Triple Top and Triple Bottom patterns - Take Profit Stop Loss

Triple Top at Triple Bottom na Pattern

0 0 Vote
Instructor

Triple Top at Triple Bottom na Pattern

Ikatatlumpu t Dalawang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Ang Triple Top at Triple Bottom na mga patternay pag-aaralan sa sesyon na ito.

Triple Top na Pattern

Sa pataas na direksyon, ang Triple Topna pattern ay nabubuo mula sa tatlong magkakasunod na tuktok na may iba t-ibang taas at lapad na nagtuturo ng pabaligtad na direksyon. Ang Necklineo confirmation line ay isang pantay na linya sa pinakailalim na lambak. Kapag ang presyo ng merkado ay lumampas sa Neckline, ang breakout point ay mabubuo. Kapag ang bawat isang lambak ay lumampas sa 38.2% na antas ng Fibonacci na pattern, kung saan ay iginuhit sa pataas na takbo, ang binigay na Triple Top na pattern ay hindi na makabuluhan ngayon. Ang H ay isang patayong linya sa pagitan ng pinakamataas na tuktok at ng Neckline. Ang TP ay magiging H pips ang layo mula sa breakout point, habang ang SL ay nasa itaaas ng tuktok na bahagi ng pinakamataas na alon.

Triple Bottom na Pattern

Sa pababang takbo, ang Triple Bottomna pattern ay nabubuo sa pamamagitan ng tatlong magkakasunod na lambak na may magkakaiba o parehong taas at lapad. Ang Neckline o confirmation line ay isang pantay na linya sa pinakamataas na tuktok na bahagina nagtuturo ng breakout point. Kung ang peak point ay lumampas sa 38.2% na antas ng Fibonacci na pattern, na iginuhit sa panimulang bahagi ng takbo papunta sa pinakailalim na lambak, ang Triple Bottom na patternay hindi maaasahan. Ang H ay ang patayong distansya sa pagitan ng ilalim ng pinakaahabang lambak at ng Neckline. Ang presyo ng TP ay H pipang layo sa mula sa breakout point habang ang presyo ng SL ay mas mababa kaysa sa pinakailalim na lambak.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Peaks and Two Valleys-Speculated Downward Trend Bearish

Ang ilang kapaki-pakinabang na halimbawa ay pag-aaralan sa MT4. Ang pababang takbo, kasunod ang tatlong alon na bumuo ng isang Triple Bottom na pattern. Mayroong tatlong magkakasunod na lambak na may iba t-ibang taas kung saan ang Neckline ay maiguguhit sa pinakamataas na tuktok at isang makakatulong na antas ang maaaring mailagay sa pinakailalim na lambak. Ang Fibonacci na pattern ay nagpapakita sa atin na ang tuktok na bahagi ay hindi lumampas sa 38.2% na antas, kaya ito ay may kabuluhan na Triple Bottom na pattern. Ang H at H/2 na bahagi ay matutukoy sa pamamagitan ng Fibonacci na pattern.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Neckline Slope and Height of Take Profit and Stop Loss Price

Isa pang Triple Bottom sa pababang takbo ang maaaring iguhit, kung saan ang Neckline ay ilalagay sa ibabaw ng pinakamataas na tuktok na bahagi. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng ordersa pagbili sa breakout point. Ang Fibonacci na pattern ay nagpapakita na ang pattern na ito ay maaasahan, at ang H/2 at H na pipssa taas ng breakout point ay naabot pagkatapos ng ilang fluctuations.Ang presyo ay bumaba hanggang 50% ng Fibonacci, gayunpaman, ang presyo ng TP ay naabot ng presyo ng merkado. Isa pang Triple Bottom ay madaling maiguguhit gamit ang Trendline. Ang Triple Top sa pataas ng takbo na nagtataglay ng tatlong magkakasunod na tuktok. Pagkatapos malampasan ang breakout point, ang TP sa H at H/2 ay nalampasan ng presyo ng merkado.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Valleys and Two Peaks-Speculated Upward Trend Bullish

Ang Triple Top na pattern sa malawak na takbo, na may tatlong magkakaibang taas ng tuktok. Pagkatapos maabot ng presyo ang breakout point, naabot naman nito ang presyo ng TP.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Forex Market Price Chart - MetaTrader MT4

Ang Triple Topat Triple Bottom na pattern ay bihirang nabubuo, na may mabisang epekto sa direksyon ng takbo na magagamit kasama ang mga espesyal na candlestickna pattern at R strategy. (Ang R strategy ay ipapaliwanag sa ika-67 na sesyon).

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates