Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Teorya ng Elliott na mga Alon

0 0 Vote
Instructor

Teorya ng Elliott na mga Alon

Ika-apatnapu t Limang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito ang Teorya ng Elliott na Alon ay pag-aaralan.

Elliott na Alon

Ang teorya ng Elliott na Alon ay madalas ginagamit sa teknikal na pag-aanalisa. Ang teoryang ito ay base sa pangkalawakang pagkakaayos at sistema. Ang mga tao ay parte ng Kalawakan, kaya ang pag-uugali ng tao ay hango sa sistema ng ating Kalawakan. Bilang resulta, ang Elliott na Alon ay inaaplay ang pangkalawakan na pagkakaayos sa pinansyal na merkado upang mahulaan ang hinaharap na takbo at presyo ng merkado.

Ang Elliott na Alon ay may kasamang limang pangunahin at tatlong itinatamang swing. Ang mga numerong tatlo, lima at walo ay mayroon sa Fibonacci na pagkakasunod-sunod. Ang pangunahing swing ay ang isa, dalawa, tatlo, apat, lima habang ang A, B at C ay itinatamang swing kung saan ang B ay may nagkakasundong direksyon sa pangunahing takbo. Ang mga numerong isa, tatlo at lima ay mga pangunahing swing na may nagkakasundong direksyon sa pangunahing takbo, habang ang dalawa at apat ay pasalungat na pangunahing swing. Ang mga swingna isa, tatlo, lima at B ay nagkakasundo at ang dalawa, apat, A at C ay magkasalungat. Ang takbo ng Elliott na Alon ay maaaring pino, gumagalaw o zigzag. Bawat swing ay makakapagsama din ng pattern ng Elliottna Alon sa pagkakayari nito. Halimbawa, sa graph na ito mayroong tatlumpu t apat na swing. Ang tatlumpu t apat ay Fibonacci na numero din.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Ang mga swing ay maaaring uriin sa siyam na kategorya na base sa kanilang laki at haba ng oras.

1.Grand Super Cycle: Multi Century

2.Super Cycle: Multi Decade

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

3.Cycle: isang taon o maraming taon

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

  1. Pangunahin: ilang mga buwan o maraming taon

5.Intermediate: mga linggo hanggang buwan

6.Minor: mga linggo

7.Minute: mga araw

8.Minuette: mga oras

9.Subminuette: mga minuto

Ang pangunahing kundisyon ng Elliott na Alon ay ang:

  • Ang pangalawang swing ay hindi dapat maabot ang panimulang punto ng unang swing
  • Ang ika-apat na swing ay hindi dapat maabot ang panimulang punto ng ikatlong swing
  • Ang ikatlong swing ay kailangan masalingan ang mas mataas na presyo kaysa sa unang swing sa Bullishna format
  • Ang ikatlong swing ay kailangan masalingan ang mas mababang presyo kaysa sa unang swing sa Bearishna format
  • Ang ikatlong swing ay hindi dapat mas maikli sa una at ikalimang swing, habang ito ang madalas pinakamahabang swing
  • Ang ikaapat na swing ay hindi dapat maabot ang katapusang punto ng unang swing

Ang mga swing na numerong isa, tatlo at lima ay maaaring pahabain ng sub-swings. Ang pinahabang swing ay may limang sub-swing na may pattern ng Elliott na Alon, na maaaring matuklasan sa haba ng oras ng pangunahing swingng Elliott na Alon. Madalas ang ikatlong swing ay may kadugsong sa pagkakayari nito. Ang kaliwang graph ay nagpapakita na ang kadugsong ay lumabas sa unang swing. Ang gitnang graph ay pinapakita ang kadugsong sa ikatlong swing, habang ang kanang graph ay nagpapakita ng kadugsong sa ikalimang swing.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Kahit na hindi matuklasan ng mangangalakal ang kadugsong at ang pangunahing swing, maaari niyang isaalang-alang ang siyam na swing sa pag-aanalisa. Ang kadugsong ay maaari ding lumabas sa sub-swing.

Minsan ang numerong lima na swing ay tumitigil sa likod ng mataas na punto ng ikatlong swing, dahil sa mabilis na gradient ng ikatlong swing. Kaya maaaring isaalang-alang ng mga mangangalakal ang ikatlo at ikalimang swing bilang Double Top na pattern, na lumilikha ng signal ng Pagbenta.

Kung ang ikalimang swingay may kasamang limang sub-swing at ang mga sub-swing na iyon ay walang pattern ng Elliott na Alon, saka isasaalang-alang ng mangangalakal ang mga swing bilang Tatsulok na pattern. Habang lumalampas ang takbo sa breakout point, isang order ng Pagbenta sa isang Bullish na takbo at isang order ng Pagbili sa isang Bearishna takbo ang maaaring ilagay. Madalas, bawat pangunahing swing ay magsasama ng tatlong sub-swing upang bumuo ng isang Tatsulok na patternkung saan minsan ay magkasalungat.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

Madalas, isa sa pangalawa o pang-apat na swing ay may magulong hugis at pagkakayari.

Ang mangangalakal ay maaaring ikonekta ang katapusang punto ng unang swing at ang ikatlong swingsa pamamagitan ng Trendline, saka maaaring ilagay ang magkahilerang linya sa panimulang punto ng ikalawang swing. Kaya, ang ikaapat at ikalimang swing ay maaaring pagdudahan sa pagsasaalang-alang ng channelna ito. Kung ang ikaapat na swing ay hindi bumuo ng tiyak na linya, maging mas mataas o mas mababa, ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng isang Trendline mula sa katapusang punto ng ikalawang swing papunta sa katapusang punto ng ikaapat na swing, saka ilagay ang magkahilerang linya sa Trendline na ito sa katapusang punto ng ikatlong swingpapunta sa katapusang punto ng ikalimang swing.

Ang mga itinatamang swingay pinapainam ang presyo ng merkado at kumikilos laban sa pangunahing swing. Ang mga itinatamang swing ay nangangailangan ng higit na konsiderasyon dahil sa pagiging magulo nito. Mayroong tatlong uri ng itinatamang swing:

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

1.Zigzag

2.Flat

  1. Tatsulok

Ang zigzag na pattern, 5-3-5, ay isang pababang takbo sa pataas na takbo, kaya ito ay pasalungat na pattern. Sa isang Bearish na takbo ang pattern na ito ay magkakaroon ng pataas na direksyon. Dalawa o tatlong zigzag na pattern ang maaaring matuklasan sa isang takbo kung mayroong anumang sub-swing na pattern. Ang unang takbo ay W kasunod ng X at Y na takbo.

Ang flat ay isang uri ng itinatamang swing, 3-3-5, kung saan ang mga swing ay pinangalanan na A, B at C. Ang C ay may mas mataas na presyo kaysa sa A, na nagpapakita ng mas kaunting pagkakataon na painamin ang pangunahing swing.Madalas, ang uring ito ay pagkatapos ng malakas at may pwersang bagong pangunahing swing, numerong isa, tatlo at lima. Isang espesyal na uri ng flat na format ay nabuo pagkatapos na ang swing B ay malapit na mas mataas kaysa sa ikalimang swing at ang swing C ay mas mababa sa swing A sa isang Bullish na takbo. Sa bihirang mga kundisyon ang B ay maaaring malapit sa ibabaw ng ikalimang swing habang ang katapusang punto ng C ay mas mataas sa katapusang punto ng A.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Ang Tatsulok na pattern, 3-3-3-3-3, ay may limang magkakasunod na tatlong set ng itinatamang swingna ang sub-swing ay maaaring walang itinamang pattern. Katulad ng Tatsulok na pattern, ang mga magkakasunod na alon at swing ay bumubuo ng symmetrical, Descending, Ascending at Reversal Symmetrical na tatsulok na format. Ang mga swing ay pinangalanan na A, B, C ,D at E. Sapagkat ang mga pormang ito ay tuloy-tuloy na pattern, sila ay naroon sa itinatamang pattern. Ang alon na B ay dapat mas malaki at mas mahaba kaysa sa alon na A. Ang mga sub-swing ay maaaring may Zigzag o Flat na format. Ang mga Tatsulok na patternay malilikha pagkatapos mabuo ng B o ng ikaapat na alon. Ang Tatsulok na formatay maaaring may siyam na swing, kaya ang takbo ay mabubuo pagkatapos ng mahabang oras.

Mayroong isang formatkung saan ang ilang uri ng itinatamang swing ay napapagsama sa isa t-isa. Ang kombinasyon ay maaaring maglaman ng Zigzag, Flatat Tatsulok ng magkakasabay. Habang maaaring may maraming Flat na pattern, isa lang na Tatsulok na pattern ang maaaring mabuo kung saan ito ang magiging huling pattern sa kombinasyong ito. Isang maiksing kombinasyon na pattern ang may WXY na punto, habang isang mahabang format ang may WXYXZ na punto. Ang Elliott na Alon ay isang magulo at mahirap na patternna nangangailangan ng mahusay na kaalaman at karanasan na nakuha sa maraming taon na pagsasanay. Mga pagpapaliwanag na punto ay kailangan gawin sa mahabang oras, kaya ang sub-swing ay maaaring matukoy sa maikling haba ng oras. Ang pinakamahalagang isyu sa pagtuklas ng pattern ng Elliott na Alon ay ang abilidad na tukuyin ang mga swing at punto. Mayroong maraming website sa internet na nagbibigay ng kapaki-pakinabang na materyales sa Elliott na Alon tulad ng Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates