R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

R na Estratehiya

0 0 Vote
Instructor

R na Estratehiya

Ika-animnapu t Pitong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyagang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang R na Estratehiya ay pag-aaralan ng mabuti.

Ang R na Estratehiya

Ang R na estratehiya ay lumilikha ng maaasahan at makapangyarihang mga signal sa kabila ng simpleng pagkakayari at paraan nito. Ang mangangalakal ay maaaring tuklasin ang direksyon ng takbo at mahalagang pivot na nabuo sa katapusan ng mga takbo sa pamamagitan ng R na estratehiya. Ang mangangalakal ay maaaring gamitin ang R na estratehiya kasama ng makapangyarihan at mahalagang pangsuporta at pangpigil na mga linya.

Haba ng Oras

Ang mangangalakal ay maaaring gamitin ang R na estratehiya sa lahat ng haba ng oras, gayunpaman, ang pinaka-maaasahang mga signalay makukuha sa H1 at mas mahabang haba ng oras.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Mga Simbulo

Ang R na estratehiya ay maaaring gamitin sa lahat ng simbulo: Banyagang Pagpapalitan, mga kalakal at stocks.

Pampuno na mga Kasangkapan

Maaaring isama ng mangangalakal ang R na estratehiya sa RSI, Candlestick, Divergence, Hidden Divergenceat Fibonacci na mga pattern.

Mainam na mga abiso

Ang mangangalakal ay kailangan isaalang-alang ang mga sumusunod na aspeto:

 1. Ang presyo ng merkado ay kailangan sumaling sa pangsuporta na linya na hindi bababa sa dalawang beses. Ang pangsuportang linya na may higit sa apat na pagtama ay isang huwaran na pangsuportang linya.
 2. Ang isang nababagay na pangsuportang linya ay may angulong higit sa labinlimang degree, samantala ito ay magiging huwaran kung ang angulo ay higit sa dalawampu t limang degree.
 3. Ang nararapat na haba ng oras ay ang H4 at mas mahabang oras.
 4. Kung ang presyo ng merkado ay lubusang bumalik papunta sa pangpigil na linya pagkatapos nito dumaan sa isang binigay na pangpigil na linya, saka magiging hindi epektibo ang R na estratehiya.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Signal sa Pagbenta

Kapag ang presyo ay dumaan sa pangpigil na linya papunta sa itaas na may kumpletong kandila sa ibabaw ng pangpigil na linya at saka bumalik papunta sa binigay na pangpigil na linya, kung ang presyo ay lumampas sa pangpigil na linya papunta sa ilalim at ang Saradong Presyo ng isang kandila ay nabuo sa ilalim ng linyang ito, saka malilikha ang signalsa pagbenta pagkatapos na ang presyo ay maging mas mababa kaysa sa Lowna presyo ng kandilang iyon.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

Ang Tatlong presyo ng Take Profit ay maaaring makuha gaya ng sumusunod:

 1. Ang haba ng Bearish na kandila na nabubuo sa ilalim ng isang pangpigil na linya ay katumbas ng X1, kaya, ang unang presyo ng TP ay maaaring X1 na pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo.
 2. Ang distansya sa pagitan ng Lowna presyo ng binigay na kandila at ng High na presyo ng kandila sa pinakahuling tuktok ay katumbas ng X2, kaya, maaaring isaalang-alang ng mangangalakal ang presyo ng TP na X2 na pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo.
 3. Kung ang makapangyarihang patternay nabuo sa rehiyon na ito, maaaring isaalang-alang ng mangangalakal ang ikatlong presyo ng TP sa pamamagitan ng pattern na ito.

Ang presyo ng SL ay maaaring matukoy kapag isinaalang-alang ang presyo ng TP na pinili ng mangangalakal.

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

Sa graph, pagkatapos tumama ng presyo ng merkado sa pangpigil na linya ng apat na beses, dumaan ito sa naturang linya papunta sa itaas, saka bumalik papunta sa ilalim. Habang ang kandila ay nabuo sa ilalim ng naturang pangpigil na linya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta. Ang mga presyo ng TP ay maaaring tukuyin ng haba ng Bearish na kandila, ng distansya sa pagitan ng Low na presyo ng kandilang ito at ng High na presyo ng kandila sa huling tuktok, at ng isang Flag na pattern sa lugar na ito na maaaring matuklasan sa mas maikling haba ng oras. Ang presyo ng SL ay nagkakaiba base sa piniling presyo ng TP.

Mahalagang mga Abiso

 1. Kapag ang presyo ay tumaas papunta sa pangpigil na linya ng hindi sumasaling o lumalampas sa anu pa man, kung ang isang makapangyarihang Bearish na kandila ay nabuo malapit sa pangpigil na linya, isang makapangyarihan at maaasahang signal sa Pagbenta ay malilikha pagkatapos na ang presyo ay maging mas mababa kaysa sa Bearishna kandila. Sa kaliwang graph, ang presyo ay hindi maaaring lumampas sa gradientna pangpigil na linya, at pagkatapos nito magpunta pataas malapit sa linya, isang Dark Cloud/Engulfing na kandila ang nabuo. Kaya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng isang order sa Pagbenta sa ilalim ng Low na presyo ng binigay na kandila.
 2. Pagkatapos dumaan ng presyo sa pangpigil na linya at bumalik papunta dito, kung isang makapangyarihang Bullish na kandila ang nabuo sa pangpigil na linya, saka malilikha ang maaasahang signalsa Pagbili. Sa kaliwang graph, ang presyo ng merkado ay dumaan sa pangpigil na linya. Ang presyo ng merkado ay hindi maaaring lumampas sa linyang ito papunta sa ilalim pagkatapos na ang presyo ay bumalik papunta dito. Isang Piercingna Linya/Engulfing na kandila ang nabuo sa pangpigil na linyang ito, kaya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng isang order sa Pagbenta. Pagkatapos lumampas ng presyo sa pangpigil na linya papunta sa ibaba, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta na mas mababa kaysa sa Bearish na kandila.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Signal sa Pagbili

Kapag ang presyo ay dumaan sa pangpigil na linya papunta sa ilalim na may kumpletong kandila sa ibabaw ng pangpigil na linya at saka bumalik papunta sa binigay na pangpigil na linya, kung ang presyo ay lumampas sa pangpigil na linya papunta sa itaas at ang Saradong presyo ng kandila ay nabuo sa ibabaw ng linyang ito, saka malilikha ang signal sa Pagbili pagkatapos na ang presyo ay maging mas mataas kaysa sa High na presyo ng kandilang iyon.

Ang Tatlong presyo ng Take Profit ay maaaring makuha gaya ng sumusunod:

 1. Ang haba ng Bullish na kandila na nabubuo sa ilalim ng isang pangpigil na linya ay katumbas ng X1, kaya, ang unang presyo ng TP ay maaaring X1 na pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo.
 2. Ang distansya sa pagitan ng Highna presyo ng binigay na kandila at ng Low na presyo ng kandila sa pinakahuling lambak ay katumbas ng X2, kaya, maaaring isaalang-alang ng mangangalakal ang presyo ng TP na X2 na pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo.
 3. Kung ang makapangyarihang patternay nabuo sa rehiyon na ito, maaaring isaalang-alang ng mangangalakal ang ikatlong presyo ng TP sa pamamagitan ng pattern na ito.

Ang presyo ng SL ay maaaring matukoy kapag isinaalang-alang ang presyo ng TP na pinili ng mangangalakal.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

Sa graph, pagkatapos tumama ng presyo ng merkado sa pangpigil na linya ng limang beses, dumaan ito sa naturang linya papunta sa ilalim, saka bumalik papunta sa itaas. Habang ang kandila ay nabuo sa ibabaw ng naturang pangpigil na linya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili. Ang mga presyo ng TP ay maaaring tukuyin ng haba ng Bullish na kandila, ng distansya sa pagitan ng High na presyo ng kandilang ito at ng Low na presyo ng kandila sa huling lambak. Gayunpaman, walang may kabuluhang pattern sa rehiyong ito. Ang presyo ng SL ay nagkakaiba base sa piniling presyo ng TP.

Mahalagang mga Abiso

 1. Kapag ang presyo ay bumaba papunta sa pangpigil na linya ng hindi lumalampas sa anu pa man, kung ang isang makapangyarihang Bullish na kandila ay nabuo malapit sa pangpigil na linya, isang makapangyarihan at maaasahang signal sa Pagbili ay malilikha pagkatapos na ang presyo ay maging mas mataas kaysa sa Bullishna kandila. Sa kaliwang graph, ang presyo ay hindi maaaring lumampas sa pasulong na pangpigil na linya sa mahabang oras, at pagkatapos nito bumaba malapit sa linya, isang Bullish Hammer na kandila ang nabuo. Kaya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng isang order sa Pagbili sa ibabaw ng High na presyo ng binigay na kandila.
 2. Pagkatapos dumaan ng presyo sa pangpigil na linya at bumalik papunta dito, kung isang makapangyarihang Bearishna kandila ang nabuo sa pangpigil na linya, saka malilikha ang maaasahang signalsa Pagbenta. Sa kaliwang graph, ang presyo ng merkado ay dumaan sa pangpigil na linya. Ang presyo ng merkado ay hindi maaaring lumampas sa linyang ito papunta sa itaas pagkatapos na ang presyo ay bumalik papunta dito. Isang Engulfingna kandila ang nabuo sa pangpigil na linyang ito, kaya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng isang order sa Pagbili.

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

Sa GBPUSD na tsart sa Pang-araw-araw na haba ng oras, ang mangangalakal ay maaaring tuklasin ang R na estratehiya sa pataas na takbo. Pagkatapos tumama ng presyo ng merkado sa pangpigil na linya ng tatlong beses, sa wakas, ito ay lumampas na papunta sa itaas. Saka bumalik ang presyo ng merkado papunta sa ilalim at isang Bearish na kandila ang nabuo sa ilalim ng pangpigil na linya. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta sa ilalim ng kandilang ito. Ang estratehiyang ito ay matagumpay na tinutukoy ang pivot point sa huling bahagi ng takbo.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

Isa pang halimbawa sa pababang takbo, ang presyo ng merkado ay sumaling sa isang makapangyarihang pangpigil na linya, gayunpaman, ang pangpigil na linyang ito ay hindi maaaring lampasan. Sa isang tiyak na punto malapit sa pangpigil na linya, isang makapangyarihang Engulfing/Piercing na Linya ang nabuo. Kaya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili sa ibabaw ng binigay na kandila.

Maraming mga signal ang nalilikha ng estratehiyang ito, tulad ng halimbawang ito. Pagkatapos ng apat na pagtama ng presyo ng merkado, ang pangpigil na linya ay naputol na papunta sa ilalim. Isang Bullish Engulfingna kandila ang nagsara sa ibabaw ng pangpigil na linya, kaya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili sa ibabaw ng kandilang ito na may presyo ng TP na animnapu t limang pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo. Isang makapangyarihang Antas ang nandito din.

Isa pang halimbawa ng estratehiyang ito sa pataas na takbo. Ang presyo ng merkado ay sumaling sa pataas na pangpigil na linya ng apat na beses. Sa wakas, ang naturang pangpigil na linya ay nalampasan ng takbo ng merkado, kasunod ang isang pababang takbo. Pagkatapos na ang isang Bearish na kandila ay nabuo sa ilalim ng pangpigil na linya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta na may ipinasok na presyo sa ilalim ng kandilang ito. Ang mga presyo ng TP ay maaaring animnapu t tatlo at walumpu t apat na pipsna mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo. Isa pang halimbawa, kung saan ang presyo ng merkado ay tumama sa pangpigil na linya ng apat na beses at pagkatapos ng breakout ito ay bumalik papunta sa ilalim. Pagkatapos ng Bearish na kandilang ito ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng isang order sa Pagbenta na may presyo ng TP na walumpu t limang pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Sa pababang takbo, ang presyo ng merkado ay maaaring lumampas sa pangpigil na linya papunta sa ilalim pagkatapos ng apat na hindi matagumpay na pagsubok. Pagkatapos tumuloy ng presyo ng merkado sa ibabaw ng pangpigil na linya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng ordersa Pagbili sa ibabaw ng Bullish na kandilang ito. Kasama ng estratehiyang ito, isang espesyal na pattern ng kandila ang nabuo din dito. Ang presyo ng TP ay maaaring siyamnapu t pito at isandaan at limampu t limang pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo. Ang presyo ng merkado ay maaaring tumaas ng dalawang daan at dalawampung pipsna mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo.

Isa pang halimbawa ng R na estratehiya na maaaring maglagay ang mangangalakal ng ordersa Pagbenta na may presyo ng TP na animnapu t tatlong pipsna mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo. Ang mangangalakal ay maaaring gamitin ang kapaki-pakinabang na estratehiyang ito sa bawat simbulo. Halimbawa, isang pataas na takbo sa pang-araw-araw na tsart, ang presyo ay tumama sa pangpigil na linya ng apat na beses hanggang lumampas na ito sa linya papunta sa itaas. Pagkatapos bumaba ng presyo sa ilalim ng pangpigil na linya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta na mas mababa kaysa sa Bearish Engulfing na kandilang ito na may presyo ng TP na tatlong daan at walong pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo. Isa pang R na estratehiya na nagpapakita na ang nakaraang order sa Pagbenta ay maaaring magkaroon ng mas mahabang presyo ng TP, animnaraan at limampung pipsna mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo. Ang presyo ng merkado ay umabot sa nakikini- kinitang presyo ng TP. Dalawang R na estratehiya kasama ang isa t-isa. Ang mangangalakal ay maaari ding maglagay ng order sa Pagbili sa ibabaw ng mahabang pangpigil na linya, kapag ang isang Bullish Engulfing na kandila ay nabuo. Ang unang presyo ng TP ng nakaraang ordersa Pagbenta ay maaaring tatlung daan at walong pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo, at ang ikalawang presyo ng TP, sa pagsasaalang-alang ng isa pang R na estratehiya, ay maaaring animnaraan at limampung pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

Ang estratehiyang ito ay maaaring gamitin sa lahat ng oras. Sa Gintong tsart, ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng R na estratehiya na lumikha ng ordersa Pagbenta sa ilalim ng Engulfingna kandilang ito. Ang presyo ng TP at maaaring tatlong daan at siyamnapu t apat na pips na mas mababa kaysa sa ipinasok na presyo. Ang presyo ay bumaba sa tatlong daan at siyamnapung pips na mas mababa, halos isanlibo isandaan at pitumpu t isang dolyar. Ang signal sa Pagbenta ay nalikha laban sa pagaakala na ang ilang mga mangangalakal na nagdududa na ang Ginto ay tataas pagkatapos na maabot ng presyo ang isanlibo at siyam na raang dolyar.

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Ang mangangalakal ay kailangan magsanay ng maraming beses upang mapahusay ang abilidad na tuklasin ang nababagay at maaasahang estratehiyang ito na tumutukoy ng pasalungat o tuloy-tuloy na mga punto.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates