Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Moving Average Indicator at ang mga Pagkakatangi Nito

0 0 Vote
Instructor

Moving Average Indicator at ang mga Pagkakatangi Nito

Ikatatlumpu t Walong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Ang Moving Average Indicator at mga Pagkakatangi nito ay ipapaliwanag sa sesyon na ito.

Moving Average Indicator

Ang Moving Average Indicator ay ang averageng presyo sa isang tiyak na bilang ng mga haba ng oras na maaaring baguhin ng mga mangangalakal. Ang moving average na natukoy na may mababang numero ng haba ng oras ay magkakaroon ng mas mabilis na galaw, habang ang mas maraming haba ng oras ay magpapabagal ng pagpapalit ng Moving Average sapagkat wala ng datos na makukwenta sa average.

Ang MA ay nauuri sa apat na klase: Simple, Exponential, Smooth at Linear-Weighted Moving Average.

Ang SMA o Simple Moving Average ay maaaring ihango mula sa kabuuan ng datos ng presyo na na-divide sa bilang ng datos na ipinasok.

Ang EMA o Exponential Moving Averageay maaaring kwentahin sa pamamagitan ng kabuuan ng bawat isang datos ng presyo na i-multiply sa exponential amount nito at i-divide sa bilang ng datos na ipinasok. Maaari itong liwanagin sa pamamagitan ng pagsaalang-alang ng kahalagahan ng bawat datos base sa pagkatangi nito. Ang pinakabagong balita ay may mas makabuluhang epekto sa merkado kumpara sa mga mas naunang pahayagan. Ito ay mas mabilis na galaw kaysa sa SMA.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

Ang SMMA o Smooth Moving Average ay tulad ng EMA, ngunit may mas mahabang oras. Dahil sa mas mahabang oras, ang SMMA ay may mas banayad na paggalaw kaysa sa EMA.

Ang LWMA o Linear-Weighted Moving Averageay maaaring kwentahin sa pamamagitan ng kabuuan ng mga presyo, kung saan ay i-multiplysa tiyak na timbang nito, at saka i-divide sa bilang ng presyo na ipinasok. Ang pinakamataas na halaga ng timbang, kung saan ay i-multiplysa pinakabagong presyo, ay ang bilang ng mga presyo na ipinasok sa LWMA. Ang timbang ng bawat presyo ay mababawas mula sa bilang ng haba ng oras na malayo sa pinakabagong presyo, kaya ang pinakamaagang haba ng oras ay imu-multiplysa 1.

Ang relasyon sa pagitan ng SMA at ng isang presyo sa merkado o isa pang SMA na uri ay ang mga sumusunod:

  1. Ang Presyo at ang SMA: Kung ang presyo ng merkado ay mababa sa SMA, ang order ng Pagbenta ay naaayon. Kung ang presyo ng merkado ay mataas sa SMA, kung gayon ang takbo ng presyo ay pataas.
  2. Ang presyo na may dalawang SMA, SMA2>SMA1: Kung ang presyo ay mababa sa SMA1 at ang SMA2 ay mataas sa SMA1, ang mangangalakal ay kailangan maglagay ng order sa Pagbenta. Kung ang presyo ay mataas sa SMA1 habang ang SMA1 ay mas mataas sa SMA2, kung gayon ang pataas na takbo ay maaaring mangyari.
  3. Ang presyo na may tatlong SMA, SMA3>SMA2>SMA1: Kung ang presyo ay mababa sa SMA1 habang ang SMA3 ay ang pinakamataas at ang SMA2 ay mataas sa SMA1, ang takbo ay tutuloy pababa. Kung ang presyo ay mas mataas sa lahat sa kanila at ang SMA3 ay ang indicator, habang ang SMA1 ay mataas sa SMA2, kung gayon ang takbo ay nakikinikinita.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

Sa MT4, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng MA indicatorsa nais na tsart mula sa seksyon ng Trend ng Indicator Listsa taas na toolbar. Ang Moving Average na window ay bubukas kung saan ang MA properties ay maaaring baguhin. Maaaring tukuyin ng Mangangalakal ang nais na bilang ng period sa Parameters tab. Ang dami ng period ay magpapabagal sa bilis ng takbo ng MA. Maaaring tukuyin ng Mangangalakal ang paraan ng MA mula sa MA method. Maaaring tukuyin ng mangangalakal ang price inference spot ng bawat isang kandila sa pamamagitan ng Apply tona option. Halimbawa, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng Simple Moving Average na may halaga ng period na 8 at kulay pula. Bawat bahagi ng MA ay nakwenta sa pamamagitan ng kabuuan ng walong magkakasunod na naunang presyo ng merkado na na-divide sa walo. Gaya ng nasabi nuon, kung ang presyo ay mas mataas sa SMA, saka makakapaglagay ng order sa pagbili ang mangangalakal at gayon din naman sa kabaligtaran. Maaaring maglagay ng isa pang SMA ang mangangalakal upang magkaroon ng maaasahang indicators. Isa pang SMA ay maaaring magkaroon ng labintatlong period na may kulay bughaw, kaya mayroong dalawang SMA sa tsart na ito na may magkaibang galaw. Kung ang pulang linya ay mas mataas kaysa sa bughaw na linya at ang presyo ay mas mataas sa pulang linya, kung gayon isang pataas na takbo ang maaaring mangyari.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

Mayroong punto kung saan ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili na tumuloy sa 5771 na pips na mas mataas na bahagi. Kung ang presyo ay pumunta sa ibaba ng SMA 8 at ang SMA 8 ay napunta sa ilalim ng SMA 13, saka makakapaglagay ng order sa Pagbenta. Halimbawa, mayroong magandang pagkakataon para sa mga mangangalakal na maglagay ng order sa Pagbenta, gayunpaman, kailangan nilang maghintay hanggang lahat ng kundisyon ay nangyari. Isa pang SMA na may dalawampu t limang periodat may dark orchid na kulay ay maaaring ipasok para sa mas katiwa-tiwalang indicators. Base sa prinsipyo, kung ang SMA na may mas mataas na period ay nilagay sa ilalim ng SMA na may mas mababang periodat ang presyo ay kumilos na mas mataas sa lahat ng SMA, saka magkakaroon ng magandang lugar upang mag-order ng Pagbili na kalakal. Halimbawa, mayroong pataas na takbo na may signal sa Pagbili mula sa SMA na indicators. Pagtagal ang presyo ng merkado at indicator na signal ay hindi nagpakita ng anumang pagkakataon na maglagay ng order hanggang isa pang signalsa Pagbili sa pataas na takbo. Ang Moving Average ay isang Lagging indicator kaya hindi ito makakalikha ng anumang maaasahan at mahalagang signalsa Range na merkado. Ang mga espesyal na indicators na maaaring isaalang-alang bilang pagsuporta at pagpigil na linya ay ang mga sumusunod:

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

  1. EMA na may limampung period
  2. SMA na may isandaang period
  3. EMA na may dalawang daang period

Ang mga nakaraang SMA na halimbawa ay maaaring burahin mula sa tsart upang magpasok ng bagong MA na indicators. Sa pamamagitan ng simpleng pagsisiyasat ng galaw ng presyo sa merkado at ng EMA50, maaaring masabi na ang EMA50 ay nagpapakita ng pagsuporta na pagkilos sa takbo ng presyo. Ang EMA50 ay may epektong sumusuporta sa galaw ng presyo kahit na ang haba ng oras ay nabago sa isa pang format. Ang mangangalakal ay maaaring magpasok ng SMA100 at EMA 200 para sa marami pang signal.

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates