Flag pattern and its Types -Continuation Market Analysis Strategy

Bandila na Pattern at ang mga Uri Nito

0 0 Vote
Instructor

Bandila na Pattern at ang mga Uri Nito

Ikatatlumpu t Limang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang Bandila na patternat mga uri nito at mga detalye ay pag-uusapan.

Bandila na Pattern

Ang Bandila ay isang tuloy-tuloy na pattern, tulad ng isang totoong bandila, ay may parihabang hugis na nabuo sa isang palaso. Ang pahalang na parihaba ay nabuo sa pamamagitan ng maraming alon na may banayad na slope o antas ng tuktok at lambak.

Ang Bullish na pattern ng Bandila ay maaaring mabuo sa pataas na takbo, kung saan ang mga alon ay maaaring magkaroon ng pantay na hugis o malumanay na pababang slope. Ang bandila na may pantay at matatag na zigzag na swings ay magkakaroon ng mas maraming epekto at lakas kaysa sa bandila na may banayad na slopepapunta sa ilalim. Ang taas, o H, ay masusukat sa pamamagitan ng pagkwenta ng distansya sa pagitan ng panimulang bahagi ng palaso at ng tuktok ng unang alon. Ang presyo ng TP ay magiging H at H/2 na pips na mas mataas sa Breakout point o isang lambak ng huling alon, habang ang SL ay maaaring sa pagitan ng lambak ng huling alon at 61.8% na antas ng Fibonacci na naiguhit sa H.

Ang Bearish na Bandila ay maaaring mabuo sa pababang takbo, kung saan ang mga alon ay maaaring may pantay na hugis o malumanay na pataas na slope. Ang bandila na may pantay o matatag na zigzagna swings ay magkakaroon ng mas maraming epekto at lakas kaysa sa bandila na may banayad na slope papunta sa ibabaw. Ang taas, o H, ay masusukat sa pamamagitan ng pagkwenta ng distansya sa pagitan ng panimulang bahagi ng palaso at lambak ng unang alon. Ang presyo ng TP ay magiging H at H/2 na pips na mas mababa kaysa sa Breakout point o isang lambak ng huling alon, habang ang SL ay maaaring sa pagitan ng tuktok ng huling alon at 61.8% na antas ng Fibonacci na naiguhit sa H.

Flag pattern and its Types - Continuation Pattern to Confirm Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Mayroong ilang mahalagang abiso:

  1. Ang palaso ay maaaring napakahabang kandila o nagtataglay ng maraming konektadong maliliit na kandila na may parehong direksyon.
  2. Kung ang mangangalakal ay gumuhit ng Fibonaccina pattern sa palaso, ang bandila ay hindi dapat umabot sa sa 61.8% na antas ng Fibonnaci na pattern, kundi ang pattern ng bandilang ito ay mawawalan na ng kabuluhan.
  3. Kapag ang bandila ay umabot sa rehiyon sa pagitan ng 50% at 61.8% ng Fibonnaci, ang TP ay magiging 27% ng palaso na malayo sa 0% ng Fibonnaci. Ibig nitong sabihin na kung ang mangangalakal ay pumasok sa -0.27% na antas ng Fibonnaci Retracement, ang TP ay mapupunta sa ganitong antas, na may nagkakasundong kalagayan sa kasalukuyang direksyon kung saan ang bandila ay nabuo.
  4. Sa isang pattern ng Bearish na Bandila, ang isang mangangalakal ay kailangan ikonekta ang unang lambak sa ikalawang lambak upang gumuhit ng neckline. Ang tuktok ay kailangan mabuo sa sa pagitan ng una at ikalawang lambak. Pagkatapos ng ikalawang lambak, ang presyo ng merkado ay tumaas upang bumuo ng marami pang alon. Sa tuwing dumadaan ang presyo ng merkado sa neckline, isang Breakout pointang magagawa.

Flag pattern and its Types - Fibonacci Levels - Candlestick Closing Price - Take Profit Stop Loss

Ilang halimbawa ang magbibigay linaw kung paano gamitin ang pattern na ito sa mga kalakal. Mayroong Bearishna Bandila sa isang pababang takbo na may banayad na pataas na bandila. Ang TP ay matutukoy sa pamamagitan ng paggamit ng Trendline, na iginuhit sa H, at sa pamamagitan ng paglipat ng binigay na Trendline sa tuktok ng huling alon o sa isang Breakout point. Ang mangangalakal ay maaaring makakuha ng tubo mula sa kalakal na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng order sa Pagbenta na may ipinasok na presyo ng breakout point, ang SL sa ibabaw ng tuktok ng huling alon papunta sa 61.8% ng Fibonacci, na karagdagan sa tinukoy na presyo ng TP, 1183 na pips na mas mababa kaysa sa breakout point.

Isa pang Bearish na Bandila pagkatapos ng nakalipas na pattern. Sa pagguhit ng Fibonacci sa isang bagong palaso, ang H at H/2 ay maaaring makwenta. Ang Fibonacci ay kailangan mapalitan ng breakout point o isang tuktok ng huling alon upang matukoy ang eksaktong lugar ng presyo ng TP. Ang presyo ay naabot ang 50%ng Fibonacci, kaya maaari itong tumuloy sa -0.27% na antas ng Fibonacci. Ang mangangalakal ay maaaring magdagdag ng bagong antas sa pamamagitan ng Fibo Levels ng Fibo Properties window. Maaaring maglagay ng M ang mangangalakal sa description field. Kapag ang mangangalakal ay hindi binago ang lokasyon ng Fibonacci, ang presyo ay babagsak sa M na antas. Isa pang magkasunod na pattern ng bandila ang maaaring matuklasan. Sa pataas na takbo, maaaring makakita ang mangangalakal ng isang Bullish na pattern ng bandila. Tinutukoy ng Trendline ang isang palaso at isang parihaba ng binigay na pattern ng bandila. Inakala na ang presyo ay aabot sa presyo ng TP. Mas magiging mainam na isaalang-alang ang presyo ng TP sa pamamagitan ng paglalagay ng H na Trendline sa huling lambak kaysa sa breakout point. Ang bandila na pattern ay magiging sagana na may nakasisiyang kahusayan sa isang walang kasiguraduhang merkado. Magkakaroon ng maikli at maliit na pattern ng bandila sa isang takbo na kailangan matuklasan ng mangangalakal upang mapahusay ang kanyang abilidad sa pagkakalakal.

Flag pattern and its Types - H and H/2 Take Profit Prices on MetaTrader Market Price Chart

Flag pattern and its Types - Shaft and Main Body - Forex MetaTrader Market Price Chart

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates