Hanging Man-Inverted Hammer and Doji Candlestick Patterns - Forex

Ang Hanging Man-Inverted Hammer and Doji Candlestick Pattern

0 0 Vote
Instructor

Ang Hanging Man-Inverted Hammer and Doji Candlestick Pattern

Ikadalawampu t Anim na sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Ang Hanging Man-Inverted Hammer at Doji Candlestick pattern ay tatalakayin sa sesyon na ito.

Hanging Man/Hammer Candlestick Pattern

Ang Hanging Man at Inverted Hammer candle ay nabuo sa pasalungat na pwesto ng takbo. Ang Hanging Man candleay mabubuo sa pataas na takbo, habang ang Inverted Hammer candle ay mabubuo sa pababang takbo. Pinaniniwalaan na ang takbo ay magbabago ng direksyon nito pagkatapos mabuo ng alinman sa dalawang ito. Ang mga karagdagang materyales na pang-edukasyon tungkol sa espesyal na candlestick at naaayon na estratehiya, gamit ang dalawang mahalagang kandilang ito, ay mayroon sa PForex.com.

Hanging Man-Inverted Hammer and Doji Candlestick Patterns - Upward and Downward Trend - Higher and Lower Shadow

Doji Candlestick Pattern

Ang Doji candle ay nauuri sa tatlong klase:Normal, Pin at Long Legged Doji.

Ang normal na Doji candle ay may Krus o Plus na hugis, na maaaring wala o maliit na pangunahing katawan.

Ang Pin Doji candle ay may maliit o walang pangunahing katawan na may maliit na Shadow sa isang gilid, habang ang Shadow sa kabilang gilid ay higit na mahaba.

Ang Long Legged Doji ay may maliit o walang pangunahing katawan na karagdagan sa mahabang Shadow sa dalawang gilid.

Hanging Man-Inverted Hammer and Doji Candlestick Patterns - Small Shadow on MetaTrader Platform

Ang Doji ay hindi mahalagang kandila na walang anumang pambihirang epekto sa takbo ng presyo sa merkado. Ang Doji candle ay hindi nagbabago ng direksyon kung ito ay nabuo sa isang takbo. Ang halimbawa sa MT4 na platform ay nagpapakita na ang Doji candlesa pataas na takbo ay walang anumang impluwensya sa direksyon ng takbo. Isa pang halimbawa ng Doji candle ay nagkukumpirma na ang Doji candleay hindi nagtuturo ng pagbabago sa direksyon sa isang takbo. Maraming Doji candle sa isang tsart.

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates