Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Breakout Price

Wedge - Rising Wedge at Falling Wedge

10 1 Vote
Instructor

Wedge - Rising Wedge at Falling Wedge

Ikatatlumpu t Tatlong sesyon sa Pagsasanay ng Banyagang Pagpapalitan

Maligayang pagbabalik sa propesyonal na pagsasanay sa Banyangang Pagpapalitan sa pinansyal na merkado. WedgePaangat na Wedge at Pababang Wedgeay pag-aaralan sa sesyon na ito.

Wedge

Ang Wedge na pattern ay isang tuloy-tuloy at pabaligtad na pattern na may dalawang uri: Paangat na Wedgeat Pababang Wedge.

Paangat na Wedge

Ang Paangat na Wedge ay mabubuo sa napagkasunduan o pabaligtad na bahagi sa basehan ng direksyon ng takbo. Kung ito ay nabuo sa pababang takbo, ito ay magiging tuloy-tuloy na pattern, habang sa pataas na takbo ito ay pabaligtad na pattern. Ang distansya sa pagitan ng tuktok at ng lambak ng unang alon ay ang ating halaga ng TP sa ilalim ng breakout point. Ang distansya sa pagitan ng tuktok at ng lambak ng huling alon ay dapat ang ating halaga ng SL sa ibabaw ng breakouto ipinasok na presyo.

Pababang Wedge

Sa basehan ng direksyon ng takbo, ang Pababang Wedge ay maaaring napagkasunduan o pabaligtad na pattern. Kung ito ay nabuo sa pababang takbo ito ay magiging pabaligtad na pattern, habang sa pataas na takbo ito ay magiging tuloy-tuloy na pattern. Ang distansya sa pagitan ng tuktok at ng lambak ng unang alon ay ang ating halaga ng TP sa ibabaw ng breakout point. Ang distansya sa pagitan ng tuktok at ng lambak ng huling alon ay ating halaga ng SL sa ilalim ng breakout o ipinasok na presyo.

Wedge- Rising Wedge and Falling Wedge - Upward Slope - Speculated Downward Trend on Reversal Price

Mayroong ilang halimbawa sa MT4 na platform. Ang Pababang Wedge sa pataas ng takbo ay may tuloy-tuloy na paraan. Ang Trendlineay maaaring iguhit upang siguraduhin ang zigzag na galaw ng takbo. Ang halaga ng TP ay maaaring kwentahin sa pamamagitan ng unang alon, 434 na pips. Pagkatapos lampasan ng presyo ang breakout point, isang order ng pagbili ang maaaring ilagay na may 434 na pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo. Ang mangangalakal ay maaaring gumuhit ng Trendlineupang ituro ang TP, kundi, maaari itong ipakita sa pamamagitan ng isang Fibonaccina pattern sa pamamagitan ng paglipat nito sa breakout point. Ang SL ay nasa ilalim ng lambak ng huling alon, kaya ang TP ay magiging higit na mas mataas kaysa sa SL. Isa pang halimbawa ang nagpapakita ng Paangat na Wedgesa isang pataas na takbo. Ang halaga ng TP ay maaaring kwentahin sa pamamagitan ng pagguhit ng isang Fibonacci na pattern. Sa paglipat ng Fibonaccina pattern, ang presyo ng TP ay madaling makukuha. Ang SL ay nasa ibabaw ng tuktok ng huling alon.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Zigzag Price Trend - Reversal Trading Signal - Take Profit Stop Loss

Sa EURUSD na tsart na may D1 na haba ng oras, ang Pababang wedgeay nabuo pagkatapos ng isandaan at pitumpu t walong araw. Ang takbo ay may pataas na direksyon pagkatapos dumaan ng presyo sa breakout point. Ang TP sa order ng pagbili ay magiging apat na raan at animnapu t dalawang pips na mas mataas kaysa sa ipinasok na presyo.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Downward Slope - Speculated Upward Trend - Take Profit

Sa W1 na haba ng oras ng AUDUSD, ang presyo ng merkado ay tumaas sa tiyak na halaga kasunod ang biglaang pagbaba. Karaniwan, ang AUDUSD ay may pataas na takbo dahil sa mataas na halaga ng interes, habang magkakaroon ito ng matalas na pagbaba sa palitan ng halaga ng interes.

Sa USDJPY, ang mangangalakal ay makakakita ng tuloy-tuloy na Paangat na Wedge at ang takbo ay nagpatuloy sa pababa nitong direksyon. Ang halaga ng TP ay ang distansya ng unang alon.

Isa pang Wedge na pattern ay matutukoy sa tsart ng Langis. Ang Wedge ay isa sa pinakamakabuluhang patternna kailangan pag-aralan ng mangangalakal.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - MetaTrader Chart - Support and Resistance Levels and Lines

Ito na muna sa sesyon na ito, hanggang sa susunod at iba pang sesyon. Ingat kayo.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates