Price Action Trading Technique - Forex Market Technical Analysis

Mga Pamamaraan ng Pangangalakal ng Price Action

0 0 Vote
Instructor

Mga Pamamaraan ng Pangangalakal ng Price Action

Ika-limampung sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ating pag-uusapan ang Pamamaraan ng Pangangalakal ng Price Action.

Karamihan sa mga pinansyal na institusyon, mga bangko at propesyonal na mangangalakal ay ginagamit ang pamamaran ng Price Action upang tuklasin ang pinakamainam na ipinasok na presyo ng Pagbenta o Pagbili sa nababagay na oras.

Buy Zone

Ang Buy Zone ay isang rehiyon sa pababang takbo kung saan ang punto ng pataas na pag-ikot ay nabuo at isang mahaba o maikling pataas na takbo ang nakikinikinita.

Sell Zone

Sa pataas na takbo, ang Sell Zone ay isang lugar kung saan ang pababang pag-ikot ay nabuo papunta sa ilalim na may isang mahaba o o maikling termino ng lakas.

Pending Zone

Ang Pending Zone ay isang rehiyon na walang anumang tamang Pagbili o Pagbenta na mga signal, kaya, ang mga mangangalakal ay kailangan maghintay para sa nararapat na Buy o Sell zone na lumabas pagkatapos ng isang makabuluhang balita o pangyayari. Ang mga mangangalakal ay kailangan isaalang-alang na ang mga tamang Buy o Sell zone ay hindi laging nandiyan, kaya, ang isang matagumpay na kasunduan ay nangangailangan ng kaalaman, karanasan at pagtityaga.

Price Action Trading Technique - Trading Signals and Technical Analysis of Market

Estratehiya sa Price Action

Kapag ang takbo ng merkado ay gumalaw papunta sa isang direksyon dahil sa mataas na bulto at bilang ng nagkakasundong mga order, karamihan ng may kakayahan na mangangalakal ay nagsasara ng kanilang mga order ng tuluyan o bahagi lang nito sa mga tiyak na dako kung saan ang takbo ng merkado ay babaguhin ang direksyon nito sa maikli o mahabang termino. Halimbawa, ang mga mangangalakal ay naglagay mga ordersa Pagbenta sa isang pababang takbo at pagkatapos ng ilang pagbaba, karamihan sa mga eksperto ay sinarado ang kanilang mga order sa Pagbenta bago ang naitama o pasalungat na punto, kaya, maaari silang maglagay ng mga ordersa Pagbili sa tiyak na presyong iyon. Ang isang may kakayahang mangangalakal ay laging naghihintay ng pasalungat na punto upang maglagay ng nararapat na orderna may makatwirang tubo base sa iba t-ibang termino ng takbo.

Mga Nai-aplay na Kasangkapan

Mga napatupad na kasangkapan na ginamit sa Price Actionng mga mangangalakal ay ang mga sumusunod:

 • Mga antas, pangsuporta at pangpigil na linya
 • Mga pattern

-Candlesticks

 • Mga indicator
 • Mga estratehiya, tulad ng Andrew s Pitchfork

Ang mga patternay kailangan isaalang-alang ng mabuti sapagkat mayroon silang pangunahing epekto sa estratehiya ng Price Action.

Price Action Trading Technique - Continuation and Reversal Method - Buy and Sell Zone

Ang mga mangangalakal na nakikipagkalakal base sa Batayang Pag-aanalisa ay gagamit ng teknikal na pag-aanalisa upang tuklasin ang nararapat na ipinasok o isinarang presyo. Maliwanag, ang mga mangangalakal na nakipagkalakal base sa Teknikal na pag-aanalisa ay ginagamit ang mga nasabing kasangkapan upang alamin ang pinakanararapat na ipinasok o isinarang presyo.

Haba ng Oras

Ang mga mangangalakal ay kailangan mag-set ng haba ng oras sa isang Buwanan na format, na kailangan baguhin sa nais na haba ng oras ng paunti-unti. Sa bawat agwat ng oras, ang mangangalakal ay kailangan alamin ang mga makabuluhang antas, pangsuporta at pangpigil na linya, mga pattern, mga kandila, indicator at mga estratehiya. Halimbawa, kung ang mangangalakal ay nais maglagay ng ordersa H1 na haba ng oras, pagkatapos palitan ang haba ng oras sa M1, kailangan niya bawasan ang agwat sa oras ng paunti-unti papunta sa H1 kasama ang paggamit ng pangunahing kasangkapan sa nais na dako. Ang H4 ang pinakaakmang haba ng oras na ginamit ng propesyonal na mangangalakal.

Price Action Trading Technique - Levels and Candlesticks - Indicator and Oscillator- Andrew\\'s Pitchfork

Kapakinabangan ng PriceAction

Mayroong ilang dahilan bakit kailangan gumamit ng Price Action ang mangangalakal:

 1. Karamihan ng mga mangangalakal ay nilalagay ang kanilang order base sa signal ng pattern. Minsan ang pattern ay nabuo ng bahagi lamang o bumuo ng mali at hindi maaasahang mga signal dahil sa walang kabuluhang lugar o hindi nahulaang takbo. Kayang makita ng mangangalakal ang hinaharap na takbo ng merkado sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng takbo ng merkado at mga pattern sa paggamit ng Price Action. Halimbawa, ang mangangalakal ay maaaring magduda na ang takbo ay magpapatuloy sa presyo ng TP na nabuo ng isang tiyak na pattern o ang takbo ay sasalungat sa direksyon nito habang ito ay umaabot sa apatnapung porsyento ng daan patungo sa presyo ng TP.
 2. Ang mangangalakal ay kayang alamin ang eksakto at tamang lugar ng presyo ng TP upang ihango ang makatwiran na tubo.
 3. Ang mangangalakal ay maaaring tukuyin ang eksaktong lugar ng presyo ng SL. Kung ang mangangalakal ay tumutukoy sa malawak na presyo ng SL maaari nitong mawala ang lahat ng kapital. Kung ang maikling presyo ng SL ang pinili, maaaring baligtarin ng presyo ang direksyon nito papunta sa nais na presyo ng TP pagkatapos nito sumaling sa presyo ng SL kaya ang order ay nagsara ng may lugi. Ang presyo ng SL ay maaaring tukuyin ng eksakto.
 4. Maaaring paghusayin ng mangangalakal ang pagiging mabisa ng iniaplay na estratehiya kung ang panimula at panghuling mga punto ng isang takbo ay maaaring mahulaan ng lubusan.
 5. Maaaring paghusayin ng mangangalakal ang kanilang pamamahala sa Panganib at Pera sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Price Action. Sapagkat ang mga mangangalakal ay ginagamit ang Leverage na ibinigay ng mga broker, maglalagay sila ng marami pang order na may mataas na panganib upang magkaroon ng mas mataas na halaga ng tubo, gayumpaman, ang hindi nararapat na lugar at oras ng mga order ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa kapital. Minsan ang mangangalakal ay maaaring magduda na ang isang takbo ay magbabago papunta sa presyo ng TP kapag ang presyo ng merkado ay tumuloy papunta sa presyo ng SL, ngunit ito ay magreresulta sa Margin Call .
 6. Ang mangangalakal ay maaaring isaalang-alang ng lubusan ang parehas na direskyon ng takbo kapag nais niya maglagay ng order pagkatapos gamitin ang Price Action. Halimbawa, ilang mangangalakal ang itinuturing na ang presyo ng Ginto ay tataas papunta sa 2,000 pagkatapos nitong maabot ang 1,300, gayunpaman, hindi na sila nag-isip ng karagdagang pagbaba ng presyo. Ang presyo ng Ginto ay bumaba papunta sa siyamnaraan at karamihan sa mga mangangalakal ay nawala ang kapital. Maaaring tukuyin ng mangangalakal ang ilang antas sa parehas na gilid na kung ang Presyo ng Merkado ay nahati sa bawat isa sa mga antas na iyon saka maaaring isaalang-alang ng mangangalakal ang bagong order tungkol sa kararaan na paggalaw.

Price Action Trading Technique - Entry, Take Profit and Stop Loss Prices

Pinakamainam na Oras

Sabado at Linggo ang pinakamagandang oras upang mag-analisa ng mga bukas na order at mainam na lugar para sa mga bagong order. Kung ang mangangalakal ay nais maglagay ng order sa maiksing haba ng oras, o isang matalas at biglaang paggalaw sa presyo ang nangyari, saka kakailanganin ng mangangalakal ang i-update ang kanyang impormasyon bago ang simula ng sesyon sa London.

Price Action Trading Technique - Risk and Money Capital Management to avoid Margin Call

Pangmalawakang mga Simbulo

Ang mangangalakal ay kailangan pumili ng pinakanararapat at ginagamit na pares at kalakal tulad ng:

 • EURUSD
 • GBPUSD
 • Ginto
 • Langis

Ang mangangalakal ay kailangan iwasan ang paggamit ng hindi kilalang mga simbulo sa kanilang pag-aanalisa tulad ng mga simbulo na may CHF at TRL. Ang Pinansyal, Buwis, Interes, Pag-angkat at Paglabas na mga regulasyon ay may makabuluhang epekto sa isang takbo at presyo ng merkado. Kaya, ang mga Batayang isyu ay may malaking epekto sa takbo ng merkado kaysa sa Teknikal na mga paksa, kaya ang hindi masyadong importanteng mga simbulo ay may maliit o walang epekto sa takbo ng merkado.

Nababagay na Platform

Ang FXPro ay nagbibigay ng pinakanababagay na platform kung saan ay may pinong platformna may maliit na ingay sa presyo at may mahabang kasaysayan ng bawat simbulo. Kaya, ang mga mangangalakal ay may access sa kasaysayan ng isang tiyak na simbulo, na siyang kailangan kapag nag-aanalisa base sa Price Action. Halimbawa, ang tsart ng Langis na simbulo sa FXPro MT4 na platform ay nagpapakita ng kasaysayan mula 2002, kaya maaaring makapag-analisa ang mangangalakal ng takbo ng merkado sa iba t-ibang haba ng oras. Lubusang inirerekomenda na ang mangangalakal ay may dalawang platform na magkasabay, isa para sa pag-aanalisa ng takbo ng merkado at isa pa para sa paglalagay ng mga order. Ang mangangalakal ay maaaring mag-analisa ng mas makatwiran kapag hindi siya naabala ng kanilang mga bukas na order. Ang mangangalakal ay kailangan lagi tingnan ang takbo ng merkado at ianalisa ang mga pinakabagong takbo, gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na sa anumang fluctuationo galaw ng merkado, kailangan niyang magsara ng order. Kadalasan ang presyo ng TP ay maaabot pagkatapos ng ilang fluctuation.

 • Kahalagahan ng Punto

Ang kahalagahan ng piniling presyo na gagamitin sa pag-aanalisa ng Price Action ay may tatlong antas: Mababa, Normal at Mataas. Ang kahalagahan ay maaaring tukuyin sa pamamagitan ng iba t-ibang bagay:

Price Action Trading Technique - Trading Platform MetaTrader 4 Price Chart - Bullish and Bearish Trend

 1. Haba ng oras: Ang kahalagahan ng naanalisang presyo sa M5 at M11 ay mababa, habang ang presyo sa Lingguhan at Buwanang haba ng oras ay may mas mataas na kahalagahan sa pag-aanalisa ng Price Action.
 2. Kumpirmasyon:Maaaring may maraming nagkakasundong signal na nabuo ng ilang patterno kandila, kaya ang presyong iyon ay may mataas na kahalagahan sa pag-aanalisa ng Price Action. Kung may isang kumpirmasyon sa presyong iyon, ang antas ng kahalagahan ng presyong iyon ay normal.
 3. Pagkakapatong-patong:Kung ang takbo at direksyon ng merkado ay kinumpirma ng isa pang kasangkapan sa ibang haba ng oras, ang antas ng kahalagahan ng presyong iyon ay tataas.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates