Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Pattern

Ang Double Top at Double Bottom na mga Pattern

0 0 Vote
Instructor

Ang Double Top at Double Bottom na mga Pattern

Ika-animnapu t Dalawang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyagang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang Double Top at Double Bottomna mga pattern, na karagdagan sa candlestick na pattern ay pag-aaralan.

Ang Double Top, Double Bottom at Candlestick

Ang Double Top at Double Bottomay makapangyarihan at maaasahang mga pattern, na maaaring isama sa marami pang pattern at estratehiya. Ang mangangalakal ay maaaring kumuha ng mga matagumpay na order mula sa Double Top/Bottom na patternkung kaya niyang alamin ang mga kundisyon sa pagpalya ng mga pattern na ito.

Maaaring gamitin ng mangangalakal ang RSI upang matuklasan ang divergence at ang makapangyarihan at maaasahang candlestickkasama ng Double Top o Bottom na pattern upang matukoy ang pasalungat na punto sa takbo ng merkado.

Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Patterns on Breakout Point of Neckline

Ang mga makapangyarihang Bearish na candlesticktulad ng Shooting Star, Dark Cloud at Bearish Engulfing o Bullishna candlestick, tulad ng Bullish Engulfing, Hammer at Piercing Line ay maaaring gamitin, gayundin ang Double Top/Bottom na patternupang makuha ang matiwasay at kumpirmadong mga signal.

Ang ipinasok na presyo ay maaaring tukuyin sa pamamagitan ng Low at High na mga presyo ng candlestick sa Pagbenta at Pagbili na mga order.

Ang estratehiyang ito ay maaaring gamitin sa lahat ng mga simbulo, tulad ng EURUSD, GBPUSD, Pilak, Ginto at Langis.

Ang mas matagumpay at maaasahang signalay maaaring malikha sa H4 o mas mahabang haba ng oras.

Pagkatapos mabuo ng Double Bottom na pattern, isang makapangyarihang Bearish na kandila ang nabubuo sa ikalawang lambak kung saan ang takbo ng RSI ay nasa antas na tatlumpu, saka malilikha ang signal sa Pagbili.

Double Top and Double Bottom Pattern - Bullish and Bearish Candles - Engulfing, Piercing Line and Hammer Pattern

Sa kabilang banda, pagkatapos mabuo ng Double Top na pattern, isang makapangyarihang Bullish na kandila ang nabubuo sa ikalawang tuktok kung saan ang takbo ng RSI ay nasa antas na pitumpu, saka malilikha ang signal sa Pagbenta.

Sa GBPUSD na tsart, isang Double Topna pattern ang nabuo kung saan ang RSI ay nagpapakita ng divergence, at isang Shooting Star na kandila, na isa ding Dark Cloud na pattern, ay nabuo din. Ang High na presyo nito ay nasa ibabaw ng High ng nakaraang kandila at ang Open na presyo ay nasa itaas ng Close na presyo ng nakaraang kandila, kaya ito ay isang napaka-makapangyarihang Bearishna kandila. Inakala na kapag ang presyo ay bumaba kaysa sa Low nito, ang presyo ay bababa ng 160-170 na pips. Nakikini-kinita na ang presyo ay babagsak sa 1.6660 na may patuloy na pagbaba. Sa Pang-araw araw na haba ng oras ng GBPUSD na tsart, isang divergence ay nakita sa Double Bottomna pattern na may Engulfing na kandila sa huli nitong lambak, kaya ang isang signal na Pagbili ay nabuo sa unang presyo ng TP na dalawang daang pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo. Kapag ang presyo ay naputol ang Double Top na neckline, ang mangangalakal ay maaaring maglapat ng ikalawang presyo ng TP na apatnaraang pips na mas mataas kaysa sa breakout point. Habang ang presyo ng SL ay maaaring ilapat na mas mababa kaysa sa Low na presyo ng binigay na kandila, ang kabuuan ng dalawang presyo ng TP ay maaaring animnaraang pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo. Isa pang Double Bottom na patternpagkatapos ng Bearish na takbo, kung saan ang Bullish Hammerna kandila ay nabuo pagkatapos ng isang Bearish Hammer na kandila, isang Tweezer na pattern, ang nabuo. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng isang order sa Pagbili na may isang ipinasok na presyo sa ibabaw ng isang Bullish Hammer na kandila at ang unang presyo ng TP ay maaaring maging 131 na pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo, habang ang presyo ng SL ay 173 na pips na mas mababa.

Double Top and Double Bottom Pattern - Buy and Sell Signals of Forex Market - RSI Overbought Oversold

Kaya ang mangangalakal ay maaaring mapahusay at mapainam ang Double Top/Bottom na pattern sa pamamagitan ng iba t-ibang mga pattern at estratehiya tulad ng RSI, Andrews Pitchfork o pangsuporta at pagpigil na mga linya at antas. Ang pinakamainam na haba ng oras ay ang H4, Arawan at Lingguhan.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates