Relative Strength Index-RSI Indicator - Forex Market Analysis

Relative Strength Index-RSI na Indicator

10 1 Vote
Instructor

Relative Strength Index-RSI na Indicator

Ikatatlumpu t Siyam na sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Ang Relative Strength Index-RSI na Indicator, Overboughtat Oversolid ay pag-aaralan sa sesyon na ito.

RSI

Ang RSI, Relative Strength Index, ay isang madalas gamitin na oscillator na nakabase sa Momentum oscillator. Ang RSI ay tumutuloy sa pagbabad ng pagbili at pagbenta sa merkado. Ang RSI ay nanghuhula ng hinaharap na paggalaw ng presyo ng merkado, kaya ang RSI ang isa sa pinakakilalang oscillator sa mga mangangalakal.

Ang overbought ay ang oras kung saan may kasaganahan ng order sa Pagbili sa isang simbulo at isang makabuluhang bilang ng mangangalakal ang nagsasara ng kanilang order sa Pagbili. Ang overbought ay nangyayari kapag ang takbo sa RSI ay dumaan sa antas na pitumpu papunta sa itaas. Sa tuwing dumadaan ang presyo sa antas na pitumpu papunta sa ilalim, isang order sa Pagbenta ay kagamit-gamit, kaya kailangan maghintay ng mangangalakal sa oras na iyon upang maglagay ng ordersa Pagbenta.

Ang oversold ay ang oras kung saan may kasaganahan ng order sa Pagbenta sa isang simbulo at isang makabuluhang bilang ng mangangalakal ang nagsasara ng kanilang order sa Pagbenta. Ang oversold ay nangyayari kapag ang takbo sa RSI ay dumaan sa antas na tatlumpu papunta sa ilalim. Sa tuwing dumadaan ang presyo sa antas na tatlumpu papunta sa itaas, isang order sa Pagbili ay kagamit-gamit.

Relative Strength Index-RSI Indicator - Leading Indicator of Forex Market Trend - Overbought and Oversold

Kapag ang takbo ng RSI ay sa pagitan ng pitumpu at limampu, ang presyo ng merkado ay maaaring may pataas na direksyon at ang mga mangangalakal ay maaaring maglagay ng mga order sa Pagbili. Kapag ang takbo ng RSI ay sa pagitan ng tatlumpu at limampu, ang presyo ng merkado ay maaaring bumaba at ang mga mangangalakal ay maaaring maglagay ng mga order sa Pagbenta.

Ang RSI ay maaaring i-aplay sa mga sumusunod na layunin:

  1. Upang maunang mahulaan ang kasalungat na punto ng mga takbo
  2. Upang tukuyin ang divergence at convergence
  3. Upang tukuyin ang overbought at oversold na rehiyon

Ang mga patternay maaari ding i-aplay sa mga takbo ng oscillator. Ilan sa mga kagamit-gamit na halimbawa ay maaaring siyasatin muli para sa karagdagang pag-aaral. Ang RSI ay maaaring ipasok mula sa isang Oscillators na optionng Indicator menu. Sa modification window, maaaring magdagdag ang mangangalakal ng isa pang antas na may halaga na limampu. Mayroong puwang sa pagitan ng takbo ng RSI at sa takbo ng merkado. Ang takbo ng merkado ay mas mabilis na paraan kaysa sa takbo ng RSI. Ang takbo ng RSI ay umakyat sa antas na pitumpu at lumampas sa antas na ito. Kapag ang takbo ng RSI ay lampas sa pitumpu, ang merkado ay nasa overbought na kundisyon. Ang takbo ng RSI ay na-forecast ang pababang takbo ng merkado, kaya ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbenta. Ang takbo ay lumampas sa tatlumpu papunta sa ilalim kasunod ang pataas na paggalaw. Kapag lumampas ito sa tatlumpung antas, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili sa simbulong ito. Isa pang Overbought na kundisyon sa takbo ng RSI kasunod ng isang fluctuation sa paligid ng pitumpung antas. Pagkatapos lumampas ng takbo ng RSI sa pitumpung antas papunta sa ilalim, ang ordersa Pagbenta ay maaaring ilagay. Isa pang halimbawa ng Oversold na kundisyon kung saan ang takbo ng RSI ay mas mababa sa tatlumpung antas. Pagkatapos dumaan ng takbo ng RSI sa tatlumpung antas at kumilos papunta sa itaas, ang mangangalakal ay makakapaglagay ng order sa Pagbili. Ang RSI ay nagpapakita sa atin ng Overbought at Oversold na mga kundisyon. Kapag ang takbo ng RSI ay higit sa limampung antas, ang pataas na takbo ay mas nakikini-kinita kaysa sa pababang takbo. Kapag ang takbo ng RSI ay mas mababa sa limampung antas, iminumungkahi na maglagay ng order sa Pagbenta. Ang mga pangsuporta at pagpigil na linya ay maaaring iguhit sa tsart ng RSI. Halimbawa, mayroong pangsuporta na linya sa RSI, ang nauukol na kalakal ay maaaring gumuhit ng pangsuportang linya sa takbo ng merkado. Ang pagkumpara sa haba ng oras ng pagbaba ng merkado at ng RSI ay tumutukoy na ang RSI ay hinulaan ang pababang takbo bago sinimulan ng merkado ang pababang paggalaw.Nabuo din ang isang pattern ng Engulfing Candle. Ang Engulfingna pattern na ito ay tumakip ng tuluyan sa nakaraang candlestick, kaya ito ay huwarang Engulfing na pattern. Isang magandang pagkakataon ang nabuo upang maglagay ng order sa Pagbenta ang mga mangangalakal. Kahit sa nakalipas na halimbawa ng Oversold, maaaring mahulaan ng mga mangangalakal ang antas kung saan ay nagkaroon ng makabuluhang epekto sa presyo ng merkado. Ang takbo ng merkado ay maaaring pagdudahan sa pamamagitan ng paggamit ng RSI na oscillator. Isang pababang takbo sa RSI ay maaaring iguhit. Sa magkakasabay na pagkakataon, ang presyo ng merkado ay bumaba. Nang lumampas ang takbo ng merkado papunta sa itaas, ang presyo ng merkado ay tumaas ng isanlibo at animnaraang pips. Isang ding hammerna pattern ang nagkumpirma sa pataas na takbo sa haba ng oras na iyon.

Relative Strength Index-RSI Indicator - Reversal Trading Signals on Uptrend or Downtrend Price

Relative Strength Index-RSI Indicator - Over bought ad Oversold Levels - Saturation in Financial Market

Relative Strength Index-RSI Indicator - MetaTrader 4, Engulfing Candlestick - Bullish and Bearish

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates