Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Karagdagang Impormasyon sa Andrew\\'s Pitchfork na Indicator

0 0 Vote
Instructor

Karagdagang Impormasyon sa Andrew\\'s Pitchfork na Indicator

Ika-apatnapu t Walong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Mga karagdagang impormasyon sa Andrew s Pitchfork na Indicator:Pagpalya ng Andrew s Pitchfork, pagresponde at babalang linya ay pag-aaralan sa sesyon na ito.

Ang Pagpalya sa Andrew s Pitchfork

Sa isang Andrew s Pitchfork na pattern, kung ang presyo ay dumaan sa ikatlong linya ng pivot pagkatapos nito sumaling sa unang linya ng pivot, anumang signal sa Pagbili ay mawawalan ng kabuluhan sa isang Bullish na pattern. Sa kabilang banda, kung ang presyo ay lumampas sa ikatlong linya ng pivot pagkatapos nito sumaling sa unang linya ng pivot, anumang signal sa Pagbenta ay hindi maaasahan.

Sa isa pang kundisyon ng pagpalya, sa isang Bullishna format, kung ang presyo ay sumaling sa ikatlong linya ng pivot, pagkatapos nito makatagpo ang unang linya ng pivot, kasunod ang isa pang alon sa ibabaw ng ikatlong linya ng pivot, sa gayon ang pagdaan ng ikatlong linya ng pivot ay hindi bumubuo ng anumang signal sa Pagbenta. Sa isang Bearish na format, kung ang presyo ay napunta sa ikatlong linya ng pivot pagkatapos nito makatagpo ang unang linya ng pivot, kasunod ang isa pang alon na mas mababa kaysa sa ikatlong linya ng pivot, sa gayon ang pagdaan ng ikatlong linya ng pivot ay hindi bumubuo ng anumang signal sa Pagbili.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

Isang Bearish na halimbawa sa MT4 ang naglalarawan ng format ng unang pagpalya. Pagkatapos dumaan ng presyo sa ikatlong pivot, walang anumang signal sa Pagbenta sa patternna ito. Sa isa pang halimbawa ng pataas na takbo, ang isang pattern ay hindi makakalikha ng anumang signal sa Pagbili pagkatapos na ang presyo ay dumaan sa ikatlong linya ng pivot papunta sa ilalim.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

Ang ikatlong format ng pagpalya ay nabubuo kapag ang presyo ay umikot sa pagitan ng ikatlo at unang linya ng pivot, kasunod ang paggalaw papunta sa Trigger line. Sa isang Bullish na takbo, kung ang presyo ay hindi dumaan sa Trigger line at bumalik papunta sa itaas at sumaling sa ikatlong linya ng pivot, kahit na ang presyo ay tuluyan ng dumaan sa Trigger line papunta sa ibaba, isang signalsa Pagbenta ay walang kabuluhan o hindi maaasahan. Sa isang Bearish na format,kung ang presyo ay hindi lumampas sa Trigger line at bumalik papunta sa ilalim at sumaling sa ikatlong linya ng pivot, bagama t ang presyo ay lumampas sa Trigger line papunta sa itaas, ang isang signal sa Pagbenta ay hindi magiging totoo o mapagkakatiwalaan.

Isang Bullish na halimbawa ang nagpapakita na ang ikatlong uri ng pagpalya ay hindi nabuo, kaya, isang signal sa Pagbenta ang nabuo pagkatapos dumaan ng presyo sa Trigger line.

Ang ikaapat na pagpalya sa pattern ng Andrew s Pitchfork ay nabubuo tuwing ang presyo ay dumaan sa Trigger line, saka bumalik papunta dito. Sa isang Bullish na takbo, kung ang presyo ay lumampas sa Trigger line papunta sa ilalim at sumalungat ito ng direksyon papunta sa itaas, pagkatapos dumaan sa Trigger line kasunod ang pasalungat na takbo, kahit na ang presyo ay bumaba ng mas mababa sa Trigger line, ang isang signal sa Pagbenta ay mawawalan na ng kabuluhan. Sa isang Bearish na takbo, kung ang presyo ay lumampas sa Trigger linepapunta sa itaas at sumalungat ito ng direksyon papunta sa ilalim, pagkatapos dumaan sa Trigger line kasunod ang isang pasalungat na takbo, kahit na ang presyo ay tumaas ng mas mataas sa Trigger line, ang isang signalsa Pagbili ay hindi na maaasahan. Sa nakaraang halimbawa, ang mga kandila ay maaaring mabuo sa ibabaw ng Trigger line, kaya ang isang signalsa Pagbenta ay may kabuluhan.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Maliit na Andrew s Pitchfork sa Loob ng Pangunahing Pattern

Kung ang mas maliit na Andrew s Pitchforkna pattern ay nabuo sa loob ng isa pang Andrew s Pitchfork na pattern, magkakaroon ng ilang kapakinabangan, tulad ng:

  • Ang SL ay bababa
  • Ang TP ay tataas
  • Isa pang kumpirmasyon sa tiyak na signal

Isang maliit na Bearishna pattern ang nabubuo sa loob ng isang pangunahing Bearish na pattern, habang ang maliit na Bullish na pattern ay sa mas malaking Bullishna pattern. Ang maliliit na pattern ay maaaring matuklasan sa mas maiksing haba ng oras.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Ang isang halimbawa ay nagpapakita kung paano hanapin ang mas maliit na pattern. Sa isang pababang takbo, isang signal sa Pagbili ang nabuo. Kung ang mangangalakal ay pumili ng mas maiksing haba ng oras, magkakaroon ng isa pang maliit na pattern ng Andrew s Pitchfork na may pababang takbo. Pagkatapos madaanan ng Trigger line papunta sa ibabaw, isang signalsa Pagbili ang nabuo at ang mangangalakal ay maaaring makapaglagay ng ordersa Pagbili na may presyo ng SL sa ilalim ng huling lambak. Pagkatapos ng maliit na fluctuation, ang presyo ay umabot sa nais na presyo ng TP at nagpatuloy ito sa pataas na takbo papunta sa presyo ng TP ng pangunahing pattern.

  • Linya ng Babala

Sa isang Andrew s Pitchfork na pattern, ang mangangalakal ay maaaring sukatin ang distansya sa pagitan ng ikatlo at unang linya ng pivot, na tinatawag na R . Sa isang Bullish na uri, tatlong magkakahilerang linya ang maaaring iguhit sa ilalim ng ikatlong linya ng pivot. Sa isang Bearishna uri, tatlong magkakahilerang linya ang maaaring ilagay sa ibabaw ng ikatlong linya ng pivot. Ang agwat sa pagitan ng bawat linya ay katumbas ng R. Bawat linya ay maaaring may makabuluhang epekto sa galaw ng presyo ng merkado.

Linya ng Pagresponde

Kung ang ikalawa at ikatlong pivot ay konektado ng isang linya, ang direktang distansya sa pagitan ng linyang ito at ng unang pivot ay maaaring masukat, na tinatawag na L. Tatlong magkahilerang linya na may linya sa pagitan ng ikalawa at ikatlong pivot ang maaaring ilagay sa tabi ng patternna may L na distansya mula sa isa t-isa. Inaakala na ang presyo ng merkado ay babaguhin ang takbo nito malapit sa mga linya. Sa isang halimbawa, ang isang patternay naiguhit sa isang pababang takbo.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

Sa MT4 na platform, isang pababang pattern ang naiguhit at ang mangangalakal ay maaaring tukuyin ang mga linya ng babala sa pamamagitan ng paglalagay ng nakopyang format ng pattern sa ibabaw nito. Ang unang linya ng nakopyang pattern sa ikatlong linya ng pangunahing pattern. Habang tumataas ang presyo, ang ikalawang linya ng nakopyang pattern ay walang makabuluhang epekto, habang ang presyo ay nag-fluctuate habang naaabot nito ang ikatlong linya.

Sa isa pang halimbawa, ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng Trendline upang kumonekta sa ikalawa at ikatlong pivot, saka ang isang direktang Trendlineay maaaring ilagay sa pagitan ng linyang ito at ng unang pivot, na tinatawag na L . Ang mangangalakal ay maaaring i-copy at pasteang TrendlineL sa pamamagitan ng paghawak ng CTRL keyboard +i-double-click ang L . Apat na kaparehong L na linya ang maaaring ilagay sa unang linya ng pivot pagkatapos ng kumonektang linya sa pagitan ng ikalawa at ikatlong pivot. Ang takbo ng presyo ng merkado ay hindi nagpakita ng anumang makabuluhang pagbabago sa L1 at L3, habang ang presyo ay tumaas sa ibabaw ng ikalawang linya ng pivot at bumalik sa unang linya ng pivot sa L2.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Ang mga babala at pagresponde na linya ay hindi naggagarantiya na mayroong paggalaw sa takbo, habang ang mga mangangalakal ay kailangan isaalang-alang ito bilang epektibong lugar sa isang takbo ng presyo ng merkado.

Dito nagtatapos ang sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates