpu at pitumpu. Sa tuwing lumalampas ang presyo sa antas na tatlumpu papunta sa itaas at ang antas na pitumpu papunta sa ilalim pagkatapos na matagumpay na mabuo ng Double Topat Double Bottom, isang Pagbili o Pagbenta na signal ang mabubuo.

Mga Simbulo na Maaaring Ikalakal

Ang estratehiyang ito ay maaaring gamitin sa lahat ng simbulo, lalo na sa EURUSD, GBPUSD, Pilak, Ginto at Langis.

Haba ng Oras

Bagaman ang estratehiyang ito ay maaaring gamitin sa lahat ng haba ng oras, marami pang nababagay na resulta at signalang mabubuo sa H4, Pang-araw-araw at mas mahabang haba ng oras.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Levels 30 and 70 Overbought and Oversold Regions

Pagbili at Pagbenta

Kapag ang Double Bottom na patternay nabuo sa ilalim ng antas na tatlumpu sa RSI, saka lumampas ang RSI na takbo sa antas na tatlumpu papunta sa itaas sa isang dako kung saan ang presyo ng merkado ay nagsisimula ng pataas na takbo, maaaring sa pamamagitan ng Bullishna kandila, saka maaaring maglagay ng order sa Pagbili ang mangangalakal.

Kapag ang Double Top na patternay nabuo sa ibabaw ng antas na pitumpu sa RSI, saka lumampas ang RSI na takbo sa antas na pitumpu papunta sa ilalim sa isang dako kung saan ang presyo ng merkado ay nagsisimula ng pababang takbo, maaaring sa pamamagitan ng Bearishna kandila, saka maaaring maglagay ng order sa Pagbenta ang mangangalakal.

Take Profit / Stop Loss

Ang presyo ng take profit ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng:

  1. Ang natitirang pasalungat na patternsa isang presyo ng merkado sa isang dako kung saan ang linya ng RSI ay lumampas sa antas na tatlumpu papunta sa itaas o sa antas na pitumpu papunta sa ilalim.
  2. Ang natitirang pattern na kandila sa naturang lugar. Ang halaga ng TP ay katumbas ng haba ng isang kandila.
  3. Sa tuwing sumasaling ang takbo ng RSI sa antas na limampu.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Bullish and Bearish Trend after Reversal Trading Signals

Ang Stop Loss ay maaaring tukuyin sa pamamagitan ng kandila o pasalungat na patternsa isang tsart ng merkado.

Ang estratehiyang ito ay lilikha ng isang nababagay at matiwasay na signalkapag isinama ito sa mga pasalungat na pattern at kandila, lalo na sa H1 at mas mahabang haba ng oras.

Mayroong ilang halimbawa sa GBPUSD na tsart ng MT na platform, sa H1 na haba ng oras. Ang Double Bottom na pattern ay nabuo sa parehas na presyo ng merkado at RSI, kaya, habang ang RSI ay lumampas sa antas na tatlumpu papunta sa itaas, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili na may tiyak na presyo ng TP at SL na maaaring makwenta sa pamamagitan ng Double Bottom na pattern ng presyo ng merkado. Isa pang halimbawa sa isang Bearish na takbo, na may dalawang Double Bottomna pattern sa parehas na takbo ng merkado at RSI. Pagkatapos lumampas ng takbo ng RSI sa antas na tatlumpu, ang takbo ng merkado ay kumilos pataas mula sa breakout point. Pagkatapos ng isang Bullish na takbo, ang Double Top na pattern ay nabuo sa takbo ng merkado at ng RSI na magkasabay, kasunod ng pababang takbo. Isa pang Double Top na pattern sa pataas na takbo kung saan ang Double Top na pattern ay nabuo din sa RSI. Pagkatapos dumaan ng takbo ng RSI sa antas na pitumpu, isang pababang takbo ang kumilos papunta sa ilalim.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - MetaTrader Price Chart - Relative Strength Index

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates