Gold Trend Analysis Applying Price Action - Forex Trading Signals

Pag-aaplay ng Price Action sa Pag-aanalisa ng Takbo ng Ginto

0 0 Vote
Instructor

Pag-aaplay ng Price Action sa Pag-aanalisa ng Takbo ng Ginto

Ika-limampu t isang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang pag-aaplay ng Price Action sa pag-aanalisa ng takbo ng Ginto ay pag-aaralan.

Pag-aanalisa ng Price Action sa takbo ng Ginto

Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng tatlong tsart ng Ginto kasunod ng isa t-isa na may Buwanan na haba ng oras. Sa unang tsart maaaring ilagay ng mangangalakal ang Moving Average sa presyo ng merkado. Sa pangalawang tsart, ang ikalawang template ay maaaring i-aplay ng sa ganon ito ay mai-set upang tuklasin ang mga patternng Andrew s Pitchfork. Sa ikatlong tsart, ang ikatlong templateay ginamit na naglalaman ng mga indicator tulad ng RSI, CCI at AO. Sa unang tsart, ang pangsuporta at pangpigil na mga linya ay maaaring idagdag. Isang pangsuportang linya ang maaaring idagdag sa takbong ito. Ang mas manipis na linya ay magiging kagamit-gamit kapag ang mangangalakal ay nais magdagdag ng ilang mga linya sa tsart. Ang pangsuportang ito ay iginuhit sa Buwanang haba ng oras, kaya ito ay may makabuluhang kapangyarihan sa galaw ng takbo. Dahil sa matalas na slope wala ng anumang pangsuportang linya. Isang pangpigil na linya ang maaaring ilagay sa pababang slope. Ang mangangalakal ay hindi dapat maglagay ng anumang hindi mahalagang pattern o linya sa tsart. Iminumungkahi na ang mga mangangalakal ay magdagdag ng paglalarawan sa bawat linyang kanilang nilagay sa tsart upang kanilang malaman ang impormasyon ng linya at ang layunin sa pagguhit ng ilang mga linya. Halimbawa, ang S M ay maaaring isulat sa Description field na nangangahulugan ng Support/Monthly . Ang R M ay maaaring isulat sa Description field ng pangpigil na linya. Sa tuwing pumupunta ang mouse sa bawat linya, ang paglalarawan ay makikita. Mayroong isa pang linya na may pangsuporta/pangpigil na paraan depende sa piniling haba ng oras, kaya maaari itong ilarawan bilang R M sa haba ng oras na ito. Sa susunod na hakbang, ang mga antas na may mahalagang epekto sa takbo ng merkado ay matutukoy. Sa antas na ito, ang takbo ay tumugon sa antas na ito ng apat na beses. Ang pinakabagong reaksyon ng presyo ng merkado ay mas mahalaga kaysa sa mga nauna. Sa description field, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng L M . Ang mangangalakal ay maaaring hawakan ang CTRL na button sa kanilang keyboard habang i-double click ang antas upang doblehin ang antas. Ang dinobleng antas ay maaaring ilipat sa isa pang fluctuation ng presyo. Ang susunod na antas, at ang susunod pa, gayunpaman, mas mainam na iguhit ang mga antas na iyon na mas malapit sa pinakabagong presyo ng merkado. Ang bilang ng ikot sa antas na iyon ay mahalaga. Ang presyo ay tumama sa antas na ito ng limang beses. Ang takbo ay tumugon sa linyang ito ng apat na beses.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Sa ating susunod na hakbang, ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng pinakamakabuluhang mga pattern, tulad ng Fibonacci. Pagkatapos ilagay ang pattern na ito, ang mangangalakal ay maaaring alisin ang mga hindi mahalagang antas. Sa rehiyon na ito, isang Pennant na pattern ang nabuo na nagpapakita ng presyo ng TP sa antas na H. Kaya, ang pattern na ito ay nagpakita ng may kabuluhang signalsa Pagbili. Sa paglipat ng pattern ng Fibonacciisa pang pattern ang matatagpuan na may tamang signal sa Pagbili. Wala ng anumang ibang Bullish na pattern sa pataas na takbo, kaya ang Fibonnaci ay maaaring baguhin upang maunawaan kung may iba pang pasalungat na punto. Ang isang rehiyon ay maaaring markahan sa 61.8% sa pamamagitan ng paglalagay ng kahon. Ang mangangalakal ay maaaring ilagay ang 61.8 FM , kung saan ang F ay para sa Flag of the Fibonacci pattern. Ang M ay kumakatawan sa Buwanan na haba ng oras. Kung ang presyo ay nabuo sa kahon na ito ang flag of Fibonnaciay pumalya at ang isang Bullish na takbo ay hihina sa loob ng tiyak na haba ng panahon. Sa rehiyon na ito, mayroong makapangyarihang antas at gayundin ang malakas na pangsuportang linya. Kaya ang lugar sa paligid ng presyo ng 1172 ay magkakaroon ng makabuluhang impluwensya sa takbo ng merkado. Isa pang rehiyon sa antas na 76.4% ng isang Buwanang Swing o Flag na karagdagan sa Buwanang antas. Ang Fibonaccina antas ay sinamahan ng mahalagang antas. Ang presyo ay lumampas sa antas na limampung porsyento kaya ang mga natitirang antas ay kailangan isaalang-alang ng mabuti. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng isa pang Fibonnacisa isang mas malaking takbo. Ang mga rehiyon na iyon na mayroong mas maraming kumpirmasyon ay mangangailangan ng lubos na pagpapahalaga. Halimbawa, sa antas na 38.2% ng mas malaking Fibonnaci na pumatong sa antas na limampung porsyento ng mas maliit na Fibonnaci, kaya ang antas na ito ay mahalagang rehiyon na kailangan isaalang-alang ng mabuti ng mga mangangalakal. Ang mga iginuhit na pattern sa pinakabagong takbo ay magiging mas kagamit-gamit kaysa sa naunang mga takbo. Ang mga halaga ng Moving Averageay 50, 100 at 200. Ang presyo ay hindi makalampas ng buo sa linyang 50 papunta sa itaas, at ang susunod na rehiyon ay may antas na 61.8% ng Fibonaccigayundin ang isang mabisang antas at Moving Average na linyang 100. Ang susunod na nakikinitang antas ay may Moving Average na linyang 200 kasama ang isa pang mabisang antas at 76.4% ng Fibonacci na pattern.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Gold Chart, Levels and Trendlines, Patterns, Candlesticks

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Expansion and Retracement Levels

Ngayon ang isang pababang takbo ay maaaring i-analisa upang ang Fibonacci na pattern ay maaaring mailipat sa isang Bearish format. Mayroong isang Double Top na may necklinesa antas na 0% ng Fibonacci. Ang takbo ay bumaba sa H/2 pagkatapos nito lumampas sa breakout point. Inakala na ang presyo ay sasaling sa H sa hinaharap. Kaya isa pang kumpirmasyon ang maaaring matukoy sa isang description field ng unang kahon. Ang H ay kumakatawan sa taas, habang ang DT ay nangangahulugan ng Double Top. Ang rehiyon na ito ay nagiging mas malakas. Ang isa pang pattern sa takbong ito ay ang Pennant. Mas mainam na maglagay ng kahon sa 61.8% ng Fibonacci na siyang magpapakita ng makapangyarihang impluwensya sa takbo ng merkado sa tuwing ang presyo ay tumutuloy sa antas na ito. Kaya ang 61.8 F M at L M ay maaaring ilagay sa Description field. Ang F ay nangangahulugan ng Fibonacci flag at ang L ay kumakatawan sa antas. Ang presyo ay hindi makalampas sa 38.2% ng Fibonacci. Kung ang presyo ay bumalik sa 0% na antas ng hindi dumadaan sa antas na 38.2%, saka maaabot ng presyo ang antas na H/2. Isang breakout na linya ng Pennant na pattern ang maaaring maiguhit sa mga lambak, gayunpaman, maaari itong magkaroon ng anim na pivot point kaya magkakaroon ng mas maraming fluctuation. Kung ang linyang 1181 ay nalampasan, ang presyo ay bababa papunta sa H/2. Kung ang presyo ay tumaas papunta sa 61.8% ng Fibonacci, ito ay babalik papunta sa ilalim hanggang ang presyo ng antas na M ay maging 1018. Ang presyo ng TP ay maaaring ilagay sa H/2 na Fibonacci, kaya, ang mangangalakal ay maaaring pumasok sa H/2 P M . Ang P ay kumakatawan sa Pennant na pattern. Marahil, ang Ginto ay hindi kayang abutin ang presyong ito, ngunit ang tsart ay nagpapakita sa atin na ang 1018 ay maaaring maabot sa pamamagitan ng Teknikal na pag-aanalisa. Tulad ng presyo ng Langis na pumalo sa 32 pagkatapos nito sumaling sa 147, ang presyo ng Ginto ay maaari ding mapababa sa ganitong halaga. Ang mga pattern at antas na malayo sa ganitong antas ay maaaring isawalang bahala.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Overlapped Levels and Trendlines - Moving Average Indicator

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Downtrend and Uptrend on Forex Trading Platform MetaTrader

Isa pang pababang takbo ang maaaring suriin ng Fibonacci na pattern kung saan ang Tatsulok na patternay nabuo. Kung ang antas na 0% ng Fibonacci ay inakala bilang breakoutna linya ng Bearish Triangle na ito, ang TP ay mapupunta sa antas na H/2 ng kararaan na Fibonacci o antas na H na malapit sa mahalagang rehiyon. Ang mangangalakal ay maaaring magdagdag ng H T M sa description field, kung saan ang T ay kumakatawan sa Tatsulok na pattern. Ang malalapit na mahalagang punto ay matutukoy bilang isang punto. Lahat ng mahalagang pattern, antas, at punto ay isinaalang-alang. Isang Double Bottom ay maaaring mabuo sa rehiyon na ito, kaya ang antas na H/2 ay pumatong sa mahalagang rehiyon sa kahon. Ang H/2 D B May maaaring idagdag sa paglalarawan, kung saan ang ay nagpapakita na ang pattern na ito ay hindi pa nabuo. Isa pang paglalarawan sa hinaharap na pattern ay maaaring mabago sa pagdagdag ng . Kapag ang pattern ay pumalya, ang mangangalakal ay maaaring alisin ang datos nito mula sa description field. Kaya ang dalawang direksyon ay isinaalang-alang at natuklasan para sa mas maaasahang pag-aanalisa. Ang huling takbo ay maaaring suriin, gayunpaman, ang mangangalakal ay hindi makakahanap ng anumang pattern dahil sa kawalan ng mga alon at fluctuation. Kaya maaari itong suriin sa mas maikling oras.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Levels, Pennant Pattern - Rectangle Properties

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Breakout Price of Triangle Pattern - Double Top and Bottom

Ngayon ang candlestick ay maaari ding matuklasan sa tsart. Isang Dark Cloud ang nabuo sa rehiyon na ito. Ang mataas sa ibabaw ng nakaraang Mataas at Bukas na presyo sa ibabaw ng Saradong presyo ng nakaraang kandila. Isang order sa Pagbili ang maaaring ilagayna may 1000 na pips na mas mababa kaysa sa Saradong presyo ng Dark Cloud na kandila. Kung ang mangangalakal ay nakapaglagay na ng ordersa Pagbili, ang presyo ng TP ay maaaring nasa paligid ng pangsuportang linya at ng isang mahalagang rehiyon. Ang mangangalakal ay kailangan matuklasan ang nakaraan lang na mga kandila. Ang Dark Cloud ay nagpapakita na ang presyo ay bababa sa 1157 at maganda itong pagkakataon para sa mga mangangalakal na nagdududa sa pababang takbo. Sa tsart na ito, lahat ng mahahalagang pattern, pangsuporta, pangpigil at mga kandila sa parehas na gilid ay pinag-aaralan ng mabuti.

Ang Andrew s Pitchforkay maaaring gamitin upang i-analisa ang takbo ng merkado. Ang tatlong pivot ay maaaring piliin. Ang Trigger line ay maaaring iguhit sa pamamagitan ng Trendline. Ang Trigger line ay isang magilas na suportang pagpigil. Ang linyang ito ay lumalaban sa pagtaas ng presyo sa dakong ito. Pagkatapos malampasan ang Trigger line, ito ay nagiging pangsuportang linya sa pataas na takbo. Siguro ang presyo ay sumaling muli sa linyang ito, kaya makakaapekto ito sa isang pangsuporta o pangpigil na linya. Para sa iba pang tamang lokasyon ng mga punto ng Andrew s Pitchfork, ang mangangalakal ay kailangan pumili ng mas maikling haba ng oras. Napag-aralan na natin ang Andrew s Pitchfork nung mga naunang sesyon. Iminumungkahi na baguhin ang Visualization propertiesnito upang makita lamang ang pattern na ito sa Buwanan at Lingguhan na haba ng oras. Wala na munang Andrew s Pitchfork na pattern. Ang Fibonaccina pattern ay nagpapakita na ang presyo ay nasa ilalim pa din ng antas na 38.2%, kaya, ang punto na ito ay ang magiging ninanais na punto ng ikatlong pivot. Sa isang Indicator na tsart, ang AO ay nagpapakita na isang nakatagong Divergenceang nabuo. Ang CCI ay malapit sa -100, ang unang saling ng -100 ay narito sa dakong ito kasunod ang pababang takbo. Ang oversold na kundisyon ay hindi pa nangyayari, katulad ng rehiyon na ito, kaya, ang patuloy na pagbaba ay maaari pa ding mangyari. Ang RSI ay hindi nagpapakita ng anumang mahalagang signal.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Bullish and Bearish Candlestick Patterns - Dark Cloud

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Andrew\\'s Pitchfork Pivot, Trigger and Median Lines

Ngayon ang mangangalakal ay maaaring makapag-analisa sa Lingguhang haba ng oras. Sa unang tsart, ang mangangalakal ay kailangan isaalang-alang ang lahat ng posibleng pattern, antas, kandila, pangsuporta at pangpigil na mga linya sa pinakabagong haba ng oras. Ang mga nakaraang paggalaw ng takbo ay hindi ganoon kahalaga kumpara sa pinakabagong takbo. Ang mga antas at pangsuporta at pangpigil na linya na malapit sa presyo ng merkado ay kailangan iguhit. Mayroong antas na may ilang pagpalo, kung saan ang Visualizationay maaaring baguhin ng mangangalakal sa Pang-araw-araw o mas maikling haba ng oras hanggang H1. Mayroong pangsuportang linya sa mga alon na ito, na itinuturing na pangsuportang linya na kaugnay sa pangunahing pataas na takbo, kaya, sa description fieldS W ay maaaring ilagay. Ang antas na 1182 ay nakumpirma din sa haba ng oras na ito. Isang Tatsulok na pattern ay naiguhit sa Buwanang haba ng oras. Ang huling takbo ay maaaring i-analisa sa pamamagitan ng Fibonacci na pattern. Isang Engulfing candlestick ang nabuo sa huling tuktok, ang haba nito ay 755 na pips. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta sa ilalim ng kandilang ito na may presyo ng SL na 755 pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo, na nasa antas na 76.4% ng Fibonacci. Ang presyo ay bumaba na sa 1269, kaya, inakala na ang presyo ay babagsak papunta sa 1231. Ang presyo ay hindi sumaling sa antas na 61.8%, gayon man, isa pang matalas na pagbaba ay maaaring mangyari dahil sa fluctuation sa antas na limampung porsyento. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng Kahon sa ilalim ng antas na 61.8% na may paglalarawan na 61.8 F W na mayroon sa W1, D1 at H4 na haba ng oras. Sa kabila ng antas na ito, mas posibleng mangyari na ang presyo ay babagsak sa antas na 76.4%. Isang kahon sa ilalim ng antas na ito na may paglalarawan na 76.4 F M + H CANDLE W ay aktibo sa W1, D1 at H4. Kung ang presyo at pumunta pataas maaabot nito ang 1447, kung saan ay mayroon itong mahalagang rehiyon sa pagitan ng 1447 at 1431. Isang kahon ang maaaring sa M kaya ang paglalarawan nito ay magiging M F W na nangangahulugang antas na M ng Fibonacci Flagng Lingguhang haba ng oras. Maaari itong makita sa Lingguhan, Arawan, H4 at H1 na haba ng oras.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Pip and Pippet to Stop Loss and Take Profit Prices

Ang pag-aakala na ito ay maaaring maging walang kabuluhan kaya ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng ilang tandang pananong sa description field. Pagkatapos isaalang-alang ang huling alon, ang mangangalakal ay maaaring ilipat ang Fibonacci sa huling takbo. Mayroong isang Pennantna pattern na may tagdan gayundin ang isang Tatsulok na patternsa huli. Ang itaas na Trendline ang nagkokonekta sa mga tuktok. Ang mangangalakal ay kailangan ikonekta ang mga lambak sa pamamagitan ng isang Trendlineupang tukuyin ang breakout point. Ang Fibonacci na patternay maaaring ilipat upang tukuyin ang presyo ng TP. Ang antas na H/2 ng Fibonaccina tumutukoy ng unang presyo ng TP ay pumatong sa Kahon, kaya ang H/2 P W ay maaaring idagdag sa paglalarawan nito. Ang susunod na presyo ng TP na may H pipsay malapit sa isa pang kahon. Kaya ang H P W ay maaaring ilagay sa description field. Ang mga signal ng pagkumpirma ay tumataas, kaya ang mangangalakal ay kailangan tukuyin ang lahat ng datos sa kahon ng paglalarawan. Kung ang mangangalakal ay isinasaalang-alang ang Tatsulok na patternlamang, ang presyo ng TP at SL ay matutuklasan. Isa pang datos ang maaaring ikabit sa paglalarawan ng mga kahon na pumatong sa mga presyo ng TP. Ang H/2 T W sa unang kahon at H T W sa ikalawang kahon. Ang mga kahon na may maraming signalng pagkumpirma ay maaaring markahan sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga kulay upang tukuyin ang antas ng mas mataas na kahalagahan. Wala ng iba pang patternsa huling takbong ito.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Relative Strength Index Levels 70 and 30 - Oversold and Overbought

Mayroong mga Engulfing at Dark Cloud na kandila na nagpapakita ng maaaring mangyaring pagbaba ng presyo sa 1233. Ang rangeat claim market ay nagpapakita na ang mga mangangalakal ay naghihintay ng pangunahing balita o pangyayari. Ang presyo ng TP sa Tatsulok na patternay magiging 640 na pips na mas mababa kaysa sa breakout point.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Weekly Timeframe, Awesome Oscillators - RSI and CCI

Ngayon, ang Lingguhang haba ng oras sa ikalawang tsart. Mayroong Bearish Andrew s Pitchfork sa pinakabagong mga takbo. Ang presyo ay hindi kumilos ng makabuluhan sa mga nakaraang linggo, ngunit kung ang mangangalakal ay isaalang-alang ang huling alon, mauunawaan niya na ang presyo ay bumalik sa antas na 38.2% ng Fibonaccina pattern, kaya, ang patuloy na pagbaba ay maaaring mangyari. Ang Trigger line ay maaaring iguhit sa pattern na ito. Ang linyang ito ay maaaring ituring na isang mabisa at magilas na pangsuporta/pangpigil na linya.

Sa ikatlong tsart na may mga indicator, maoobserbahan na ang CCI ay malapit sa antas na -100 kaya kung ang linyang ito ay nasaling, ang presyo ng merkado ay bababa. Ang Trendline ay maaaring ilagay sa ilalim ng mga lambak ng huling takbo sa RSI. Walang pagkatigil sa RSI, kaya, ang mangangalakal ay hindi maaaring hanguin ang anumang signalmula sa indicator na ito. Ang AO ay hindi nagpapakita ng anumang Divergenceo Hidden Divergence sa mga pinakabagong takbo.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Major Financial Market Annual Reports and News

Ang pang-araw-araw na haba ng oras ng unang tsart ay pinapakita ang inilarawan na mga pattern at linya. Ang lahat ng mga pattern at linya ng pinakabagong alon ay makikita. Ang tatsulok na pattern ay mas halata sa haba ng oras na ito. Ang range market ay nagpapakita na ang mga mangangalakal ay umaasa ng isang pangunahing balita o pangyayari upang maglagay ng order sa nais na direksyon. Ang tanging natitirang mahalaga sa takbong ito ay maaaring tukuyin sa pagguhit ng isang Fibonacci dito. Kaya, isang Kahon ang maaaring ilagay sa antas na 61.8% na may 61.8 F D sa paglalarawan nito. Ang kulay ay kailangan baguhin sa normal na berde. Isang magilas na pangsuporta/pangpigil na antas ang maaaring iguhit sa mahalagang presyong ito, lahat ng paglalarawan ay kailangan ilagay, L D . Isa pang antas ang maaari ding ilagay sa presyong ito. Dahil sa isang range market, walang mahalagang pangsuporta o pangpigil na mga linya o antas sa pinakabagong takbo. Walang magiging anumang pambihirang candlesticksa isang range market, tulad ng huling takbo sa tsart na ito.

Ang Andrew s Pitchfork sa pangalawang tsart ay maaaring ilipat ng mas eksakto sa Arawan na haba ng oras. Mayroong Bullish Andrew s Pitchfork sa pinakabagong takbo, ang visibility properties nito ay kailangan baguhin. Sapagkat ang presyo ay lumampas sa ikatlong linya ng pivot, tanging ang signal ng Pagbenta ang magiging tama. Ang Trendline ay nilagay upang alamin ang Trigger linekung saan ay hindi pa nalalampasan ng presyo. Kung ang presyo ay dumaan sa Trigger line ito ay tutuloy papunta sa puntos ng TP sa ikatlo at unang pivot.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Flag and Pennant Pattern - Pivot Lines and Levels - Gold Price Chart

Sa Arawan na haba ng oras ng ikatlong tsart, ang pinakabagong mga takbo ay nagpapakita na ang presyo sa isang Bollinger Band at Moving Averagena mga linya ay inililipat sa kanilang tamang lugar. Kung ang presyo ay lumampas sa linyang 50 papunta sa ilalim at ang linyang 50 ay bumaba ng mas mababa sa linyang 100, isang Bearish na takbo ang maaaring magpatuloy papunta sa ilalim. Ang CCI ay malapit sa antas na -100 at ang RSI ay malapit na putulin ang Trendlinenito.

Sa isang H4 na haba ng oras ng unang tsart ay nagtuturo ng binanggit na mga pattern at linya dahil sa range market na nasa pagitan ng 1300 at 1288 kaya wala ng mahalagang candlestick, pattern o mga linya. Sa ikalawang tsart, mayroong kaparehas na kundisyon. Tanging ang Bullish Andrew s Pitchfork ang maaaring ilagay, kung saan ang ikatlong pivot ay hindi pa nabuo. Ang Trigger lineay nandito sa Trendline na ito. Ang pagiging madaling makita nito ay maaaring i-set sa H4. Kaya ang presyo ay naputol ng 1283 papunta sa ilalim, kaya ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta. Sa ikatlong tsart, na may H4 na haba ng oras, ang CCI at AO ay hindi nagpapakita ng anumang signal.

Gold Trend Analysis Applying Price Action -Commodity Channel Index Oscillator - Overbought oversold

Pagkatapos ng lahat ng pag-aanalisa, ang mangangalakal ay maaaring i-save ang mga tsart na may tiyak na pangalan para sa hinaharap na pagbawi. Ang profile na ito ay naglalaman ng tatlong tsart at lahat ng mga properties nito.

Para sa kabuuan, sa unang tsart na may Buwanan na haba ng oras, mayroong mga ipinasok na presyo sa Pagbili sa 1154, 1054 at 977, habang ang ipinasok na presyo ng isang order sa Pagbenta ay magiging 1557. Sa isang Lingguhang haba ng oras, ang ipinasok na presyo ng iba pang Pagbili at Pagbenta na mga order ay maaaring matukoy. Gamit ang tatlong tsart, ang mangangalakal ay maaaring i-analisa ng mabuti ang anumang simbulo. Mahigpit na iminumungkahi na ang mangangalakal ay simulan ang pag-aanalisa sa Buwanan haba ng oras at gawin ang mga bagay papunta sa mas maliit na haba ng oras.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates