RSI and Moving Average Strategy - Exponential and Linear Weighted

Ang RSI at Moving Average na Estratehiya

0 0 Vote
Instructor

Ang RSI at Moving Average na Estratehiya

Ika-animnapung sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang RSI at Moving Average na Estratehiya ay pag-aaralan.

Ang RSI at Moving Average na Estratehiya

Ang RSI ay nagpapakita ng overboughtat oversold na rehiyon, kung saan ang presyo ng merkado ay maaaring tumuloy ng direksyon nito sa kabila ng maliit na suporta mula sa mga mangangalakal, kaya, isang pasalungat na punto ang maaaring mangyari. Ang mga rehiyon na ito ay maaaring tukuyin sa estratehiya ng Price Action kung saan ang mangangalakal ay maaaring makahanap ng pasalungat na punto na may matalim na gradient sa M30 o H1, kaya ang halaga ng RSI ay kailangan iset sa walo. Kasama ng RSI, ang mangangalakal ay kailangan gamitin ang Moving Average na pattern, kaya ang EMA 3 at SMA 15 ay maaaring ilagay. Ang mangangalakal ay maaaring gamitin ang ibang pattern tulad ng Stochastic3.3.14 o MACD sa halip na RS18.

Sa tuwing ang RSI o ang alternatibong patternnito ay nakatuklas ng isang divergence, ang signal ay malilikha sa isang dako kung saan ang Moving Average na mga linya ay lalampasan ang isa t-isa.

Mga Simbulo na Maaaring Ikalakal

Ang estratehiyang ito ay maaaring gamitin sa lahat ng simbulo, lalo na sa EURUSD at GBPUSD.

RSI and Moving Average Strategy - Forex Market Trading Strategy and Trading Signal

Haba ng Oras

Bagaman ang estratehiyang ito ay maaaring gamitin sa lahat ng haba ng oras, ang pinakamainam na resulta ay maaaring makuha mula sa M30 at H1.

Pagbili o Pagbenta na Signal

Ang isang Pagbili na signal ay malilikha sa tuwing ang EMA3 ay lumampas sa SMA15 papunta sa itaas pagkatapos ng divergence.

Ang isang Pagbenta na signal ay mabubuo sa tuwing ang EMA3 ay dumaan sa SMA15 papunta sa ilalim pagkatapos ng divergence.

TP at SL na Limitasyon

Ang unang presyo ng TP ay maaaring mula labinglima hanggang dalawampu t tatlong pips, habang ang ikalawang presyo ng TP ay maaaring mula dalawampu t pito hanggang tatlumpung pips. Ang presyo ng SL ay maaaring mas mababa kaysa sa Low na presyo ng ginamit na pattern ng kandila sa isang order ng Pagbili, o mas mataas sa High na presyo sa isang order sa Pagbenta. Kundi, ang mangangalakal ay maaaring tukuyin ang halaga ng SL na labingapat hanggang dalawampu t tatlong pips na malayo mula sa ipinasok na presyo.

RSI and Moving Average Strategy - Take Profit and Stop Loss of Buy and Sell Signals on Price Trend

Sa GBPUSD na tsart, sa H1 na haba ng oras, ang mangangalakal ay maaaring tuklasin ang isang divergence na nabuo sa pamamagitan ng RSI na pattern, na nagpapakita na sa kabila ng pababang takbo, karamihan sa mga mangangalakal ay isinara ang kanilang mga ordersa Pagbili at kaunting mga mangangalakal lamang ang sumusuporta sa takbo. Ang EMA3 ay lumampas sa SMA15 papunta sa tuktok ng kandilang ito, kaya, ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng order sa Pagbili. Sa isa pang halimbawa, ang takbo ay gumalaw papunta sa itaas, habang ang RSI ay nagpapakita ng maliit na suporta para sa pataas na direksyon, kaya, dalawang divergenceang nabuo. Pagkatapos ng dalawang divergence, ang EMA3 ay lumampas sa SMA15 papunta sa ilalim kung saan ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng ordersa Pagbenta.

RSI and Moving Average Strategy - Moving Average Convergence Divergence Indicator - Reversal Signal

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates