Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex

Pagpapakilala sa Fibonacci Retracement at Pagpapalaki

0 0 Vote
Instructor

Pagpapakilala sa Fibonacci Retracement at Pagpapalaki

Ikadalawampu t Walong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Ang Pagpapakilala sa Fibonacci Retracement at Expansion, mga patakaran at detalye ng Fibonacciay tatalakayin sa sesyon na ito.

Teorya ng Fibonacci

Si Leonardo Pisano Bigollo, kilala din bilang Leonardo Fibonacci, ay isang Italyanong mathematician, ay naglagay ng kanyang teorya sa formula sa bilis ng paglaki ng populasyon. Ang pagkakasunod-sunod ng mga numero kung saan ay nakwenta ni Fibonacci na formula ay galing sa lahat ng natural na pagkakaayos, tulad ng distansya sa pagitan ng mga bituin o kahit sa posisyon ng mga organng katawan ng tao. Ang mga numero ay nakwenta sa pamamagitan ng pagdagdag ng dalawang huling numero tulad ng sumusunod:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Theory and Natural Order in Universe of Fibonacci

Ang resulta ay naturang Fibonacci na numero na nai-divide sa isa pang Fibonacci na numero ay ginagamit ng lubusan sa pinansyal na merkado. Ang pagkakasunod-sunod ay:

0 23.6% - 38.2% - 50% - 61.8% - 76.4% -88.6% - 1 1.27%...

Ang mga numero sa pagitan ng 0 at 1 ay maaaring mairepresenta sa percentage na bumubuo ng antas ng pagsuporta, habang ang mga numero na lampas sa 1 ay bumubuo ng antas sa pagpigil. Ang mga antas sa pagsuporta ay ginagamit sa Retracement Fibonacci, habang ang antas sa pagpigil ay ginagamit sa Expansion Fibonacci.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Swings with Levels Support and Resistance

Fibonacci Retracement

Ang Fibonacci Retracement ay maaaring iguhit sa pagitan ng dalawang swing, na nagpapakita ng maaaring antas ng pagsuporta. Ang epekto ng bawat antas ay maaaring akma maliban kung lumampas ito sa presyo ng merkado. Kung ang presyo ay umabot sa mas mataas na antas, ang takbo ay maaaring magbago ng direksyon. Sapagkat ang Fibonacci ay maiguguhit sa pagitan ng dalawang magkasalungat na pwesto, ang mga antas ay suportado kapag nabatid ng mangangalakal ang buong direksyon ng takbo; o kaya, kung mabatid ng mangangalakal ang direksyon ng takbo pagkatapos nito matamaan ang 0 na antas, ang antas ng Fibonacci ay aakto bilang pagpigil.

Ang mga halimbawa sa MT4 ay maaaring suriin muli para sa karagdagang pag-unawa. Makikita ng mangangalakal ang buttonng Fibonacci sa toolbar. Kung hindi sila makita sa toolbar, maaaring mag-right-click ang mangangalakal sa toolbar , sa pamamagitan ng Customize option, sa menu ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng anumang option mula sa Available Listpapunta sa Selected List. Ang swing ay maaaring piliin upang gumuhit ng Fibonacci Retracement. Ang swing na mataas at mababang pwesto ay konektado. Pagkatapos ilagay ang Fibonacci, ang mangangalakal ay maaaring mag-right-click sa pulang linya upang buksan ang properties window. Ang 76.4% na antas ay maaaring idagdag sa Fibo Levels tab, ang mangangalakal ay kailangan ilagay ang 0.764 sa bahagi ng Level, at sa description na bahagi ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng 76.4. Ang pangunahing takbo ay pataas kaya ang mangangalakal ay dapat isaalang-alang ang epekto ng Fibonacci sa direksyon pagkatapos nito tamaan ang 0 na antas. Ang presyo ay naabot ang 23.6 na linya ng suporta na may maliit na epekto sa takbo, habang ang 38.2 at 50 na antas ay walang makabuluhang epekto. Ang direksyon ay nabago pataas ng maabot ng presyo ang 61.8. Ang ilang antas ng Fibonacciay hindi mahalaga, kaya ang antas ay may kaunting epekto sa takbo. Sa 61.8 mayroong isa pang antas kaya malamang ang presyo ay magbabago ang direksyon paakyat. Isa pang halimbawa ang maiguguhit sa swing. Sa pababang takbo, ang Fibonacci Retracement ay maaaring ilagay sa presyo kung saan ang direksyon ng takbo ay nagbago sa 23.6, 50, 76.4 at 88.6 habang ang 38.2 at 61.8 ay walang anumang epekto sa paggalaw ng presyo. Habang mas matagal pinipili ang swing, ang Fibonacci ay maaaring magkaroon ng mas makapangyarihang epekto sa takbo ng presyo. Sapagkat ang antas ay magiging epektibo maliban kung ito ay lumampas sa presyo ng merkado, ang 23.6 ay hindi na epektibo ngayon pagkatapos ito lampasan ng presyo tulad ng antas na 50. Ang mangangalakal ay maaaring hatiin ang Fibonacci sa apat na pangunahing bahagi, ang unang seksyon ay mula 0 hanggang 38.2, ang pangalawang bahagi ay mula 38.2 hanggang 61.8, pangatlo ay mula 61.8 hanggang 88.6 at ang huli ay mula 88.6 hanggang 100. Kapag ang presyo ay nag-fluctuate sa unang rehiyon, ang napagkasunduang direksyon ay magiging mataas ang posibilidad kung ang presyo ng merkado ay lumampas sa 0 na antas. Ang malakas na takbo papunta sa napagkasunduang direksyon ay nababawasan habang ang presyo ng merkado ay naaabot ang mas mataas na bahagi ng Fibonacci. Kapag ang presyo ay naabot ang pangalawang seksyon, pinagpapatuloy nito ang nakaraang takbo papunta sa 0; pagkatapos lampasan ang antas na 0, ang posibilidad ng napagkasunduan direksyon ay normal. Kung ang presyo ay naabot ang ikatlo at ikaapat na rehiyon, ang napagkasunduang direksyon ay walang kasiguraduhan.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex Market Price over Levels

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Levels between Start and Stop Points

Kung ang presyo ng merkado ay lumampas sa antas na 0, ang mangangalakal ay kailangan i-update ang Fibonaccisa 0 na pwesto. Halimbawa, ang mangangalakal ay ilalagay ang antas na 0 sa huling bahagi ng swing, kung saan ay nabago sa mas mababang pwesto pagkatapos tumuloy sa panibagong antas ang presyo ng merkado at muli maaari itong ma-update sa bagong halaga. Sa huling antas ng 0, ang Fibonacciay nagpakita ng makabuluhang antas sa 38.2 at 61.8.

Fibonacci Expansion

Ang Fibonacci Expansion ay nagtuturo ng posibleng pagpipigil laban sa kasalukuyang takbo ng merkado. Ito ay magiging kagamit-gamit kasama ng ilang pattern tulad ng Flag o Head and Shoulder. Ang halaga ng antas ay maaaring alamin base sa mga estratehiya na pipiliin ng mangangalakal.

Sa MT4, ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng Fibonacci Expansion sa pataas na takbo, kung saan ay mayroon itong gitna at dulo. Sa pamamagitan ng right-click menu, ang Expansion properties at antas ng Fibo ay maaaring baguhin ng mangangalakal. Ang panloob at panlabas na antas ay magagamit sa tab na ito, kaya ang mangangalakal ay maaaring baguhin o magdagdag ng panibagong antas kung saan ang halaga ng antas ay magiging mas mataas sa 1. Maaaring baguhin ng mangangalakal ang pwesto ng dulo sa madaling paraan. Kung ang haba ng pulang linya mula simula hanggang gitnang pwesto ay 100%, ang 61,8 ay nangangahulugan na ang antas na iyon ay 61.8% ng haba ng swing kung saan ay mas mataas sa gintang pwesto ng Fibonacci. Ang agwat sa pagitan ng gitnang pwesto at ika-100 na antas ay katumbas ng haba ng swing. Madali itong masusuri sa MT4 sa pamamagitan ng paglalagay ng parehas na Fibonacci sa ibabaw ng nakaraang pattern.

Ang mangangalakal ay maaaring gamitin ang FibonacciRetracement sa isang takbo, at ilagay ang ilang antas upang makita ang Fibonacci Expansion. Sa pamamagitan ng Right-click menu, sa Fibo na antas ng Fibo properties, ang mangangalakal ay maaaring magdagdag ng mga panibagong antas; -0.5 sa bahagi ng Level at h/2 sa Descriptionna bahagi, -1 sa bahagi ng Level at h sa bahagi ng Description. Ang h/2 at h na antas ay nagdadagdag ng aspeto sa nasabing Fibonacci Retracement upang isaalang-alang ang panghinaharap na presyo ng TP at inaasam na presyo.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Adding New Levels to Customize Fibonacci

Mayroong ilang uri ng Fibonacci sa PForex.com kung saan ay maaaring pag-aralan ng mangangalakal para sa karagdagang kaginhawaan, ngunit ang pinakaginagamit na uri ay ang Retracementat Expansion.

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates