Indicators and Oscillators - Leading, Lagging, Centered, Banded

Indicators at Oscillators

0 0 Vote
Instructor

Indicators at Oscillators

Ikatatlumpu t Pitong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito ang Indicators at Oscillators ay pag-aaralan.

Indicators

Ang Indicators ay malawak na ginagamit sa teknikal na pag-aanalisa ng mga mangangalakal. Ang Indicatorsay kinukwenta sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon sa merkado sa mga tiyak na formula. Ang mga impormasyong ito ay makukuha sa iba t-ibang pinagkuhanan, tulad ng Bukas, Sarado, Mataas at Mababang presyo, na karagdagan sa mga bulto ng transaksyon. Ang mangangalakal ay hindi kayang hulaan ang galaw sa hinaharap at ang inaaasam na presyo sa pamamagitan lamang ng pag-aanalisa ng takbo sa tsart, kaya kailangan nyang gumamit ng indicators bilang instrumento upang makita ang hinaharap na takbo ng isang merkado. Sa kabila ng malawak na paggamit ng simpleng indicators tulad ng Moving Average, ang ilang mga mangangalakal ay nagnanais pa din gumamit ng komplikadong Indicatorstulad ng Stochastic.

Ang indicators ay maaaring iaplay sa tatlong magkakaibang paraan:

  1. Alerto: Binibigyan nila ng babala ang mga mangangalakal tungkol sa nais o breakout point na lalagyan ng order.
  2. Pagkumpirma: Binibigyan nila ng babala ang mga mangangalakal na ang pattern o takbo ay nabuo at ang presyo ay papunta sa inaasam na presyo.
  3. Paghula: Binibigyan nila ng babala ang mga mangangalakal tungkol sa hinaharap na pattern o takbo papunta sa tiyak na presyo.

Magiging kapaki-pakinabang na gumamit ng dalawa o tatlong indicators na magkakasabay, habang ang paggamit ng higit sa limang indicators ay walang saysay.

Indicators and Oscillators - Market Information in Formula - Forex Market Opening and Closing Price

Ang mga indicatorsay nahahati sa dalawang uri: Leading at Lagging Indicators.

Ang Leading Indicators, tulad ng RSI at CCI, ay makakapaghula ng hinaharap na takbo at ng inaasam.

Ang Lagging indicators ay magagamit sa kasalukuyang takbo at kinukumpirma nito ang kasalukuyang direksyon, kagamit-gamit sa mabisang takbo. Ang mga indicatorsna ito, tulad ng Moving Average, ay hindi epektibo sa Range o Sideway na merkado.

Oscillators

Ang Oscillatorsay indicators na may fluctuating na paraan na nakatakda sa pagitan ng dalawang hangganan na magbabago habang dumadaan ang panahon. Maaari silang maikategorya sa dalawang uri: Centred at Banded na Oscillators.

Ang Centredna Oscillator, na mag-aalangan sa tiyak na antas, ay maaaring gamitin upang matukoy ang direksyon ng isang takbo ng merkado.

Ang Bandedna Oscillator ay nag-pafluctuate sa pagitan ng Overboughtat Oversold na rehiyon, tulad ng RSI.

Mayroong higit sa labingwalong libong indicators at oscillators. Sa kabila ng ilang natural na indicator na mayroon sa MT4 platform, ang mga mangangalakal ay maaari pa ding gumawa ng mga maaaring mabagong indicatorsupang bumuo ng mas magandang indicators para sa kanilang kalakalan. Mayroong ilang kilalang indicators tulad ng sumusunod:

Indicators and Oscillators - Fluctuating Manner, bound Channel - Banded and Centered - Leading and Lagging

MA o Moving Average

CCI o Commodity Channel Index

RSI o Relative Strength Index

MACD o Moving Average Convergence / Divergence

Bollinger Band

Ichimoku

Stochastic

Lahat sila ay magagamit parehas sa MT4 at MT5 na platform.

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates