Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Open Close Price

Ang Shooting Star at Pattern ng Hammer Candlestick

0 0 Vote
Instructor

Ang Shooting Star at Pattern ng Hammer Candlestick

Ikadalawampu t Limang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Ang Shooting Star at pattern ng Hammer candlestickay tatalakayin sa sesyon na ito.

Shooting Star Candle

Ang Shooting Star Candle ay nabuo pagkatapos ng isang pataas na takbo, na nagtuturo ng pasalungat na takbo sa isang pataas na paggalaw. Ang Shooting Star ay maaaring itim o puting kandila na maaaring may maliit na Shadow sa ilalim ng pangunahing katawan. Ang itaas na Shadow ay lubhang mas mahaba na gawa ng pataas na takbo, kasunod ang pasalungat na galaw na dulot ng mahalagang balita o pangyayari sa merkado. Ang pabawas na modelo kung saan ang Close priceay mas mababa kaysa sa Open price, ang ika-tatlo at ika-apat na numero, ay may mas makabuluhang epekto sa paggalaw ng presyo kaysa sa padagdag na modelo, una at ikalawang numero. Ang mas makapangyarihang kandila ay walang anumang Lower Shadow. Karaniwan, ang Upper Shadow ay tatlong beses na mas malaki kaysa sa pangunahing katawan, gayunpaman, maaari itong ikonsidera na mas pabor kung ang Upper Shadow ay limang beses na mas mahaba kaysa sa pangunahing katawan. Ang mangangalakal ay makakahanap ng maraming halimbawa sa MT4. Pagkatapos ng pataas na takbo, isang pabawas na Shooting Star ang nabuo na nagtuturo ng pasalungat na takbo. Nairekomenda na nuon na ang isang mangangalakal ay maglagay ng isang Sell order sa ilalim ng Lowo Close price ng binigay na kandila na may halaga ng TP ng haba ng kandila, 16 pips, sa ilalim ng ipinasok na presyo ng order. Ang Shooting Star ay isang maaasahang pattern na may makabuluhang epekto sa teknikal na pag-aanalisa. Isa pang halimbawa ang nagpapakita ng padagdag na Shooting Star na nabuo pagkatapos ng padagdag na galaw, saka sumunod ang takbo sa pabawas na direksyon. Sa Range na takbo, ang Shooting Star ay walang epekto sa takbo ng presyo sa merkado. Kaya, ang Shooting Star ay nagtuturo ng pasalungat na takbo pagkatapos nito mabuo sa pataas na takbo. Ang pinakamakapangyarihang Shooting Star ay ang pabawa na uri na walang Lower Shadow.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Closing and Opening Price - Lower and Higher Shadow

Shooting Star Candle

Ang Hammer Candle ay tulad ng Shooting Star, gayunpaman, ito ay nabuo sa pababang takbo. Ito ay pasalungat na patternna may mahabang Lower Shadow at maliit o walang Upper Shadow. Sa kandilang ito, ang presyo sa merkado ay tumaas ng biglaan, pagkatapos nitong maabot ang tiyak na mababang presyo. Ang Lower Shadow ay nabuo sa mahalagang balita o pangyayari na sumalungat sa pababang direksyon. Maaaring wala itong Upper Shadow, na may padagdag o pabawas na kayarian. Ang pinakamakapangyarihang Hammer ay ang may padagdag na pangunahing katawan, ang Close price ay mas mataas sa Open price, na walang anumang Upper Shadow. Kung ang Lower Shadow ay limang beses na mas mahaba kaysa sa pangunahing katawan, ito ay may mas makabuluhang epekto sa galaw ng takbo.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Reversal Order on Downward Market Trend

Ang mangangalakal ay maaaring makahanap ng maraming Hammer candles sa tsart. Halimbawa, pagkatapos ng mahabang pagbaba sa presyo ng merkado, ang Hammer candle ay nabuo at ang takbo ay may pasalungat na pataas na direksyon. Isa pang makapangyarihang Hammer candle ay nagpakita na ang merkado ay nagbago ng direksyon papunta sa padagdag na takbo. Ang mangangalakal ay kailangan magsanay ng husto upang mapahusay ang abilidad sa pagtuklas ng mga epektibong kandila at pattern. Ang Hammer at Shooting Star candle ay ilan sa mga pinakamakabuluhang pattern na kailangan isaalang-alang ng mangangalakal.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Upward Market Trend - Bullish and Bearish Price

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates