Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Mga Uri ng Takbo at Antas

0 0 Vote
Instructor

Mga Uri ng Takbo at Antas

Ikadalawampu t Dalawang sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. Sa sesyon na ito, ang mga Uri ng Takbo at Antas, pataas na takbo at pababang takbo, suporta at pagpigil at price channel, kasama ang trend breakthrough ay pag-uusapan.

Takbo

Ang takbo ay ang direksyon ng presyo sa loob ng haba ng panahon na nagtuturo ng galaw ng merkado.

Suporta

Ang antas o lugar kung saan ang takbo ay sinusuportahanpara sa susunod pang galaw sa kasalukuyang direksyon.

Pagpigil

Ang antas o lugar kung saan ang takbo ay maaaring magbago ng direksyon para sa kasalungat na galaw mula sa kasalukuyang nitong direksyon.

Antas

Ang antas ay ang pahalang na linya sa isang lugar na nakuha mula sa teknikal na pag-aanalisa tulad ng Pagsuporta at Pagpigil na antas. Halimbawa, ang isang Pagpigil na antas ay magbabago papunta sa antas ng Pagsuporta sapagkat ang rehiyon nito ay lumampas sa presyo ng merkado sa pagsasaalang-alang na ito ay kinakailangan. Sa candlestick na tsart sa pataas na takbo, kung ang candlestick ay nabuo ng tuluyan na mas mataas sa antas ng pagpigil, ang mga susunod na candlestick ay kailangan umusad pataas sa nakaraang candlestick. Tanging sa ilalim ng pangyayaring ito, ang Pagpigil ay maaaring mabago sa antas ng Pagsuporta sa halimbawang ito.

Mga uri ng takbo

Pataas na takbo o Bullish trends

Ang pataas na takbo na kilala bilang bullish trend ay galing sa pagpigil sa toro. Kapag ang toro ay nais umatake gamit ang sungay nito, ibababa nito ang kanyang ulo kasunod ang biglang pag-angat, ang eksaktong paraan gaya ng pataas na takbo ng merkado.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Ang linya sa pagsuporta sa bullish trenday nahuhubog sa pagkonekta sa lambak ng alon ng presyo na may linya na kung saan ang bagong lambak ay mas mataas kaysa sa mga luma. Inaasahan na ang takbo ay magpapatuloy sa kasalukuyang direksyon.

Ang linya sa pagpigil sa bullish trenday nabubuo sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga tuktok na kakatawan sa kasalungat na epekto sa galaw ng pataas na takbo upang magdulot ng pagbagsak.

Ang mga antas ay pahalang na linya na kumokonekta sa tuktok o lambak sa pataas o pababang takbo.

Ang pagsisiyasat sa ilang mga halimbawa sa MT4 na platform ay magiging kapaki-pakinabang. Sa AUDUSD na simbulo, sa kabila ng pagbaba ng presyo, isang panadaliang pataas na takbo ang mabubuo. Sa pagkonekta ng mga lambak sa linya, isang pataas na takbo ang nabubuo kung saan kumilos ang presyo ng merkado. Naabot ng presyo ang linya sa pagpigil na siyang bumago sa direksyon ng takbo kasunod nito ang pag-abot muli ng presyo sa antas ng pagpigil. Sa tuwing maaabot ng presyo sa merkado ang linya ng pagpigil, nagbabago ang direksyon ng takbo. Pagtagal, ang linya ng pagpigil ay nalampasan na at ilang mga candlestick na ang nabuo sa ilalim nito, ang kinahinatnan ay biglaang pagbagsak ang nangyari. Ang presyo ng merkado ay lumipat pansamantala sa channel sa pagitan ng pagpigil at pagsuportang linya na nabuo sa pagkonekta sa mga tuktok. Mayroong antas sa 0.93538 na ang presyo ay lumipat sa malapit kahit ito ay tumuloy na sa channel.

Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng presyo sa AUDUSD na simbulo, ang pataas na takbo ay matatagpuan din. Ang linya sa pagsuporta ay maaaring iguhit sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga lambak. Ang linya sa pagpigil ay nabubuo sa pagkonekta sa mga tuktok. Ang presyo ay naabot ang linya ng pagsuporta ng ilang beses kasama ang mga mahalagang epekto ng linya ng pagpigil sa direksyon ng takbo. Ang mga antas ay maaaring ilagay sa tiyak na presyo kung saan ang takbo ay ilang beses nag-fluctuate. Ang mangangalakal ay kailangan flexible at tuso upang maiguhit ang pinakamahalaga at epektibong linya at antas ng pagsuporta at pagpigil. Ang antas ay maaaring ilagay sa pagsasaalang-alang ng rehiyon ng price oscillation upang ang mangangalakal ay maaaring mag-right-click dito upang buksan ang Horizontal Line properties para sa kagamit-gamit na pagbabago. Ang antas ay maaaring baguhin at gawing mas makapal na linya kasama ang pagapapagana ng check box upang gawing background ang antas. Ang eksaktong lugar ng antas ay kailangan malaman kung saan ay may mas marami itong kahihinatnan sa presyo ng merkado lalo na sa pinakabagong oras kaysa sa nakaraang oras.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Pababang takbo o Bearish trends

Ang pababang takbo o Bearish trend ay galing sa pababang pagkilos ng kamay ng oso sa tuwing nais nitong manira ng isang bagay.

Ang linya sa pagsuporta sa Bearish trenday maaaring mabuo sa pamamagitan ng pagkonekta ng tuktok ng alon ng presyo kung saan ay may napagkasunduang epekto sa pagbaba ng presyo.

Ang linya ng pagpigil ay maaaring iguhit sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga lambak kung saan ang mga mangangalakal ay umaasa ng pasalungat na direksyon sa presyo ng merkado, isang pataas na takbo.

Ang mga antas ay pahalang na linya sa tuktok at lambak ng alon ng presyo.

Range Trends

Ang range trend ay isang linya na nabuo sa isang oscillatory market na walang tuloy-tuloy na direksyon o hindi nagbabagong pagtaas o pagbaba.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

Sa USDJPY, mayroong ilang Bearish trendna kung saan ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng linya ng pagsuporta at pagpigil. Maaaring mayroong ilang hindi regular at hindi maayos na pigura ng pattern. Ang linya ng pagpigil at pagsuporta ay maaaring maiguhit sa patarik na porma, kung saan ang presyo ay higit na bumaba. Ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng antas ng pagsuporta sa tuktok at antas ng pagpigil sa pamamagitan ng pagkonekta ng lambak. Ang antas ng pagpigil ay nagbago at naging linya ng pagsuporta pagkatapos lampasan ito ng ilang candlestick. Magkakaroon ng maraming pababang takbo na may iba t-ibang slope at hugis. Hindi kagaya ng nakaraang halimbawa magkakaroon ng isa pang pagbaba na may katamtamang slopena maaaring maanalisa sa pamamagitan ng pagguhit ng linya ng pagsuporta at pagpigil. Ang linya ng pagsuporta ay nagkokonekta sa tuktok ng alon ng presyo at ang linya ng pagpigil ang nagkokonekta sa mga lambak.

Ang mangangalakal ay maaaring gumuhit sa range trends ng ilang linya ng pagsuporta at pagpigil, gayunpaman, ito ay magiging pahalang na linya. Pagkatapos gumuhit ng linya ng pagsuporta at pagpigil sa takbong ito, maaaring malaman ng mangangalakal na ang presyo ay lumipat sa isang channelng walang anumang matalas o tuloy-tuloy na paggalaw na pataas o pababa. Ang presyo ay maaaring tumaas o bumaba na may matalas na slope. Halimbawa, ang presyo ay nag -fluctuate sa isang range trend na may iba t-ibang slope.

Update

Ang mangangalakal ay kailangan laging i-updateang lokasyon ng antas at linya sa pagsuporta at pagpigil sa mga tsart para sa mas mataas na kahusayan.

Channel

Ang balanseng paggalaw sa presyo sa pagitan ng linya ng pagsuporta at pagpigil ay tinatawag na Channel. Halimbawa, ang mangangalakal ay maaaring makahanap ng channel sa isang pataas na takbo kung saan ang presyo ay tumaas ng katamtaman na may fluctuation sa pagitan ng linya ng pagsuporta at pagpigil. Ang mga linya ng pagsuporta ay maaaring painamin sa pamamagitan ng paggawa ng mga updatepagkatapos ng pinakabagong paggalaw sa presyo. Sa halimbawang ito ang linya ng pagsuporta ay maaaring maiguhit sa pagitan ng dalawang lambak at pagkatapos ng susunod na pagbabago sa presyo ng merkado, ang mangangalakal ay maaaring baguhin ang linya ng pagsuporta sa pagsasaalang-alang ng susunod na lambak. Ang linya ng pagsuporta ay maaaring baguhin ng ilang beses.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

  • Antas o pag-usad sa suporta

Ang pag-uri sa pag-usad ay isa sa pinakamahirap na isyu. Ang linya sa pagsuporta o pagpigil at mga antas ay maaaring lampasan ng presyo ng maraming beses, gayunpaman, ang pagtigil ay bihirang mangyari.

Sa isang Bearish trend, kung ang candlestickay nabuo ng tuluyan sa ibabaw ng linya ng pagsuporta kasunod ang isa pang candlesticksa ibabaw ng naunang candlestick , ang pagtigil ay nangyari. Halimbawa na ang unang candlestick ay kailangan lampasan ng hindi bababa sa limang candlestick. Kung ang linya ng pagpigil ay buong nalampasan ng candlestickat ang mga sumunod na candlestick ay mas mababa kaysa sa unang candlestick, sa dahilang ito ang pagpigil ay natigil.

Sa Bullish trend, kung ang candlestickay tuluyang nasa ibabaw ng isang linya sa pagpigil at sinundan ng candlestickna may mas mataas na presyo, sa dahilang ito ang linya ng pagpigil ay naputol ng takbo ng merkado. Ang linya sa pagsuporta ay kailangan malampasan ng takbo at ang candlestick ay kailangan mapainam ng tuluyan sa ilalim ng linya ng pagsuporta at masundan ng mas mababang halaga ng candlestick, sa dahilang ito ang linya ng pagsuporta ay putol.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

Mas magiging kapaki-pakinabang na ipaliwanag ang pag-usad sa platform ng MT4. Sa unang halimbawa, walang magiging pagtigil hanggang sa timeframe na ika-isa ng Abril, kung saan ang presyo ay naputol ang linya ng pagsuporta ng Bullish trend at ang pagbaba ay nagpatuloy. Ang isa pang halimbawa ay tungkol sa putol na antas. Kung ang antas ay naguhit sa 101.28, malinaw na sa ika-dalawampu t pito ng Marso, isang candlestickang tuluyang nabuo sa antas na ito at sinundan ng isa pang candlesticksa ibabaw nito. Ang presyo ay tumuloy papunta sa itaas. Higit pa dito, ang antas na ito ay nalampasan ng maraming beses papunta sa itaas o ibaba kasunod ng napagkasunduan direksyon ng mga kandila. Mahalaga na ang unang candlestickay maipasa ng iba pang candlestick na nagpapakita na ang takbo ng presyo ay tutuloy sa parehas na direksyon kaysa sa bumalik sa linya ng pagsuporta at pagpigil. Ang candlestick sa itaas ng antas ay nabuo at nasundan ng isa pang candlestick kaya ang direksyon sa merkado ay nagpatuloy. Isang maliit na candlestick ang nabuo sa ilalim ng antas ngunit ang sumunod na candlestick ay hindi nalampasan ang nauna, kaya ang presyo ay bumalik sa antas. Kaya ang mangangalakal ay maaaring maglagay ng Buy order sa tiyak na pwesto sa taas ng candlestick na lumampas sa umusad na candlestickat sa isa pang halimbawa, ang sell order ay maaaring mailagay sa ilalim ng tiyak na candlestick. Sa halimbawa ng pataas na takbo, kung ang mangangalakal ay gumuhit ng linya ng pagsuporta na kumokonekta sa mga lambak, ang unang candlestick ay lumampas sa linya ng pagsuporta, ngunit walang iba pang candlestick na mas mababa kaysa sa unang candlestick, kaya ang presyo ay bumalik. Ang mangangalakal ay kailangan i-update ang linya ng pagsuporta habang ang presyo sa merkado ay nagpapatuloy sa paggalaw. Para sa linya ng pagsuporta, ang mangangalakal ay kailangan ikonekta ang bawat lambak at unahin ang nauna. Marahil, minsan ang pag-usad ay nabibigo at ang mangangalakal ay laging ina-update ang linya sa pinakabagong lambak o tuktok hanggang sa magkaroon ng matagumpay na pag-usad.

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Dito nagtatapos ating sesyon, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates