Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

Harmonic na Pattern

0 0 Vote
Instructor

Harmonic na Pattern

Ika-apatnapu t Apat sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito ang Harmonic na Pattern ay pag-aaralan.

Harmonic na Pattern

Ang Harmonic na pattern ay base sa pasalungat na punto na hango sa Fibonacci na antas na nagpapakita ng Potential Reversal Zones, kilala bilang PRZ. Ang pagkakataon na mabigo ng Harmonic na pattern ay mataas, kaya ang mangangalakal ay kailangan isama ito sa ibang kumpirmasyon kung gusto niyang maglagay ng order sa basehan ng Harmonic na signal. Ang mga kumpirmasyon ay maaaring ihango mula sa Candlestick na pattern, Indicators, Overbought at Oversold na rehiyon, Fibonaccina antas o malakas na pangsuporta at pagpigil na linya.

Ang Harmonic na pattern ay maaaring madalas na bumuo ng walang kabuluhan na signal sa ilalim ng ilang mga kundisyon, tulad ng:

  • Walang kabuluhan na signal na inutang sa agwat ng presyo na nagmula sa saradong oras ng merkado mula Biyernes hanggang Lunes. Ang agwat sa presyo ay lumago bilang resulta ng isang pangunahing Balita o ng pangyayari sa mga araw na may trabaho.
  • Walang kabuluhang signaldahil sa maling pag-aanalisa ng Candlestick. Ang isang kandila ay maaaring magsara ng higit o kulang sa pagdududa ng mangangalakal.

Ang AB equals CD na patternay isa sa pinakakilalang uri ng Harmonic na pattern na may mas simpleng pagkakayari kaysa sa ibang uri ng Harmonic na pattern. Gaya ng pinapakita sa graph, dalawang Fibonacci na patternang kailangan iguhit sa tatlong swing. Kung ang unang Fibonnaciay ginuhit sa AB na swing, saka kailangan bumalik ng takbo sa isang lugar sa pagitan ng 61.8% o 78.6%. Isang pasalungat na punto sa rehiyon na ito, na tinatawag na C, ang nagdudulot sa takbo upang baguhin ang direksyon nito. Isa pang Fibonacci ang kailangan iguhit mula B hanggang C. Ang takbo ay kailangan tumuloy sa isang lugar sa pagitan ng 127.2% at 161.8% ng ikalawang Fibonacci. Posible para sa ikalawang takbo na isalungat muli ang direksyon, mula sa punto ng D. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order na sumasangayon sa direksyon ng takbo mula sa punto ng D. Ang pattern na ito ay may Bullishat Bearish na uri at ang pagkakataon na mabigo sa pattern na ito ay mataas.

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

Isang halimbawa ng MT4 ay naiguhit sa isang Bearish na takbo. Ang presyo ng merkado ay bumaba mula punto na A hanggang punto na B, saka ito bumalik sa punto na C na kung saan ay mas mataas sa 61.8% ng unang Fibonacci. Ang takbo ay bumaba hanggang punto na D, malapit sa 127% na antas ng ikalawang Fibonacci. Inakala na ang takbo ay magbabago ng direksyon patungo sa itaas.

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

Isa pang Harmonicna pattern ay tinatawag na Gartley. Ito ay binubuo ng tatlong magkakaibang Fibonacci na pattern na may dalawang magkaibang presyo ng TP. Parehas na ang Bullish at Bearish na uri ay may parehas na pamamaraan at relasyon, gayunpaman, ang takbo sa Bullish na uri ay magpapatuloy sa pataas nitong takbo at sa isang Bearish na paraan ito ay bababa pagkatapos ng tiyak na fluctuation.

Ang takbo ay kumilos mula sa panimulang punto na X papunta sa punto na A, saka ito sumalungat ng direksyon hanggang umabot ito sa punto na B. Kung ang unang Fibonacci ay iginuhit sa XA na linya, ang B ay dapat nasa 61.8% na antas. Sa pasalungat na punto na B, ang takbo ay bumalik sa direksyon nito at tumuloy sa punto na C. Ang ikalawang Fibonacci ay kailangan maiguhit sa AB, at ang C ay kailangan nasa pagitan ng 38.2% at 88.6% ng ikalawang Fibonacci. Pagkatapos ng isa pang pagbabago ng direksyon, ang takbo ay nagpatuloy papunta sa punto na D. Ang huling Fibonacci ay kailangan maiguhit sa BC na linya, at ang D ay kailangan nasa rehiyon sa pagitan ng 127% at 161.8% ng ikatlong Fibonacci. Ang punto na D ay kailangan nasa 78.6% ng unang Fibonaccina iginuhit sa XA na swing. Ang relasyon sa pagitan ng punto na B at XA na swing ay pinapakita sa putol-putol na linya na XB. Gayundin, ang relasyon sa pagitan ng C at AB na linya ay itinuturo ng putol-putol na linya na AC. At ang huli, ang relasyon sa pagitan ng D at BC at D at XA, ay tinutukoy ng putol-putol na linya na BD at XD.

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Isang halimbawa sa MT4 na platform ang magbibigay linaw kung paano gamitin ang patternna ito. Sa Ginto na tsart mayroong pababang takbo na bumalik sa ibabaw ng 61.8% ng Fibonaccina antas. Pagkatapos nito maabot ang puntong ito, ang takbo ay bumaba sa isang tiyak na lugar kung saan ay nasa 61.8% ng ikalawang Fibonacci. Ang direksyon ng takbo ay nagbago papunta sa itaas at hanggang marating nito ang 127% ng ikatlong Fibonacci . Pagkatapos ng puntong ito, maliwanag na ang presyo ay bababa.

Ang Paru-paro ay isa pang Harmonic na pattern na may tatlong Fibonacci na patternkung saan ang takbo ay nagsisimula sa punto na X. Sa isang Bullish na uri, habang ang takbo ay naaabot ang punto na A, sinasalungat nito ang direksyon nito, papunta sa punto na B. Ang pasalungat na punto na B ay nasa 78.6% ng Fibonnacisa ibabaw ng XA. At ang presyo ay tumaas papunta sa punto na C ito ay nasa pagitan ng 38.2% at 88.6% ng Fibonacci sa AB. Ang huling swing ay dapat papunta sa ilalim hanggang sumaling ito sa punto na D. Ang punto na D ay kailangan nasa pagitan ng 161.8% at 261.8% ng ikatlong Fibonnaci, gayundin, ang D ay hindi dapat tumaas sa 127% at mas mababa kaysa sa 161.8% ng unang Fibonacci. Ang Bearish na format ay may parehong palakad at pamamaraan.

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Isang halimbawa ng isang Bearish Butterfly sa MT4 ay naiguhit na. Ang relasyon sa pagitan ng mga punto at linya ay natukoy na. Dalawang alon na may tiyak na tuktok at taas ng lambak. At sa huli ang takbo ay bumaba mula sa huling punto na siyang magandang lugar upang maglagay ng order sa Pagbenta.

Ang Paniki na patternay isa pang uri ng Harmonic na pattern na may tatlong Fibonaccina pattern. Ang presyo ay nagsisimula sa galaw nito mula sa X papunta sa A, saka ang AB na swing ay babalik sa rehiyon sa pagitan ng 38.2% at 50%. Ang takbo ay babalik mula B papuntang punto na C, na nasa pagitan ng 38.2% at 88.6%. Ang huling swing mula C papuntang D ay may kasalungat na direksyon sa BC. Ang punto na D ay mapupunta sa lugar sa pagitan ng 161.8% at 261.8% ng BC, kasama ang 88.6% ng XA. Ang takbo ay malamang magbabago ng direksyon nito mula sa punto na D.

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

Isang Paniki na patternna halimbawa sa MT4 ay pinapakita upang liwanagin ang hugis at relasyon nito. Dalawang nagkokonektang alon ang nabuo na may kabuluhang Paniki na pattern.

Ang huling uri ng Harmonicna pattern na pag-aaralan sa sesyon na ito ay ang Alimango na pattern.Ang unang swing ay mula X papuntang A, kasunod ay isang AB na swingsa rehiyon sa pagitan ng 38.2% at 61.8% ng XA. Ang BC na swing na may kasalungat na direksyon sa AB ay nasa lugar sa pagitan ng 38.2% at 88.6% ng AB. Isa pang pabaligtad na swing, ang CD, na siyang lampas ng 224% at mas maunti sa 361.8% ng BC. Ang punto na D ay nasa 161.8% ng Fibonacci sa ibabaw ng XA.

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

Mayroong halimbawa sa MT4 na nagpapakita ng Alimango na pattern na may mga relasyon at kundisyon.

Mayroong iba pang Harmonicna pattern tulad ng:

  • Ang 5-0 na pattern
  • Pating na pattern

-3Drives na pattern

  • Halinhinan na Paniking pattern

Ang mga mangangalakal ay makakahanap ng kumpletong kasangkapang pang-edukasyon sa website na Harmonictrader.com. Inirerekomenda na ang mga mangangalakal ay gumamit ng libreng indicatorna mayroon sa internet na kusang makakaguhit ng Harmonic na pattern.

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates