Option CP Options Fundamentals - Strike Price and Premium

Option - Binary Option na Batayan

0 0 Vote
Instructor

Option - Binary Option na Batayan

Ika-animnapu t Walong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyagang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang Option Binary Option na Batayan at ang kaibahan ng bawat isa ay pag-aaralan ng mabuti.

Option, Binary Option, Pagkakaiba ng Optionat Binary na Option

Ang Option ay maliwanag na kontrata sa pagitan ng mangangalakal at ng kumpanya, na nagbibigay ng serbisyo sa pangangalakal, kung saan ang mangangalakal ay kusang bumibili ng batayan na asset, upang bumili o magbenta ng asset na iyon sa isang natatanging presyo o pagkatapos ng tinukoy na dami ng oras. Sa pagsasaalang-alang na walang nakatakdang presyo ng pagbenta at pagbili para sa mangangalakal hanggang sa petsa ng pagtatapos ng kontrata, walang malinaw na tubo sa kontratang iyon.

Ang halaga ng tubo ay tataas kung ang assetay umabot sa ninais na presyo bago ang petsa ng pagtatapos at ang takbo ay nagpapatuloy sa direksyon nito. Ang kontrata ay ipinapaliwanag sa masusing tuntunin at kundisyon.

Option Binary Options Fundamentals - Bullish and Bearish Trend Directions -Purchase and Sell Order

Ang Call at Put na Option

Ang Option ay maaaring ikategorya sa dalawang uri: ang Call at Put. Ang pagbili ng Call na optionay kumakatawan na ang mangangalakal ay umaasa na ang presyo ng asset ay tataas bago ang nakatakdang oras. Sa kabilang banda, kung ang mangangalakal ay umaasa na ang presyo ng asset na may katanungan ay bababa sa loob ng tiyak na tagal ng oras, siya ay bibili ng Put na option sa tiyak na asset na iyon.

Kung ang presyo ng biniling asset ay lumampas sa strike price (sinanay na presyo sa kontrata) sa huling bahagi ng petsa ng pagtatapos, saka magkakaroon ng tubo ang mangangalakal, gayunpaman ang premium na binayaran ng mangangalakal ay maglalaho.

Sa pagkukumpara sa kalakalan sa merkado ng Banyagang Pagpapalitan, ang pagkuha ng isang Call ay tulad ng pagbili, kung saan ang pagkuha ng Put ay tulad ng pagbenta.

Option Binary Options Fundamentals - Buyer and Seller of Call and Put Contracts - Premium Amount

Kaugnay sa merkado, mayroong apat na uri ng taga-asikaso base sa kanilang posisyon:

  1. Mga bumibili ng Calls
  2. Mga nagbebenta ng Calls
  3. Mga bumibili ng Puts
  4. Mga nagbebenta ng Puts

Ang mga taong bumibili ng Call/Put ay tinatawag na Holders at ang mga nagbebenta ng Call/Put ay tinatawag na Writers. Ang bumibili o holderng Call/Put ay hindi inoobliga na bumili ng Call o Put, gayunpaman, ang Call/Put na tagapagbenta o writer ay kailangan magbenta ng Call o Put at kailangan gumawa ng pangako na bibili o magbebenta.

Hindi gaya ng kalakalan sa mga broker ng Banyagang pagpapalitan, walang leveragena kinakatawan ng tagapagbigay ng Option at Binary Option. Dahil dito, ang panganib na mawala ang malaking halaga ng iyong pera sa kontrata ng Optionay mas mababa kaysa sa kalakalan sa pares ng merkado ng Banyagang pagpapalitan.

Ang Binary na Option

Ang Binaryna Option ay isang uri ng Option, na may parehas na kahulugan, tulad ng premium, strike price at petsa ng pagtatapos. Ang kaibahan sa pagitan ng Option at Binary Option ay ang kontrata na premium na pinili ng mangangalakal na karagdagan sa mas maikling pagtatapos ng haba ng oras.

Option Binary Options Fundamentals - Contract Expiration and Expiry Date - Strike and Target Prices

Ang karamihan sa mga tagapagbigay ng Binary na Option ay kinakatawan sa pamamagitan ng seksyon ng Binary na Option sa ating website.Maraming mga pagsisiyasat, kasama ang kanilang regulasyon, paraan ng pagbabayad, suportadong wika kasama ng kanilang kapakinabangan ay inilalarawan lahat para sa iyong kaginahawaan.

Eto ang pagkakaiba sa pagitan ng Option at Binary na Option:

Pagtatapos ng Oras

Ang Binaryna Option ay maaaring magpakita ng maikling termino ng tagal ng kontrata, tulad ng isang oras na tagal ng pagtatapos. Ang mga mangangalakal ay maaaring makagawa ng biglaang tubo na may mas maraming haba ng oras at mas flexiblena pagpipilian na puhunan. Habang ang pagtatapos sa oras ng Option ay maaaring lingguhan, buwanan o mas mahaba pa, ang pagtatapos ng oras ng Binaryna Option ay maaaring mas maikli sa minuto o sa ilang araw. Halimbawa, ang 24Option ay isa sa pinakakilalang tagapagbigay ng Binary na Option, na kumakatawan sa mga kontrata na mas maikli sa isang minuto ang pagtatapos ng oras. Ito ay kapaki-pakinabang at naaayon para sa mga mangangalakal na may mabilis na paraan ng pakikipagkalakal.

Option Binary Options Fundamentals - Expiration Time - 24Options Websites - Open Real Accounts

Pay out

Ang Binaryna Option ay nagbibigay ng Pay out sa percentage ng premiumna pinili ng mangangalakal kung ang lahat ng kundisyon ng kontrata ay nangyari, ang presyo ng asset ay mananatili o lalampas sa presyong inaasam sa pagtatapos ng oras. Tinutukoy nito na ang mangangalakal ay naaabot ang siguradong halaga ng tubo kahit na ang presyo ay dumaan sa presyong inaasam.

Pagwawakas ng Kontrata

Hindi gaya ng Option na kalakalan, sa isang Binary na Option ang mangangalakal ay kailangan manatili sa kontrata hanggang sa pagtatapos ng oras, dahil dito, ang Binary na Option ay nangangailangan ng maingat na konsiderasyon at pagpapahalaga. Ilang tagapagbigay ng Binary na Optionay hinahayaan ang kanilang mga mangangalakal na pahabahin ang pagtatapos ng oras, roll over option; ang iba ay pinapayagan ang kanilang mga mangangalakal na isara ang mga panalong posisyon bago ang pagtatapos ng oras upang putulin ang siniguradong tubo.

Ngayon ay siyasatin natin ang ilang mga halimbawa kung paano gumagana ang Option at Binaryna Option.

Option Binary Options Fundamentals - Contract Termination and Extend Roll Over Option after Expiry Time

Pagkwenta sa tubo at lugi ng Option

Sa ika-dalawampu t isa ng Pebrero, ang presyo ng stock ng kumpanya ay isandaan at labinlimang dolyar at ang premium ay walong dolyar para sa ika-labing isa ng Abril na may strike price na isandaan at dalawampu t apat na dolyar. Tinutukoy nito na ang petsa ng pagtatapos ay ika-labing isa ng Abril at ang kabuuang presyo ng kontrata ay $2*100=$200 (tandaan na ang isang kontrata ng stock option ay ang bumili ng isandaang shares). Ang isandaan at dalawampu t apat na dolyar na strike price ay nagpapakita na kung ang presyo ng stock ay mas mababa kaysa sa isandaan at dalawampu t apat na dolyar, ang iyong Call na option ay baliwala. Sa pagsasaalang-alang ng premium na iyong binayad, dalawang daang dolyar, ikaw ay nalulugi na ng dalawang daang dolyar. Hanggang sa ika-dalawa ng Abril, ang presyo ng stockay umabot sa $128.54. Ang iyong tubo ay nakwenta ng ganitong paraan:

$128.54 - $124 = $4.54

$4.54 *100 = $454

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages and Formula for Profit and Loss Calculations

$454 -$200 = $254

Ito ay nagpapakita na hanggang sa ika-dalawa ng Abril ang iyong tubo ay dalawang daan at limampu t apat na dolyar. Sa ika-labing isa ng Abril ang presyo ng stockng isang kumpanya ay bumaba ng $109.99, saka nagtapos ang kontrata sa katapusan ng ika-labing isa ng Abril. Hindi nagtagal ang tubo na ginawa noong ika-dalawa ng Abril ay naglaho na, at nawala ang premium na iyong binayad sa kontratang ito, dalawang daang dolyar.

  • Pagkwenta sa tubo at lugi ng Binary na Option

Ang paraan ng pagkwenta ng tubo sa Binary na Option ay naiiba. Halimbawa, nais mong magkalakal sa isang pares, USDCHF, na may halaga na 0.9644. Hinulaan mo na ang halaga ay tataas hanggang sa susunod na linggo. Sa pamamagitan ng pagsiyasat sa platform ng tagapagbigay ng Binaryna Option makikita mo na ang Pay out sa isang kontrata na pang isang araw para sa pagbili ng Call sa pares na ito na may kasalukuyang strike price, 0.9644, ay walumpu t limang porsyento. Ang pagpili ng dalawang daang dolyar na premium, at ang kontrata sa pares na ito na may natukoy na halaga ng Premium, oras ng pagtatapos at inaasam na presyo ay kumpleto. Kung ang presyo sa oras ng pagtatapos (pang isang araw) ay tumaas sa ibabaw ng strike price, ikaw ay magkakaroon ng tubo, $200 * 85% = $170, na karagdagan sa Premiumna iyong binayad, dalawang daang dolyar. Sa kabilang banda, kung ang presyo ay bumagsak sa ilalim ng 0.9644, strike price, ang iyong lugi ay limitado sa Premium.

Option Binary Options Fundamentals - Payout Percentages - Contract Types and their Specifications

Buo laban sa Zerona Tubo

Sa pagtatapos ng kontrata na iyong ginawa, ang seksyon ng komisyon ay nagpapakita ng iyong kinita.

TUBO

Kung ang takbo ng merkado at paggalaw ng presyo ay naabot ang kondisyon ng kontrata na iyong hinulaan, makakamit mo ang tubo na iyong pinagkasundo sa tagapagbigay kasama ang pagbawi sa Premium na binawas sa pondo ng iyong account.

LUGI

Ang zero na bulto ay tumutukoy na natalo mo ang kasunduan at ang Premium, na ibinawas mula sa pondo ng iyong account, ay kinuha bilang katumbas ng iyong lugi.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates