Double Top and Double Bottom Patterns - Bullish and Bearish

Double Top at Double Bottom na Pattern

0 0 Vote
Instructor

Double Top at Double Bottom na Pattern

Ikatatlumpu t Isang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang Double Top at Double Bottom na mga pattern ay pag-aaralan.

Double Top na Pattern

Kapag ang dalawang tuktok sa pataas na takbo ay magkasunod na nabuo, ang isang Double Top na pattern ay maaaring maiguhit sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang magkapantay na linya sa pinakamataas na tuktok na karagdagan sa lambak sa pagitan ng dalawang tuktok. Ang taas ng tuktok ay maaaring magkatumbas o magkaiba, habang ang oras ng pagbubuo nila ay magkakaiba. Ang Neckline, na kilala bilang confirmation line, ay kailangan na isang pantay na linya na tinutukoy ang breakout point kung saan ang order ay maaaring ilagay ng isang mangangalakal. Ang lambak sa pagitan ng dalawang tuktok ay HINDI dapat lumampas sa 38.2% ng Fibonacci pattern kung saan ay kailangan iguhit mula sa simulang punto ng takbo hanggang sa tuktok ng unang alon. Ang H ay ang distansya sa pagitan ng tuktok ng pinaka-angat na alon at ng Neckline, na kailangan ay patayong linya. Ang presyo ng TP ay magiging H pips na malayo mula sa Breakout point habang ang presyo ng SL ay sa ibabaw ng tuktok ng pangalawang alon.

Double Bottom na Pattern

Sa pababang takbo, ang isang Double Bottom na Pattern ay nabubuo sa pamamagitan ng dalawang magkasunod na lambak na may magkaiba o parehas na taas at lapad. Ang Neckline o confirmation line ay isang pantay na linya sa tuktok na punto na nagtuturo ng breakout point. Kung ang tuktok na bahagi ay lumampas sa 38.2% na antas sa Fibonaccina pattern, kung saan ay iginuhit sa panimulang bahagi ng takbo ng unang lambak, hindi maaasahan ang Double Bottom pattern. Ang H ay ang patayong distansya sa pagitan ng ilalim ng pinakamahabang lambak at ng Neckline. Ang presyo ng TP ay H pip ang layo mula sa breakout point, habang ang presyo ng SL ay mas mababa kaysa sa pangalawang lambak.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two peaks and A Valley-Speculated Downward Trend Bearish

Ang ilan sa mga kagamit-gamit na halimbawa ay pag-aaralan sa MT4. Isa sa mga pinakaimportanteng kinakailangan ng patternna ito ay ang lambak ng Double Bottom ay hindi dapat lumampas sa 38.2%na antas ng Fibonacci na pattern sa swing. Sa halimbawang ito, ang Fibonacci ay iginuhit mula sa panimulang bahagi ng takbo hanggang sa tuktok ng mas mahabang alon. Ang alon ay dumaan sa 38.2% na antas, kaya ang Double Top na pattern ay hindi nabuo. Isa pang halimbawa sa Double Bottom na pattern ay maaaring maiguhit, kaya ang Fibonacciay iginuhit mula sa simulang bahagi ng swing papunta sa lambak ng mas mahabang alon. Ang mangangalakal ay maaaring maiguhit ang pigura ng takbo sa pamamagitan ng paglalagay ng Trendline at Neckline sa peak point. Ang peak point ay hindi lumampas sa 38.2% na antas, kaya ang Double Bottom na pattern na ito ay maaasahan. Isa pang Fibonacci ay maaaring iguhit ng patayo mula sa lambak ng mas mahabang alon papunta sa Necklineupang isaalang-alang ang H at H/2 pips sa taas ng breakout point. Maaaring ilipat ito ng mangangalakal upang bawasan ang ingay sa tsart. Ang H ay 202 pips, at ang takbo ay lumampas sa presyo ng TP na may ilang fluctuation.

Double Top and Double Bottom Patterns - Valley and Peaks on Fibonacci Levels - Bullish and Bearish Price Trend

Isa pang halimbawa ng Double Top, kung saan ang dalawang tuktok ay nabuo ng matangumpay. Ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng Trendline sa pattern na ito at ilagay ang Fibonaccina pattern upang linawin kung ang lambak ay lumampas sa 38.2% na antas. Gaya ng nakikita, ang lambak ay hindi lumampas sa nasabing antas, kaya ang Double Top pattern na ito ay tama at ang breakout point ay maaaring maituro sa pamamagitan ng pagguhit ng Neckline. Nililinaw ng Fibonaccina ang presyo ng TP sa ilalim ng breakout point ay may H/2 o H pipna halaga.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two Valleys and A Peak-Speculated Upward Trend Bullish

Kung ang Double Top na patternay nabuo sa tiyak na haba ng oras, ang mangangalakal ay maaaring baguhin ang haba ng oras sa ibang format. Sa halimbawang ito, ang antas ng paglaban ay nagpapakita ng isa pang patunay para sa order ng pagbenta. Base sa price action mode, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order ng pagbenta na mas mabilis kaysa sa oras na nabuo ang breakout point. Mayroong ilang pagkabawas pagkatapos maabot ng presyo ang antas ng paglaban, sa D1 na haba ng oras. Sa H4, maaaring suriin ng mangangalakal ang kung may iba pang pattern, upang ang rehiyon ay malalagyan ng marka, upang madaling mahanap ng mangangalakal ang lugar kapag nagbago na ang haba ng oras. Mayroong Engulfing candle na pattern sa pangalawang tuktok ng Double Top na pattern, kaya ang mangangalakal ay makakapaglagay ng order ng pagbenta sa ilalim ng Engulfing candle upang makakuha ng mas maraming tubo, na ang presyo ng SL ay mas mataas sa binigay na kandila. Kapag ang presyo ng merkado ay nakatagpo ang breakout point, ang mangangalakal ay maaaring maabot ang higit sa siyamnapung pips na tubo. Ang SL ay nasa pitumpung pips, habang ang TP ay magiging dalawang daan at animnapu t isang pips, kaya ang pabuya sa halaga ng panganib ay nasa apat na beses na mas mataas. Mas magiging kapaki-pakinabang na tukuyin ang direksyon ng takbo sa pamamagitan ng iba t-ibang pattern, lalo na kapag ang pattern ng kandila ay bumuo ng Double Top na pattern.

Double Top and Double Bottom Patterns - Trading Signal Confirmations - H and H/2 Take Profit Neckline Breakout

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates